ZIUA EUROPEI-DUMI

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

ZIUA EUROPEI 9 MAY

Comments

Presentation Transcript

PROCESUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

Europe Day ZIUA EUROPEI Profesor : Postolache Dumitrita CTMV VULCAN,HD,ROMANIA

PROCESUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

Uniunea Europeană este o entitate politică, socială şi economică, dezvoltată în Europa , ce este compusă din 28 state. Este considerată a fi o construcţie sui generis , situându-se între federaţie şi confederaţie . U E

PROCESUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

Creare Ca CEE: - tratatul De La Roma Semnat : - 25 martie 1957 Intrat In Vigoare : - 1 ianuarie 1958 Ca UE: - Tratul De La Maastricht Semnat : - 7 februarie 1992 Intrat In Vigoare : - 1 noiembrie 1993

PROCESUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

State Fondatoare Italia Fr an ta Belgia Germania Olanda Luxembourg

PROCESUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

State Care Au Aderat In 1973 Marea Britanie Irlanda Danemarca

PROCESUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

State Care Au Aderat In 1986 Portugalia Spania Stat Care A Aderat In 1981 Grecia

PROCESUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

State Care Au Aderat In 1995 Suedia Austria Finlanda

PROCESUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

State Care Au Aderat In 2004 Cehia Polonia Cipru Lituania Letonia Slovacia Ungaria Estonia Slovenia Malta

PROCESUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

State Care Au Aderat In 2007 Romania Bulgaria State Care Au Aderat In 20 13 Croatia

PROCESUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

2013 2007

PROCESUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

twinning STATELE MEMBRE EU Austria (1995) VIENNA Belgium (1952) BRUXELLES Bulgaria (2007) SOFIA Cyprus (2004) NICOSIA Croatia (2013) ZAGREB Czech Republic (2004) PRAGA Denmark (1973) COPENHAGEN Estonia (2004) TALLIN Finland (1995) HELSINKI France (1952) PARIS Germany (1952) BERLIN Greece (1981) ATHENS Hungary (2004) BUDAPEST Ireland (1973) DUBLIN Italy (1952) ROME Latvia (2004) RIGA Lithuania (2004) VILNIUS Luxembourg (1952) LUXEMBURGH Malta (2004) LA VALLETTA Netherlands (1952) AMSTERDAM Poland (2004) WARSAW Portugal (1986) LISBON Romania (2007) BUCAREST Slovakia (2004) BRATISLAVA Slovenia (2004) LUBIANA Spain (1986) MADRID Sweden (1995) STOCKHOLM United Kingdom (1973) LONDON

PROCESUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

Pe 9 mai 1950, ministrul de externe francez Robert Schuman a propus crearea unei Europe organizate, indispensabile menţinerii unor relaţii paşnice. Propunerea sa, cunoscută drept “declaraţia Schuman”, este considerată actul de naştere al realităţii pe care astăzi o numim Uniunea Europeană .

PROCESUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

Au fost multe persoane care au participat la construcția Uniunii Europene, în primul rând, și Uniunea Europeană (UE), apoi la Declarația Schuman a 1950. O mulțime de acești oameni au jucat un rol important în viața propriilor lor țări de origine, rolul poate fi chiar mai importantă decât cea reprezentată în cadrul Uniunii. Deși cunoscut i sub numele de "Părinți din Europa" Adenauer, Monnet, Schuman și De Gasperi, Comisia Europeană (CE) a considerat în mod oficial ca atare Konrad Adenauer, Jean Monnet, Winston Churchill, Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Paul-Henri Spaak, Walter Hallstein și Spinelli . Părinții EUROP EI Robert Schuman Jean Monnet Konrad Adenauer Winston Churchill

PROCESUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

Drapelul European În 1986, Consiliul European a adoptat DRAPELUL devenit emblemă a Uniunii Europene. Cele douăsprezece steluţe aurii , dispuse în formă de cerc pe un fundal albastru, reprezintă unitatea popoarelor Europei. Numărul de stele este fix, doisprezece fiind simbolul perfecţiunii şi unităţii. Simbolurile U E

PROCESUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

1 ianuarie 2002 – introducerea monedei Euro Euro nu este moneda tuturor statelor membre ale UE. Două ţări (Danemarca şi Regatul Unit) au ales să nu participe la zona Euro, iar majoritatea noilor state membre (Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia şi România), plus Suedia, trebuie să îndeplinească anumite condiţii pentru a adopta moneda unică. În momentul respectiv, acestea vor înlocui monedele lor naţionale cu euro. EURO Simbolurile U E

PROCESUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

IMNUL EUROPEAN Tot Consiliul Europei a fost cel care a decis, în 1972, ca “Oda bucuriei” (ultima parte a Simfoniei a IX-a de Beethoven) să devină imnul său, iar în 1985, Statele Membre UE l-au adoptat, şi ele, ca imn oficial al Uniunii Europene. Uniunea Europeana nu a urmărit, prin această decizie, să înlocuiască imnurile naţionale ale Statelor Membre. Alegerea acestei melodii ca imn subliniază aspiraţia spre valorile comune, unitatea în diversitate si idealurile de libertate, pace si solidaritate care stau la baza Uniunii Europene.  

PROCESUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

DEVIZA “UNITATE ÎN DIVERSITATE” "Unitate în diversitate" este deviza Uniunii Europene. A fost folosită pentru prima dată în 2000 şi a fost pentru prima dată menţionată oficial în Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa, încheiat în 2004. Semnificaţia devizei este că, prin Uniunea Europeana, europenii îşi unesc eforturile pentru a lucra împreună pentru menţinerea păcii şi pentru prosperitate, şi ca numeroasele culturi, tradiţii şi limbi diferite care coexistă în Europa sunt un atu pentru continentul nostru. Deviza apare în cele 20 de limbi oficiale în postere publicate cu ocazia zilei de 9 mai, Ziua Europei.

PROCESUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE UNIUNII EUROPENE Promovarea progresului economic şi social; realizarea Pieţei unice şi a monedei unice. Afirmarea identităţii europene pe plan internaţional : ajutoare umanitare pentru ţările membre, politică externă şi de securitate comună, implicarea în rezolvarea crizelor internaţionale. Instaurarea unei cetăţenii europene: completează cetăţenia naţională şi oferă cetăţeanului european anumite drepturi politice şi civile. Să dezvolte o zonă de libertate, securitate şi justiţie : libera circulaţie a persoanelor. Existenţa şi consolidarea în baza dreptului comunitar: totalitatea textelor juridice adoptate de către instituţiile europene împreună cu tratatele fondatoare.

PROCESUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

POLITICILE DE PROGRES Politica industrială şi competitivitatea : dezvoltarea întreprinderilor, promovarea cercetării şi dezvoltării. Politica în domeniul concurenţei : egalitate între agenţii economici care să favorizeze cetăţeanul. Politica UE în domeniul transporturilor asigură libera circulaţie a persoanelor şi bunurilor în interiorul Pieţei unice. Politica UE în domeniul cercetării şi tehnologiei Politica UE în domeniul sănătăţii : protecţia sănătăţii, securitatea muncii, programe ( Europa împotriva cancerului, Europa împotriva SIDA, Planul de combatere a toxicomaniei) Politica protecţiei consumatorului privind recunoaşterea dreptului la sănătate, securitate, despăgubiri, informare, educaţie. Politica în domeniul mediului vizează protecţia mediului, a sănătăţii publice, rezolvarea problemelor de mediu şi prevenirea acestora. Politica în domeniul educaţiei şi tineretului prevede un învăţământ de calitate, recunoaşterea studiilor şi colaborări între instituţiile de învăţământ din statele membre (programe: Socrates, Comenius, Leonardo da Vinci)

PROCESUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

INSTITUŢIILE UNIUNII EUROPENE PARLAMENTUL EUROPEAN CONSILIUL UNIUNII EUROPENE COMISIA EUROPEANĂ CURTEA DE JUSTIŢIE CURTEA DE CONTURI Comitetul Economic şi Social Comitetul Regiunilor Mediatorul European Banca Europeană de Investiţii Banca Centrală Europeană

PROCESUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

PROCESUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ Integrarea ţării noastre în spaţiul comunitar a fost posibilă doar prin adoptarea unor reforme în toate sectoarele de activitate. Pentru a realiza aceste reforme, UE a acordat României şi celorlalte state candidate sprijin financiar: Programul PHARE (finanţează proiecte pentru adaptarea sistemelor legale şi administrative), SAPARD (proiecte în agricultură). Ţara noastră a intensificat colaborarea cu toate instituţiile europene şi cu partenerii ţărilor membre ale UE, sperând că astfel să treacă mai uşor peste această perioadă de tranziţie şi să-şi atingă scopurile propuse: crearea unei democraţii autentice şi realizarea unui progres economic care să-i dea dreptul să stea alături de celelalte state dezvoltate ale bătrânului nostru continent. În Raportul de ţară din 2003, întocmit de baroana Emma Nicholson, se menţionează că "Finalizarea negocierilor de aderare la sfârşitul lui 2004 şi integrarea în 2007 sunt imposibile dacă România nu rezolvă două probleme structurale endemice: eradicarea corupţiei şi punerea în aplicare a reformei". Recomandările destinate autorităţilor române privesc: măsurile anticorupţie, independenţa şi funcţionarea sistemului judiciar, libertatea presei, stoparea abuzurilor politiei.

PROCESUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

PROCESUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ România a reacţionat imediat prin realizarea unui plan de acţiune pentru anii dinaintea aderării. Până la sfârşitul anului 2004, Uniunea Europeană a dat semnale bune în privinţa României iar la summit-ul de la Bruxelles din 2004, primul al uniunii lărgite, România a primit asigurări că face parte din primul val al extinderii alături de Bulgaria şi că Uniunea Europeană are în vedere integrarea acesteia la 1 ianuarie 2007, conform planului , cu excepţia cazului în care sunt raportate încălcări grave ale acordurilor stabilite, caz în care aderarea va fi amânată cu un an, până la 1 ianuarie 2008. Comisia Comunităţilor Europene a publicat în octombrie 2005 un nou raport de ţară, privind progresele înregistrate de România în perspectiva aderării la UE. Raportul afirmă că „ o punere în practică serioasă a programului propriu de reforme structurale îi va permite să facă faţă presiunilor concurenţiale şi forţelor de piaţă din cadrul UE. “. Datorită faptului că România a urmat sfaturile şi reformele impuse de Uniunea Europeană la 1 Ianuarie 2007 aceasta s-a integrat cu succes în cadrul acestei mari familii europene .

authorStream Live Help