Barbecuebrandstof_presentatie_3_groep_C

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Barbecuebrandstof:

Barbecuebrandstof Elias De Ketelaere , Andras Meijer, Emile Vanderstraeten , Arthur Cuigniez Groep C 2015-2016 1 16/11/2015 inginieurproject: barbecuebrandstof: groep c

Inhoud:

Inhoud Foutenanalyse m eetgegevens h eat release rate massaverlies ( mass loss rate) effectieve verbrandingswaarde Vergelijking meetresultaten Beste barbecuebrandstof 2 16/11/2015 inginieurproject: barbecuebrandstof: groep c

Foutenanalyse:

Foutenanalyse Fouten op de meetgegevens XO2: 80ppm , m:± 0.1g , Δp:± 1Pa , Te:± 0,2K , C:2% Relatieve fouten : x100% XO2:tussen 0,78% en 0,89% m: tussen 0,014% en 0,015% Δp: tussen 0,78% en 0,89% Te: tussen 0,061% en 0,067%   3 16/11/2015 inginieurproject: barbecuebrandstof: groep c

Foutenanalyse:

Foutenanalyse Fout op heat release rate Δ hc/r0 en 1,10: constanten zonder fout Fout van 2% op C : Uitkomst: ≈2,5% trend   4 16/11/2015 inginieurproject: barbecuebrandstof: groep c

Foutenanalyse:

Foutenanalyse Fout op mass loss rate: ± 0,1 dus ±0,014% Correcties: boven- en ondergrens   5 16/11/2015 inginieurproject: barbecuebrandstof: groep c

Foutenanalyse:

Foutenanalyse Grafieken: Heat release rate 6 16/11/2015 inginieurproject: barbecuebrandstof: groep c

Foutenanalyse:

Foutenanalyse Grafieken: Mass loss rate 7 16/11/2015 inginieurproject: barbecuebrandstof: groep c Mass loss rate (g/s)

Foutenanalyse:

Foutenanalyse Grafieken: Effectieve verbrandingswarmte Geen foutenanalyse: grafiek + doel Liever: gemiddelde berekenen Oppervlakte onder curve HRR Delen door massaverschil (begin-eind) 100s, 200s eind 14,686kJ/kg 8 16/11/2015 inginieurproject: barbecuebrandstof: groep c

Vergelijking van de resultaten:

Vergelijking van de resultate n 9 16/11/2015 inginieurproject: barbecuebrandstof: groep c Vergelijking met literatuur Geen waarden gevonden voor zowel massief als fijn golvend karton Zeer specifieke materialen

Beste barbecuebrandstof:

Beste barbecuebrandstof 10 16/11/2015 inginieurproject: barbecuebrandstof: groep c Uit vergelijking met andere projecten: Mengsel Fijn karton Hoogste heat release voor korte duur -> op gang brengen Fijn hout reactie voldoende lang laten doorgaan

authorStream Live Help