CAU CHO LINH HON MATTA

Views:
 
Category: Celebrities
     
 

Presentation Description

NGUYỆN XIN CHÚA NHÂN TỪ ĐÓN NHẬN LINH HỒN MATTA VỀ TRONG NƯỚC VĨNH HẰNG CỦA NGÀI.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

CÙNG CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN MATTA NGUYỄN THỊ KIM TRANG… THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG THẦY MICHEL TRIỀU VÀ TANG QUYẾN. Hội Cựu Tu Ngôi Lời – Giuse ĐỒNG KÍNH PHÂN ƯU