Key Logistics Safety Standard PPT

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 2:

SAFETY STANDARD AND WORK PROCEDURE

Slide 15:

Mag -attend ng Safety Seminar

Slide 16:

Lagyan ng kusot at walisin ang tumagas na Diesel

Slide 17:

Kumpletong PPE (Personal Protective Equipment

Slide 26:

Pagkatapos ng masusing check-up, i -warm up ang makina bago patakbuhin .

Slide 33:

Ikabit ng tama ang Sling sa Crane Hook

Slide 42:

Pag-lapag ng ekwipo sa loob ng barko

Slide 43:

Siguraduhing nakalagay ang Safety Pin sa Manhole .

Slide 44:

Safety Warning Device

Slide 47:

FCB katabi ang Foreign Vessel

Slide 48:

One Team. One Goal.

Slide 49:

Making the service industries more profitable.

authorStream Live Help