Размножаване. Растеж-и-развитие-при-животните

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

reproduction

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

РАЗМНОЖАВАНЕ. РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ ПРИ ЖИВОТНИТЕ

Slide 2:

Животните: Едноклетъчни Многоклетъчни Безгръбначни Гръбначни

Slide 3:

Размножаване – процес, при който се създават нови организми, сходни с родителските. Оплождане – процес на сливане на мъжка и женска полова клетка.

Slide 4:

Размножаване при животните: А. При едноклетъчните: - безполово - полово Б. При многоклетъчните: - полово - безполово

Slide 5:

Растеж – процес на увеличаване на размерите и масата на организмите. Развитие – измененията на организмите, които настъпват от началото на живота до смъртта им.

Амеба Еуглена Чехълче:

Амеба Еуглена Чехълче Просто делене на две

Пъпкуване :

Пъпкуване

Полово размножаване конюгация при чехълче:

Полово размножаване конюгация при чехълче

Жизнен цикъл на малариен плазмодий:

Жизнен цикъл на малариен плазмодий

Тип Гъби:

Тип Гъби

Slide 11:

Размножаване: Безполово и полово При повечето мъжките и женските полови клетки са в един и същ индивид Развитие – непряко, с ларвни форми Ларвите – подвижни, възрастните - прикрепени

Вътрешно пъпкуване при гъби – при неблагоприятни условия:

Department of zoology and anthropology Elena Tasheva Вътрешно пъпкуване при гъби – при неблагоприятни условия

Тип Мешести:

Тип Мешести повече от 9000 вида Hydrozoa Scyphozoa Anthozoa

Безполово размножаване - пъпкуване при хидра:

Безполово размножаване - пъпкуване при хидра

Мъжки полови жлези при хидра:

Мъжки полови жлези при хидра

Женски полови жлези при хидра:

Женски полови жлези при хидра

Slide 17:

Пъпкуване при Обелия – хранителни индивиди, получени чрез пъпкуване

Slide 18:

Пъпкуване при Обелия – индивиди, даващи половото поколение по безполов път

Slide 19:

Полово поколение на Обелия - медузи

Редуване на полово и безполово размножаване при ушатата медуза:

Редуване на полово и безполово размножаване при ушатата медуза

Тип Плоски червеи:

Тип Плоски червеи

Slide 22:

Плоските червеи имат сложно устроена женска и мъжка полова система, намиращи се в един индивид: Женска:Яйчници, яйцепроводи, матка, влагалище Мъжка: семенници, семепроводи, копулационен орган Развитието : Пряко – при ресничестите Непряко със сложни жизнени цикли и със смяна на гостоприемниците ( метили и тении )

Стадии от развитието на големия чернодробен метил:

Стадии от развитието на големия чернодробен метил

Жизнен цикъл на малкия чернодробен метил:

Жизнен цикъл на малкия чернодробен метил

Slide 26:

Цикъл на развитие на Echinococcus granulosus

Slide 27:

Цистицерк – при Свинска и говежда тения Ценур – при тенията предизвик ваща въртоглав по овцете Ехинокок – при Кучешка тения стена на мехура сколекс дъщерни мехури Типове мехурести ларви

Клас Кръгли червеи:

Клас Кръгли червеи Сравнително просто устроена полова система Половите жлези и канали имат тръбовидна форма. При повечето мъжките и женските полови жлези се намират в различни индивиди. Развитието – пряко. Някои – важни паразити, със сложни жизнени цикли

Slide 30:

глътка нервен пръстен отделителна жлеза средно черво яйчник яйцепровод семеприемник матка влагалище с вулва семенник семепроводник клоака анус задно черво спикули

Slide 31:

Полова система

Slide 32:

Женска полова система на Ascaris яйчник яйцепровод яйчник матка с яйца

Slide 33:

Копулация при нематоди женска

Миграция на Детски глист в човека:

Миграция на Детски глист в човека

Slide 35:

Trichinella spiralis

Slide 36:

Trichinella spiralis

Slide 37:

Т ип П решленести червеи Малочетинести Пиявици Многочетинести

Slide 38:

Половата система – сравнително просто устроена Много на брой мъжки и женски полови жлези Къси полови канали Копулационен орган – най-често липсва Оплождане – външно Развитие – пряко или с метаморфоза

Полова система при дъждовен червей:

Полова система при дъждовен червей

Копулация при дъждовен червей:

Копулация при дъждовен червей

Slide 41:

Тип М екотели

Slide 42:

Мекотелите имат една двойка полови жлези При повечето мекотели мъжките и женските полови жлези се намират различни индивиди ( миди,някои охлюви и главоногите ) , а по-рядко са в един и същ индивид ( някои охлюви, напр.градински охлюв ) Развитието – пряко ( някои охлюви и при главоногите ) и непряко с ларвни форми ( при миди и някои охлюви )

Slide 43:

Размножаване и развитие на градински охлюв

Slide 44:

Ларвни стадии при клас Миди трохофора велигер глохидиум

Тип Членестоноги:

Тип Членестоноги Полово размножаване – най-често Мъжките и женските полови жлези – в различни индивиди Развитието – пряко или с метаморфоза

Клас Ракообразни:

Клас Ракообразни В повечето случаи размножаването е полово Оплождането най-често вътрешно Развитие – пряко или с метаморфоза

Сперматозоид :

Сперматозоид чифтна част на семенника чифтна част на семенника семеизпразнителен канал Яйчник яйцепровод Мъжки и женски полов апарат при речен рак

Клас Паякообразни:

Клас Паякообразни Наблюдава се различна степен на сливане на чифтните полови жлези при различните групи паякообразни От половите жлези излизат чифтни полови проводи, сливащи се в общ проводник, който се отваря в полов отвор Размножаване - отлагат яйца, богати на жълтък; има и живораждащи Повечето с пряко развитие При кърлежите – с метаморфоза

Slide 49:

1. Scorpiones 2. Amblypygi 3. Schizomida 4. Uropygi 5. Ricinulei 6. Palpigradi 7. Pseudoscorpions 8. Opiliones 9. Solifugae (Solpugida) 10. Acari 11. Araneae Клас Arachnida

Клас Насекоми:

Клас Насекоми Вътрешно оплождане Развитие с метаморфоза - с непълна метаморфоза ( яйце, ларва, възрастен индивид ) - с пълна метаморфоза ( яйце, ларва, какавида, възрастен индивид )

Следзародишно развитие непряко и пряко:

Следзародишно развитие непряко и пряко

Развитие с пълна метаморфоза при комар:

Развитие с пълна метаморфоза при комар

Развитие с непълна метаморфоза (скакалец) и пълна метаморфоза (бръмбар):

Развитие с непълна метаморфоза ( скакалец ) и пълна метаморфоза ( бръмбар )

Непряко развитие при земноводни (жаба):

Непряко развитие при земноводни ( жаба ) сперматозоиди

Slide 55:

Жизнен цикъл на Aurelia aurita ефира медуза млада стробила стробила планула яйце сцифостом

Slide 56:

Сложно яйце мирацидиум спороциста адолескария церкария редия

Slide 57:

Цикъл на развитие на Taeniarhynchus saginatus

Slide 58:

Ларвни стадии на Diphyllobothrium latum яйце корацидиум процеркоид плероцеркоид

Slide 59:

Echinococcus granulosus

Пълна метаморфоза при пеперуда:

Пълна метаморфоза при пеперуда

Slide 61:

Рибите живеят във водата и се размножават с яйца – хайвер. При повечето оплождането е външно.

Slide 62:

Земноводните - най-важното нещо, което свързва земноводните с водната среда, е размножаването. Земноводните снасят яйцата си във вода или на влажни места. Излюпените ларви живеят във водата. При някои целият ларвен стадий може да протече в яйцето.

Slide 63:

Притежават специален полов орган и оплождането е вътрешно. Всички, дори и водните снасят яйцата си на сушата и не зависят от наличието на вода за размножаване. Някои видове са живородни. Яйцата са покрити с черупка или кожеста обвивка. Те съдържат достатъчно хранителни вещества за пълното развитие на зародиша

Slide 64:

Птици – вътрешно оплождане и яйца със здрава обвивка, богати на жълтък

Slide 65:

Бозайници – вътрешно оплождане и зародишът на повечето видове се изхранва от майчиния организъм посредством плацента.

authorStream Live Help