ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΆΣΚΗΣΗ 1 2012-13

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος, Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

PowerPoint Presentation:

2 ώρες θεωρίας 11:00- 11:30 (ΠΑΑ) 2 ώρες ασκήσεων (3 τμήματα) Πολυήμερη άσκηση υπαίθρου στη Δυτική Ελλάδα Τεχνική Γεωλογία Διαδικαστικά μαθήματος

PowerPoint Presentation:

Τεχνική Γεωλογία Διαδικαστικά μαθήματος Σημειώσεις – Παρουσιάσεις Όλα τα μαθήματα (σε μορφή παρουσιάσεων) θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Όλες οι εκφωνήσεις των ασκήσεων, το αντίστοιχο βοηθητικό φυλλάδιο (ένα για κάθε άσκηση) και η παρουσίαση της άσκησης (εκτός τη λύση της βέβαια) θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Βιβλία: Τεχνική Γεωλογία (Γ. Δημόπουλος) Τεχνική Γεωλογία (Γ.Κούκης & Γ. Σαμπατακάκης)

PowerPoint Presentation:

3 τμήματα ασκήσεων (3 τμήματα: 15:00- 17:00,17:00-19:00, 19:00-21:00) 12-15 ασκήσεις συνολικά στο εξάμηνο 1-2 ασκήσεις ανά εργαστήριο Υποχρεωτική παρουσία λαμβάνονται παρουσίες. Δυνατότητα για 1 απουσία. ΑΣΚΗΣΕΙΣ Τεχνική Γεωλογία Διαδικαστικά μαθήματος Βοήθεια για το φοιτητή: Ένα βοηθητικό φυλλάδιο για κάθε άσκηση Μία παρουσίαση για κάθε άσκηση

PowerPoint Presentation:

Σε περίπτωση απώλειας μαθημάτων κατά τη περίοδο του εξαμήνου, ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν όλες οι ασκήσεις αλλά να γίνει επιλογή τους.

PowerPoint Presentation:

Η τελική αξιολόγηση των ασκήσεων «πριμοδοτεί» τον τελικό βαθμό του φοιτητή κατά 1 βαθμό περίπου (το 4 στις εξετάσεις να γίνεται 5, το 8 να γίνεται 9, κλπ.). Οι αντιγραφές θα σημειώνονται και δεν θα αξιολογούνται. Αξιολόγηση των ασκήσεων ποιοτικά-ποσοτικά: Γ, Β - , Β, Β + , Α - , Α, Α + (οι ασκήσεις θα διορθώνονται). Παράδοση όλων των ασκήσεων. Κάθε άσκηση (ή ασκήσεις) θα παραδίδεται την επομένη Πέμπτη! Αν δεν παραδίδεται, θεωρείται καθυστερημένη και δεν θα αξιολογείται. Η συνεχή πολύ καλή παρουσία και επίδοση στο σύνολο των ασκήσεων (Α+) μπορεί να «πριμοδοτεί» ακόμα παραπάνω τον τελικό βαθμό. Τεχνική Γεωλογία Διαδικαστικά μαθήματος

PowerPoint Presentation:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Θα πρέπει να έχετε μαζί σας: Σχεδιαστικά μέσα ( millimeter , χάρακες, διαφανές, μολύβι, χρώματα,πινέζα) 2. Υπολογιστή χειρός (κομπιουτεράκι) Παράδοση των ασκήσεων υποχρεωτικά στο επόμενο μάθημα: σε ζελατίνα Τεχνική Γεωλογία Διαδικαστικά μαθήματος

PowerPoint Presentation:

Θέματα Τελικών Εξετάσεων 3 θέματα εξετάσεων 1 Θέμα Θεωρίας (με μικρά υπο-θέματα) 2 Θέματα Ασκήσεων (2 ασκήσεις) Βαρύτητα Θεωρίας 50% Βαρύτητα Ασκήσεων 50% Όλα τα θέματα θα έχουν άλλα μικρότερα ερωτήματα ώστε να καλύπτουν σχεδόν όλη την ύλη Τα ερωτήματα δεν αποσκοπούν σε μακροσκελής απαντήσεις αλλά σύντομες (έτσι θα υπάρχει χρόνος για να απαντήσει ο φοιτητής) Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος παράδειγμα εξέτασης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων Τεχνική Γεωλογία Διαδικαστικά μαθήματος

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 1 η Άσκηση Τίτλος άσκησης: Η σημασία του γεωλογικού μοντέλου για τα τεχνικά έργα: Οι συνέπειες της άγνοιας ή λανθασμένης ερμηνείας του. Η μεγάλη αστοχία του φράγματος Malpasset

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Τίτλος άσκησης: Η σημασία του γεωλογικού μοντέλου για τα τεχνικά έργα: Οι συνέπειες της άγνοιας ή λανθασμένης ερμηνείας του. Η μεγάλη αστοχία του φράγματος Malpasset 1 η Άσκηση

1η άσκηση:Η σημασία του γεωλογικού μοντέλου για τα τεχνικά έργα:

1 η άσκηση:Η σημασία του γεωλογικού μοντέλου για τα τεχνικά έργα Η άσκηση αποτελεί εισαγωγή για την φύση και την σημασία του μαθήματος. Είναι μια άμεση πρώτη επαφή των φοιτητών με την Τεχνική Γεωλογία και τα τεχνικά έργα μέσα από μια τραγική αστοχία. Αναδυκνύει, από τη μία την υψηλή ευθύνη που έχει ένας Γεωλόγος στον σχεδιασμό και την κατασκευή τεχνικών έργων, και από την άλλη τις σπουδαίες προκλήσεις που εμφανίζονται στο έργο του. Η αστοχία του φράγματος Malpasset αποτελεί διεθνώς «εκπαιδευτικό μνημείο». Πλήθος γεωλόγων και μηχανικών από Πανεπιστήμια του κόσμου την διδάσκονται ως μία από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις αστοχίας έργου Πολ. Μηχανικού λόγω λανθασμένου γεωλογικού μοντέλου. Σκοπός

ΓενικΗ Αποψη περιοχΗσ φρΑγματοσ Malpasset. ΦαΙνεται το εργοτΑξιο του αυτοκινητοδρΟμου, 1959.:

Γενικ Η Α ποψη περιοχ Η σ φρ Α γματοσ Malpasset. Φα Ι νεται το εργοτ Α ξιο του αυτοκινητοδρ Ο μου, 1959.

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ:

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Το γεωλογικό προσομοίωμα της μελέτης

ΦρΑγμα Malpasset, 1956:

Φρ Α γμα Malpasset, 1956

ΦρΑγμα Malpasset: ΓνεΥσιοσ θεμελΙωσησ. ΔιακρΙνεται η ΦΟΛΙΔΩΣΗ:

Φρ Α γμα Malpasset: Γνε Υ σιοσ θεμελ Ι ωσησ. Δ ιακρ Ι νεται η ΦΟΛΙΔΩΣΗ Φράγμα Malpasset (εδώ 1954) πριν την πλήρωσή του. Διακρίνεται η φολίδωση του γνευσίου

ΤΟΞΩΤΟ ΦΡΑΓΜΑ MALPASSET:

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά Φράγματος Malpasset στη θέση του εκκενωτή πυθμένα ΤΟΞΩΤΟ ΦΡΑΓΜΑ MALPASSET

PowerPoint Presentation:

Φράγμα Malpasset : Γενική όψη μετά την καταστροφή (1959)

PowerPoint Presentation:

Τοξωτό φράγμα Malpasset μετά την καταστροφή. Όψη από τα κατάντη

PowerPoint Presentation:

Τοξωτό φράγμα Malpasset μετά την καταστροφή. Όψη από τα κατάντη

PowerPoint Presentation:

Τοξωτό φράγμα Malpasset μετά την καταστροφή. Όψη από τα κατάντη Το ρήγμα θα μπορούσε να είχε σημειωθεί κατά Την κατασεσκευή του αυτοκινητοδρόμου

PowerPoint Presentation:

Φράγμα Malpasset : Το αριστερό αντέρεισμα και η περιοχή της σφήνας που εκτινάχθηκε

PowerPoint Presentation:

Φράγμα Malpasset : Όψη από τα κατάντη. Διακρίνεται ο εκκενωτής πυθμένα και ο γνεύσιος στη θέση που εκτινάχθηκε το φράγμα (μαζί με τμήμα γνευσίου).

PowerPoint Presentation:

Φράγμα Malpasset : Η μεγάλη ρωγμή στο γνεύσιο πίσω από το δεξιό τμήμα του φράγματος

PowerPoint Presentation:

Η πόλη του Frejus μετά την καταστροφή

PowerPoint Presentation:

9Km κατάντη του φράγματος. Η πόλη του Frejus

Φρaγμα Malpasset: Οριζοντιογραφία πριν την καταστροφή:

Φρaγμα Malpasset: Οριζοντιογραφία πριν την καταστροφή

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ:

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Γεωλογικά στοιχεία πριν τη καταστροφή του φράγματος

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ:

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Γεωλογικά στοιχεία πριν τη καταστροφή του φράγματος

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ:

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Γεωλογικά στοιχεία πριν τη καταστροφή του φράγματος

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ:

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Καταστροφή Φράγματος Malpasset, Γαλλίας, 1959 υλικό πλήρωσης ρήγματος 0.5-0.8μ

ΦΡΑΓΜΑ MALPASSET Οριζοντιογραφία μετά την καταστροφή:

ΦΡΑΓΜΑ MALPASSET Οριζοντιογραφία μετά την καταστροφή

PowerPoint Presentation:

P60 P55 P50 P45 P40 P35 P65 P70 P75 P80 P85

PowerPoint Presentation:

Κατασκευή τομών από τις παρατάξεις (ισοτονικές)

PowerPoint Presentation:

Αργιλικό μυλωνιτικό υλικό του ρήγματος σε πάχος 0.5-0.8 m.

PowerPoint Presentation:

Παράταξη των 55 m Με βάσει την παράταξη των 55 m του ρήγματος και το βάθος που βρήκε η γεώτρηση F4 το ρήγμα φέρνουμε το νέο ρήγμα (διακεκκομένη). Μετράτε την απόσταση μεταξύ του παλαιού και του νέου ρήγματος στην επιφάνεια και την «μεταφέρετε» στον χάρτη (οριζοντιογραφία). Χάραξη νέου ρήγματος Άργιλος μυλωνιτιωμένης ζώνης

PowerPoint Presentation:

Εργάζεστε όμοια και στις άλλες τομές Χάραξη νέου ρήγματος

PowerPoint Presentation:

Χάραξη νέου ρήγματος Εργάζεστε όμοια και στις άλλες τομές

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ:

ρήγμα Μετά Πριν ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ:

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Γεωλογικά στοιχεία πριν τη καταστροφή του φράγματος

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ:

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Γεωλογικά στοιχεία πριν τη καταστροφή του φράγματος

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ:

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Γεωλογικά στοιχεία πριν τη καταστροφή του φράγματος

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ:

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Γεωλογικά στοιχεία πριν τη καταστροφή του φράγματος

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ:

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Γεωλογικά στοιχεία πριν τη καταστροφή του φράγματος

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ:

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Γεωλογικά στοιχεία πριν τη καταστροφή του φράγματος Από Bellier, 1967, Bernaix, 1967, Londe 1987 με τροποποιήσεις

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ:

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Γεωλογικά στοιχεία πριν τη καταστροφή του φράγματος

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ:

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Γεωλογικά στοιχεία πριν τη καταστροφή του φράγματος

PowerPoint Presentation:

Κατανομή τάσεων κάτω από κατακόρυφο φορτίο σε βραχόμαζα με διαφορετικούς προσανατολισμούς της εμμένουσας ασυνέχειας. (Gaziev & Erlikhan 1971) Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΚΛΙΜΑΚΑ

PowerPoint Presentation:

Επίπτωση του προσανατολισμού της σχιστότητας στην κατανομή των θλιπτικών τάσεων B άση εργαστηριακών δοκιμών, από Habib

PowerPoint Presentation:

Σχέσεις μεταξύ της γεωλογικής δομής (φολίδωση) και της ώθησης του τόξου.

PowerPoint Presentation:

Βιβλιογραφία Άσκησης Bellier, J. 1967 Le barrage de Malpasset. Travaux, Juliet. Bellier, J., Londe, P. And Langbein, J., 1970. The Malpasset Dam. Proc. Conf. Evaluation of Dam Safety, Asilomar, 1970. ASCE. Bellier, J. And Londe, P., 1976. The Malpasset Dam Engineering Foundation Conference Proceedings, “ The Evaluation of Dam Safety ” . Pacific Grove, Calif. Bernaix, J., 1967. Etude geotechnique de la roche de Malpasset. Dunod, Paris. Carriere A. Les lecons de Malpasset. Leur application aux projets de barrages d ’ aujourd ’ hui. Revue Francaise de Geotechnique, No 131-132, 2 e et 3 e trimestres. Commission d ’ Enquete du Barrage de Malpasset, 1960. Rapport Definitif. Ministere de l ’ Agriculture, France, Aout 1960. Duffaut P. 2010. Malpasset, la seule rupture totale d ’ un barrage-voute. Revue Francaise de Geotechnique, No 131-132, 2 e et 3 e trimestres. Frejus 59. Website dedicated to the disaster of Malpasset ( http://frejus59.fr/en/node/51 ). Goguel J. Avant-propos au rapport geologique Malpasset de J. Goguel. Revue Francaise de Geotechnique, No 131-132, 2 e et 3 e trimestres. Goguel J. Rapport geologique Malpasset. Revue Francaise de Geotechnique, No 131-132, 2 e et 3 e trimestres. Habib P. 2010. La fissuration des gneiss de Malpasset. Revue Francaise de Geotechnique, No 131-132, 2 e et 3 e trimestres. Lessons from Dam Incidents, International Commission on Large Dams, Paris, 1974

PowerPoint Presentation:

Βιβλιογραφία Άσκησης Leonards, G.A. (Editor) Dam failures. Engineering Geology, Vol 24, 1-4 Leonards, G.A., 1982, 1984 Investigation of Failures, 16 th Terzagui Lecture. Proc. ASCE, GT2, February 1982 ( and corresponding discussions in Vol. 110, No.1, Jan 1984, pp. 95-96 and 105-107). Londe P (1987) - The Malpasset Dam Failures, Proc. of Int. Conf. on Dam Failures, Engineering Geology, 24,295-329. Μαρίνος Π. Τσιαμπάος Γ. Μαρίνος Β. (2009) Σημειώσεις εκπαιδευτικής εκδρομής Πολιτικών Μηχανικών , ΕΜΠ. Έκδοση Γεωτεχνικού Τομέα Σχολής Πλοιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Mary, M., 1968. Barrages –Voutes, historique, accidents et incidentes. Dunot, Paris. Maurenbrecher M. 2007/2008. The Ingeokring Newsletter. Analysing the analysis of the Malpasset arch dam failure dam of 1959. Serafim, J.L., 1977. Lessons from experience and research on the safety of dams, 2 nd Int. ICOSSAR, Munich, 1977. Serafim, J.L., 1981b. Safety of dams judged from failures. Water Power Dam Constr. Wittke, W., 1984 Felsmechanik-Grundlagen fur wirtschaftliches Bauen im Fels. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York Tokyo. Wittke, W. Erichsen, C. and Kleinschnittger, M., 1985. Influence of seepage and uplift forces on stresses in the rock foundation of arch dams. Proc. 5 th Int. Conf. Numerical Methods in Geomechanics, Vol. 4, Nagoya.

PowerPoint Presentation:

Θεωρητικά στοιχεία για την καλύτερη κατανόηση και επίλυση της άσκησης Στις επόμενες διαφάνειες παρουσιάζονται κάποια - επιλεγμένα μόνο - θεωρητικά στοιχεία για την πληρέστερη κατανόηση και επίλυση της άσκησης. Πιθανώς δεν θα χρειαστείται όλα τα παρακάτω στοιχεία για την άσκηση. Αυτά όμως θα σας δώσουν μια πιο εποπτική εικόνα θεμάτων και εννοιών που θίγει η άσκηση. Τα θεωρητικά αυτά στοιχεία θα διδαχθούν και σε διαλέξεις του μαθήματος. Προσοχή : Μην αντιγράψετε τα στοχεία αυτά στις ασκήσεις σας. Για ενδεχόμενες απορίες σας απευθυνθείτε και στους διδάσκοντες.

PowerPoint Presentation:

Θεωρητικά στοιχεία για την καλύτερη κατανόηση και επίλυση της άσκησης Φράγματα

PowerPoint Presentation:

X ωμάτινο ή Λιθόριπτο φράγμα Φράγμα Βαρύτητας Τοξωτό Φράγμα Αντηριδωτά φράγματα ΤΥΠΟΙ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

PowerPoint Presentation:

ΤΟΞΩΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΦΡΑΓΜΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

PowerPoint Presentation:

ΧΩΜΑΤΙΝΟ ΦΡΑΓΜΑ Αμμοχάλικα στο κέλυφος στήριξης του φράγματος (για την ευστάθεια του έργου) Αργιλικός πυρήνας για την στεγανότητα του έργου

PowerPoint Presentation:

ΤΟΞΩΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ Βραχόμαζα πολύ καλής ποιότητας, ομοιογενής με μικρή ρωγμάτωση ιδιαίτερα στα αντερείσματα: Υψηλές αντοχές, υψηλό μέτρο παραμορφωσιμότητας Οικονομία σκυροδέματος σε σχέση με τα φράγματα βαρύτητος 50-85% Περιπτώσεις φραγμάτων τοξωτών - βαρύτητος ΘΕΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

PowerPoint Presentation:

ΤΟΞΩΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ Περιορισμοί γεωμορφολογικοί: ύψος φράγματος προς μήκος στέψης > 1:5 - ασυμμετρία κοιλάδας: σημαντική επίδραση (προσοχή όμως μη συνδυαστεί η θεμελίωση του φράγματος με σφήνες βραχόμαζας που μπορούν να εκτιναχθούν από υποπιέσεις. Βλέπε καταστροφή Malpasset ) Μικρή ευαισθησία σε υποπιέσεις ΘΕΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

PowerPoint Presentation:

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΞΩΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ (τρόπος λειτουργίας τοξωτού φράγματος)

PowerPoint Presentation:

ΦΡΑΓΜΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΥΨΟΣ 83 m

PowerPoint Presentation:

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΦΡΑΓΜΑ Απώλειες νερού (Διαφυγές) (Σε μεγάλης περατότητας πετρώματα) Ανάπτυξη υποπιέσεων (και σε πετρώματα μικρής περατότητας) Διάβρωση πετρώματος θεμελίωσης (αν είναι διαβρώσιμο)

PowerPoint Presentation:

1. Εκτίμηση Διαφυγών: Q = A*K*( Δ h/L) 2 . Υποπιέσεις (αν m=0,75h ): S = (0,75h)(h)/2 = 0,37h 2

PowerPoint Presentation:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΠΙΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΩΝ Q = A*K*( Δ h/l) l πολύ μεγαλύτερο του L (l μήκος διαδρομής παράκαμψης της κουρτίνας )

PowerPoint Presentation:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΠΙΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ Q = A*K*( Δ h/l) l πολύ μεγαλύτερο του L (l μήκος διαδρομής παράκαμψης της κουρτίνας )

PowerPoint Presentation:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΠΙΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΦΡΑΓΜΑ AVENE (ΓΑΛΛΙΑ) ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΩΝ

PowerPoint Presentation:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΠΙΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΦΡΑΓΜΑ AVENE (ΓΑΛΛΙΑ) ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

PowerPoint Presentation:

Θεωρητικά στοιχεία για την καλύτερη κατανόηση και επίλυση της άσκησης Γεωερευνητικό πρόγραμμα (Γεωτρήσεις)

PowerPoint Presentation:

Γενικά Γεωλογική περιγραφή εδαφικών ή βραχωδών δειγμάτων Ποιότητα των γεωυλικών (έδαφος - βραχόμαζα) στο βάθος Ποιοτική Ταξινόμηση βραχόμαζας Κατάταξη εδάφους Κερματισμός του βραχώδους γεωυλικού ( RQD) Στάθμη υπόγειου νερού Επιτόπου δοκιμές (in situ Testing) Συνεκτικότητας – Αντοχής εδάφους ( SPT, CPT ) Παραμορφωσιμότητας (Πρεσσιομετρήσεις) Υδροπερατότητας (π.χ. Lugeon, Maag, Lefranc) Εργαστηριακές δοκιμές Πληροφορίες από γεωτρήσεις-γενικά

PowerPoint Presentation:

Συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τη σύσταση και δομή των γεωλογικών σχηματισμών. Λήψη διαταραγμένων και αδιατάρακτων δειγμάτων από διάφορα βάθη για τη γεωτεχνική ταξινόμησή τους και την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών. Εκτέλεση, μέσα στη γεώτρηση, ειδικών επί τόπου δοκιμών για τον προσδιορισμό των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων των σχηματισμών στο φυσικό τους περιβάλλον (SPT, CPT, ντιλατομετρήσεις, κ.α.). Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις Σκοπός

PowerPoint Presentation:

Αποτελούν την κυριότερη μέθοδο της γεωτεχνικής διερευνήσεως του υπεδάφους και θα πρέπει να διασφαλίζουν τη λήψη δειγμάτων εδαφών - βράχων πολύ καλής ποιότητας Αποτελεί σημαντικό τμήμα ενός γεωερευνητικού προγράμματος Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

PowerPoint Presentation:

Τι πέτρωμα είναι ; Πόσο κερματισμένο είναι ; Που αλλάζει ο κερματισμός ; - Είναι αποσαθρωμένο ; - Πόσο ; - Αλλάζει ο βαθμός της αποσάθρωσης με το βάθος ; Πληροφορίες από γεωτρήσεις-γενικά Υπάρχουν δευτερογενή Ορυκτά (π.χ. άργιλος) ; - Πόσες διακλάσεις έχει ; - Ποιά η ποιότητά τους ; - Είναι ολισθηρές ; τραχείες ; Ποιά η αντοχή του άρρηκτου (χωρίς ασυνέχειες) βράχου ;

PowerPoint Presentation:

Τεχνικογεωλογικές και γεωτεχνικές πληροφορίες από μία γεώτρηση Το σχήμα αποτελεί παράδειγμα των πληροφοριών που πρέπει να συλλέγονται από μία γεώτρηση: Παρατηρείστε την πληροφορία ανά στήλη του μητρώου.

PowerPoint Presentation:

Τα δείγματα αυτά θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν όσο το δυνατό καλύτερα, από πλευράς σύστασης, δομής και περιεχόμενης υγρασίας, τη φυσική κατάσταση των υπεδαφικών στρωμάτων Τα δείγματα διαφέρουν ως προς το βαθμό διατάραξής τους, ανάλογα με: τεχνική δειγματοληψίας την εμπειρία του προσωπικού τη φύση του υλικού Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις Ποιότητα δειγματοληψίας

PowerPoint Presentation:

Καλή Δειγματοληψία: πλήρη εικόνα για τη σύσταση και δομή των σχηματισμών (ποιότητας του γεωυλικού) δυνατός ο προσδιορισμός της φύσης όλων των στρώσεων, μαλακών ενστρώσεων ή του υλικού πλήρωσης των ασυνεχειών, των συστημάτων διακλάσεων, της στρώσης ή της σχιστότητας και του βαθμού αποσάθρωσης. Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις Ποιότητα δειγματοληψίας

PowerPoint Presentation:

Θεωρητικά στοιχεία για την καλύτερη κατανόηση και επίλυση της άσκησης Τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά Γνευσίου

PowerPoint Presentation:

Γενικά υψηλή έως πολύ υψηλή αντοχή. Γενικά συμπαγές αλλά όταν είναι αποσαθρωμένο (ανάλογα με τον βαθμό αποσάθρωσης) χάνει μεγάλο ποσοστό της αντοχής του. Μπορεί να αποσαθρώνεται σε αργιλικά ορυκτά λόγω της παρουσίας αστρίων. Ζωνώδης ιστός: Η φολίδωση του γνευσίου δημιουργεί συνθήκες ετερογένειας στην συνολική αντοχή του και ανισοτροπίας («επιλεκτική» συμπεριφορά κατά μήκος ορισμένης επιφάνειας) στην συμπεριφορά του (π.χ. στα πρανή ολίσθηση κατά μήκος της φολίδωσης). Η αντοχή του εξαρτάται από τον βαθμό αποσάθρωσης και κερματισμού (ρωγμάτωσης). Τεχνικογεωλογική ποιότητα Γνευσίου Γενικά χαρακτηριστικά

PowerPoint Presentation:

Τεχνικογεωλογική ποιότητα Γνευσίου Γενικά χαρακτηριστικά Επίδραση αποσάθρωσης στην ποιότητα και αντοχή του γνευσίου. Υγιής γνεύσιος: Υψηλή αντοχή Αποσαθρωμένος γνεύσιος: Χαμηλή αντοχή

PowerPoint Presentation:

Τεχνικογεωλογική ποιότητα Γνευσίου Γενικά χαρακτηριστικά Επίδραση αποσάθρωσης στην ποιότητα και αντοχή του γνευσίου.

PowerPoint Presentation:

Τεχνικογεωλογική ποιότητα Γνευσίου Γενικά χαρακτηριστικά Ανισότροπη συμπεριφορά Επίδραση της φολίδωσης στην συμπεριφορά του γνευσίου. Εδώ επίπεδες ολισθήσεις κατά μήκος της φολίδωσης (γνευσιακής υφής).

PowerPoint Presentation:

Θεωρητικά στοιχεία για την καλύτερη κατανόηση και επίλυση της άσκησης Θέματα τάσεων – αντοχής -παραμορφωσιμότητας

Γιατί μελετάμε τισ τάσεισ;:

Γιατί μελετάμε τισ τάσεισ ; Ανάλογα με το πώς κατανέμονται οι τάσεις στο έδαφος, όπου κατασκευάζονται τα τεχνικά έργα, εξαρτώνται: οι παραμορφώσεις και..... οι αστοχίες που μπορεί να προκληθούν στα γεωυλικά. Υπολογίζονται είτε αναλυτικά είτε με αριθμητικές μεθόδους (π.χ. πεπερασμένα στοιχεία).

Γιατί μελετάμε τισ τάσεισ;:

Γιατί μελετάμε τισ τάσεισ ; Κατά την κατασκευή τεχνικών έργων οι τάσεις μεταβάλλονται δραματικά. Ο βράχος ο οποίος εκσκάπτεται, περιείχε πριν τάσεις και αυτές οι τάσεις πρέπει να παραληφθούν αλλού. Τα περισσότερα κριτήρια αστοχίας της βραχομηχανικής σχετίζονται με τη παραμορφωσιμότητα και την αντοχή του βράχου ή της βραχόμαζας και η ανάλυση αυτών περιλαμβάνει τις τάσεις.

Τύποι τάσεων:

Τύποι τάσεων Υδροστατική τάση: Οι τάσεις είναι ίδιες σε όλες τις διευθύνσεις Θλιπτική (συμπιεστική) τάση Εφελκυστική τάση Διατμητική τάση

PowerPoint Presentation:

Πως παραμορφώνεται για δεδομένη φόρτιση Δηλαδή σχέσεις τάσεων - παραμορφώσεων Πότε αστοχεί Δηλαδή την αντοχή (μονοαξονική, διατμητική) του σε διάφορες καταπονήσεις Παραμόρφωση και αστοχία βράχου

PowerPoint Presentation:

Πως παραμορφώνεται και θραύεται για δεδομένη ένταση Σχέσεις τάσεων - παραμορφώσεων Παραμόρφωση και αστοχία βράχου

PowerPoint Presentation:

Αστοχία και παραμόρφωση βράχου

PowerPoint Presentation:

Αστοχία και παραμόρφωση βράχου

PowerPoint Presentation:

Θραύση του βράχου Μονοαξονική θλιπτική αντοχή  αναφέρεται στο μέγιστο επίπεδο τάσεων που μπορεί να φέρει ένα δείγμα βράχου Η μηχανική συμπεριφορά υπό απλή θλίψη περιγράφεται από την καμπύλη τάσης – παραμόρφωσης :

PowerPoint Presentation:

Το πέτρωμα ως ελαστικό μέσο (Ορισμός ελαστικού μέσου Ε= σ/ε) Μέτρο Παραμορφωσιμότητας Ε Πετρώματα  Μη γραμμική ελαστικότητα Ε μεταβάλλεται με σ Ε μεταβάλλεται με φορά φορτίου (Ε max ) E συνάρτηση της δομής («αλληλοκλειδώματος κόκκων») Ε ξηρό  Ε υγρό Ε μεγαλύτερο αν υπήρξε μεγάλη σε διάρκεια φόρτιση στο παρελθόν Παραμορφωσιμότητα άρρηκτου βράχου

PowerPoint Presentation:

Παραμορφωσιμότητα άρρηκτου βράχου

PowerPoint Presentation:

Χαρακτηριστικές συμπεριφορές π.χ. Βασάλτης π.χ. Ασβεστόλιθος π.χ. Ψαμμίτης π.χ. Μάρμαρο

PowerPoint Presentation:

Χαρακτηριστικές συμπεριφορές π.χ Εβαπορίτες

PowerPoint Presentation:

Χαρακτηριστικές συμπεριφορές διαφόρων γεωυλικών: Από την «ελαστική» συμπεριφορά στην «πλαστική» και την «ερπυστική». Παρατηρείστε τις καμπύλες και συγκρίνετε. Οι κλίμακες των αξόνων σ και ε είναι περίπου ίδιες. σ:ανεμπόδιστη τάση (θλίψη) ε: Ανοιγμένη παραμόρφωση

PowerPoint Presentation:

Η αντοχή σε μονοαξονική φόρτιση εξαρτάται από: Συστατικά ορυκτά Τρόπος σύνδεσης (δομή) «κλείδωμα» κόκκων- συγκόλληση Θραύση του άρρηκτου βράχου Τιμές ανεμπόδιστης θλίψης σ ci (UCS) Έδαφος <1 Μαλακοί βράχοι <20 Ιλυόλιθος, αργιλικός σχιστόλιθος, κρητίς, ορυκτό αλάτι, αποσαθρωμένα πετρώματα <20 Πολύ χαμηλή αντοχή Ψαμμίτης μέτρια συνεκτικός, τόφφος, ιλυόλιθος, αργιλικός σχιστόλιθος 20-60 Χαμηλή αντοχή Ψαμμίτης, μαρμαρυγιακός σχιστόλιθος, μαργαϊκός ασβεστόλιθος 60-100 Μέση αντοχή Μάρμαρο, γρανίτης, γνεύσιος, ασβεστόλιθος 100-200 Υψηλή αντοχή Χαλαζίτης, δολερίτης, γάββρος, βασάλτης >200 Πολύ υψηλή αντοχή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ σ c (MPa) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Από, Hoek & Marinos, 2000

PowerPoint Presentation:

Αντοχή - Παραμορφωσιμότητα ρήγματος Έστω αντοχή βράχου 100 βράχος Ομοιογενής βράχος βράχος Άργιλος Ο βράχος δεν αστοχεί και δεν παραμορφώνεται.... Όμως παραμορφώνεται η ζώνη της αργίλου που μπορεί να έχει το 0,1-1% Παραμορφωσιμότητας του βράχου Αντοχή Αργίλου 0,1-1 Ομοιογενές υλικό Γεωυλικό με προυπάρχουσα επιφάνεια θραύσης (με ή χωρίς δευτερογενές υλικό)

PowerPoint Presentation:

Αντοχή - Παραμορφωσιμότητα ρήγματος Έστω αντοχή βράχου 100 βράχος Ομοιογενής βράχος βράχος Άργιλος Ο βράχος δεν αστοχεί και δεν παραμορφώνεται.... Όμως παραμορφώνεται η ζώνη της αργίλου που μπορεί να έχει το 0,1-1% Παραμορφωσιμότητας του βράχου Αντοχή Αργίλου 0,1-1 Αστοχία επί προυπάρχουσας ασθενούς επιφάνειας Παραμόρφωση (αλλαγή όγκου) της ασθενούς ζώνης

authorStream Live Help