CAU NGUYEN CHO LINH HON ANNA

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

CÙNG CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ANNA TRẤN THỊ LAN VÔ CÙNG TIẾC THƯƠNG VÀ PHÂN ƯU CÙNG ANH NGUYỄN CÔNG LIÊM VÀ TANG QUYẾN HUYNH ĐỆ NGÔI LỜI – GIUSE VIỆT NAM ĐỒNG PHÂN ƯU