Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

PPS : Bùi Phương

PowerPoint Presentation:

Người đời học nói...... Tôi học làm thinh .

PowerPoint Presentation:

Người đời học văn minh ...... Tôi học đạo đức .

PowerPoint Presentation:

Người đời theo kiến thức..... Tôi học đạo huyền vi .

PowerPoint Presentation:

Người đời mê si ...... Tôi học tỉnh thức .

PowerPoint Presentation:

Người đời học nhớ ...... Tôi học cách quên .

PowerPoint Presentation:

Người đời ngó lên …... Tôi học nhìn xuống .

PowerPoint Presentation:

Người đời ham muốn ...... Tôi học xả ly .

PowerPoint Presentation:

Người đời sân si ...... Tôi học hòa ái .

PowerPoint Presentation:

Người đời tự đại ...... Tôi học khiêm từ .

PowerPoint Presentation:

Người đời khư khư ...... Tôi mong đại xả .

PowerPoint Presentation:

Người đời muôn ngã ...... Tôi chọn một đường .

PowerPoint Presentation:

Người đời vô thường ...... Tôi về nơi Giác ngộ .

PowerPoint Presentation:

Sen mọc từ bùn ... mà hương Sen thơm ngát !!!

PowerPoint Presentation:

Nhạc : KENNY G - SENTIMENTAL - Saxophone‏ - PPS : BÙI PHƯƠNG

authorStream Live Help