Художня література як мистецтво словесного образу

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Художня література як мистецтво словесного образу:

Художня література як мистецтво словесного образу

Специфіка художньої літератури як форми духовної діяльності людини:

Специфіка художньої літератури як форми духовної діяльності людини В усі часи людина прагнула пізнати навколишній світ і своє місце у ньому . Пізнавати світ можна двома способами – науковим і художнім . Про художнє пізнання свідчили малюнки , на скелях , скульптури , орнаменти на керамічних виробах . Згодом завдяки урізноманітненню художнього відтворення життя виокремилися такі галузі мистецтва , як художня література , живопис , скульптура, музика , архітектура , хореографія , театр, кіно тощо .

Художня література:

Художня література Серед усіх видів мистецтва, вважають, що художня література - найуніверсальніша . Її особливістю є образне слово, відтворення життя за допомогою словесних художніх образів. У літературних творах постає перед нами світ, створений фантазією письменника. Письменник ніби перевтілюється в ті образи, про які пише, олюднює їх, одухотворює їх своїми почуттями, щоб викликати такі ж емоції у читача. Художня література поєднує в собі особливість інших видів мистецтва: зорові (живопис), звукові (музика), сценічні (театр).

Художній образ і його різновиди:

Художній образ і його різновиди Художній образ – це результат творення письменником уявного художнього світу . Серед словесних художніх образів виділяють такі різновиди : образ-персонаж (Захар Беркут з однойменної повісті Івана Франка), образ-пейзаж («Садок вишневий коло хати » Тараса Шевченка ), образ- переживання (« Пісня про рушник» Андрія Малишка ), образ-символ (тополя в однойменній баладі Тараса Шевченка ). Також образи розрізняють за сприяняттям органами чуття і відповідно класифікують як зорові , слухові , тактильні та інші .

Художній образ і його різновиди:

Художній образ і його різновиди Справжній художній образ завжди багатогранний, насичений естетичними почуттями. Наприклад, у «Пісні про рушник» Андрія Малишка автору вдалося через образ-символ ( вишитий рушник як життєва дорога людини) висловити глибоку думку про сенс людського життя.

Функції художньої літератури:

Функції художньої літератури Художні книги збагачують людину духовно, виховують у ній благородні почуття, вчать мислити, розуміти прекрасне , допомагають розрізняти добро і зло, викликають емоції та переживання – радість, захоплення, гнів і смуток. Отже, література виконує пізнавальну, виховну й естетичну функції: щоб стати всебічно розвиненою особистістю, потрібно багато читати!!! допомагати

Аналіз художнього твору:

Аналіз художнього твору Як навчитися аналізувати художній твір. Найчастіше запроваджуються такі способи аналізу літературного твору: сюжетний, або композиційний (через аналіз сюжетно-композиційних особливостей характеризують усі інші елементи твору); пообразний (ідейно-художню досконалість літературного твору розкривають через систему образів); проблемний (через аналіз проблематики літературного твору розкривають ідейно-художні особливості, характери персонажів); цілісні (розгляд усіх компонентів літературного твору в єдності).

authorStream Live Help