інновації = я

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Слайд 14:

Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови

Слайд 14:

Підхомна Олена Вікторівна Дата народження: 26 липня 1980 р. Освіта: повна вища, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди Посада: вчитель англійської мови Стаж роботи: 1 6 років Кваліфікаційна категорія: “Спеціаліст ІІ категорії”

Слайд 14:

Педагогічне кредо: «Щоб бути хорошим викладачем, треба любити те, що викладаєш, та любити тих, кому викладаєш». Науково-методична проблема: «Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови » .

Слайд 14:

Керуючись педагогічними принципами науковості й доступності , системності й послідовності , з метою запобігання перевтомлюваності учнів та активізації їх пізнавальної діяльності впроваджую в систему своїх уроків елементи як традиційних , так й інноваційних технологій .

Слайд 14:

Як зробити урок цікавим , яскравим ? Як зацікавити учнів своїм предметом? Як створити на уроці ситуацію успіху для кожного учня ? Інноваційний підхід до навчання дозволяє так організувати навчальний процес , щоб дитині урок і в радість , і приносить користь , не перетворюючись просто в розвану або гру . І, можливо , саме на такому уроці « загоряться очі слухаючого від очей того, хто говорить». (Цицерон)

Слайд 14:

Інновація в точнім перекладі з латинської мови , означає не « нове », а «в нове » Головною метою інноваційного навчання є: Розвиток інтелектуальних , комунікативних , лінгвістичних та творчих здібностей учнів ; формування особистісних якостей учнів ; развиток різних типів мислення ; формування якісних знань , умінь та навичок .

Слайд 14:

Основою інноваційного навчання є наступні технології: Розвивальне навчання Проблемне навчання Розвиток критичного мислення Створення ситуації успіху Диференційований підхід до навчання Інтерактивне навчання

Слайд 14:

Основні принципи інноваційного навчання: креативність ( орієнтація на творчість ); засвоєння знань в системі ; нетрадиційні форми уроків ; в икористання наочності .

Слайд 14:

Метод ПРЕС Мозкова атака Ажурна пилка Робота в парах Інтерактивні методи Мікрофон Дискусія Імітаційні ігри Незакінчені речення Навчаючи - учусь Дебати Дерево рішень Акваріум Рольові ігри Снігова куля

Слайд 14:

Технологія проектного навчання

Слайд 14:

Family tree My summer holiday Food Menu for today My ideal school uniform Clothes The fashion of the future Наші роботи

Слайд 14:

Використання ІКТ

Слайд 14:

Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови значно посилюють та допомагають: створити іншомовне середовище на уроці залучити пасивних слухачів до активної діяльності робити заняття більш наочними та інтенсивними створити позитивну атмосферу на уроці покращити взаємини “учитель – учень” Якість уроку прямо пропорційна тому, як учитель був до нього готовий. Добре підготовлений та проведений урок – це радість і дітям, і учителеві.

Слайд 14:

Мої плани Виховувати творчу особистість. Підтримувати інтерес до вивчення англійської мови. Підвищувати свій професійний рівень і не зупинятися на досягнутому. “ Коли мовчиш – мовчи з любові. Коли говориш – говори з любові. Коли виправляєш – виправляй з любові. Май завжди в глибині серця корінь любові. З того кореня виростуть тільки добрі справи.” Святий Августин