Impresionismo

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 2: 

Joseph Mallord William Turner Difuminado e mestura de cores intensas

Slide 3: 

Joseph Mallord William Turner Superficies borrosas e vaporosas

Slide 4: 

· Descrición dun momento visual máis alá da descrición formal · Luz e cores

Slide 5: 

Camille Corot Espazos planos, sinxelos e luminosos

Slide 6: 

· A partir do século XIX · Europa, especialmente Francia · Tivo unha importancia clave na creación da arte posterior: postimpresionismo e vangardas · Crearon unha sociedade anónima de pintores, escultores e gravadores · En 1874 celebrouse a primeira exposición, con 39 pintores e máis de 160 cadros · Nesa exposición incluíuse Impression: Soleil levant que deu nome ao movemento

Slide 7: 

CARACTERÍSTCAS: · Naturalismo extremo · Cores puras sen mesturar, sobre todo as cores primarias e as súas complementarias. · Romperon coa dinámica do claroscuro · Creaban volume a partir de matices lumínicos · Non lle daban importancia á forma · As formas mesturábanse de xeito impreciso

Slide 8: 

· Buscaban condicións pintorescas de iluminación: - Iluminacións de interiores coma Degas coas súas bailarinas:

Slide 9: 

- Iluminación natural filtrada coma Renoir, coa luz pasando entre as follas das árbores:

Slide 10: 

-Iluminación ao aire libre con reflexos na auga como Monet:

Slide 11: 

· Pintura libre sen ocultar as pinceladas fragmentadas

Slide 12: 

EDUARD MANET · A maioría das súas obras realizounas en interiores, con estudos preliminares, sen a frescura da pintura ao aire libre que caracterizaba aos outros pintores do grupo. · A atmosfera e a cor non eran os seus obxectivos primordiais

Slide 13: 

EDGAR DEGAS · Pintura difícil de comprender · Influencias pouco convencionais · Frialdade

Slide 14: 

CLAUDE MONET · Seguía fielmente as liñas impresionistas · Intentaba incorporar un novo modo de visión · O máis importante das súas obras é a luz

Slide 15: 

PIERRE-AUGUSTE RENOIR · Non se agobiaba por problemas de estilo · Dicía que a finalidade dun cadro era decorar unha parede e que por iso o máis importante eran as cores empregadas

Slide 16: 

ALFRED SISLEY · Influído por Renoir e Monet · Seguiu as directrices do impresionismo mais nunca chegou a abandonar o motivo · Deixouse levar por un Romanticismo cheo de poesía

Slide 19: 

Claude Monet: Impression: Soleil levant (1872)

Slide 20: 

Edouard Manet: Olympia

Slide 21: 

Edgar Degas: Bebedores de absenta (1876)

Slide 22: 

Edgar Degas: La classe de danse (1871-1874)

Slide 23: 

Camille Pissarro: Boulevard Montmatre

Slide 24: 

Joaquín Sorolla: Niños en la playa (1910)

Slide 25: 

Alfred Sisley: Lady's Cove antes da tormenta (1897)

Slide 26: 

Jozef Israëls: Os nenos do mar (Escola da Haya)

Slide 27: 

Edouard Manet: Portrait d’Émile Zola

Slide 28: 

Renoir: Le Moulin de la Galette

authorStream Live Help