LE CAC LINH HON

Views:
 
     
 

Presentation Description

THÁNG CÁC LINH HỒN. LỄ CẦU CHO MỌI TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

THÁNG CÁC LINH HỒN LỄ CẦU CHO MỌI TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.

PowerPoint Presentation:

Thật vậy, ý của Cha Ta là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời,

PowerPoint Presentation:

TỪ GIẾNG NƯỚC RỬA TỘI CHÚNG TA ĐƯỢC SINH LẠI LÀM CON CHÚA. Tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người… thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người, trong sự sống lại giống như vậy.

PowerPoint Presentation:

ĐIỂM ĐẾN CỦA SỐ PHẬN CON NGƯỜI, SỰ CHẾT KHÔNG LỌAI TRỪ MỘT AI. Mạng người dù giá cao mấy nữa, thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời. (Tv. 49:9)

PowerPoint Presentation:

CHẾT RỒI MANG THEO ĐƯỢC GÌ? ĐÂY LÀ GIA SẢN CỦA THÂN XÁC CON NGƯỜI. Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác. (Tv. 49: 11)

PowerPoint Presentation:

"Giáo Hội lữ hành hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã chết, vì cầu nguyện cho họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một việc lành thánh...". Hiến chế về Mầu Nhiệm Giáo Hội Công Đồng Vatican II

PowerPoint Presentation:

NGHĨA ĐỊA QUẠNH HIU, ĐÂY LÀ ĐỊA CHỈ NƠI MỖI NGƯỜI CHÚNG TA SẼ TỚI. Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp. (Tv. 49:12)

PowerPoint Presentation:

TỨ CHUNG: CHẾT PHÁN XÉT THIÊN ĐÀNG HỎA NGỤC . Nào phàm nhân sống mãi được sao mà chẳng phải đến ngày tận số . (Tv. 49:10) ?

PowerPoint Presentation:

TIẾNG VAN XIN VỌNG LÊN TỪ CHỐN LUYỆN HÌNH V ì khi chết, nó đâu mang được cả, kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần . (Tv. 49:18) .

PowerPoint Presentation:

Lúc sinh thời, nó tự hào tự đắc: "Mình làm nên, thiên hạ tán dương mình! " Nhưng rồi nó cùng tổ tiên về chung kiếp, chẳng bao giờ còn được thấy ánh dương! (Tv. 40:18-20)

PowerPoint Presentation:

CHÚNG TA CÙNG DÂNG LỜI KHẤN NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN NƠI LỬA LUYỆN TỘI. Phường tự mãn tự kiêu, số phận là thế đó, bọn ỷ tài khéo nói, hậu vận chính là đây. (Tv. 49:14)

PowerPoint Presentation:

MỌI NGƯỜI ĐỀU GẶP ĐẤNG TẠO HÓA TRONG NGÀY PHÁN XÉT Các tầng trời tuyên bố Chúa công minh, vì chính Người sẽ đứng ra xét xử. (Tv. 50:6)

PowerPoint Presentation:

CON NGƯỜI CÓ TỰ DO CHỌN CHO MÌNH CUỘC SỐNG MAI HẬU "Hỡi những người lãng quên Thượng Đế, gắng mà hiểu cho tường, kẻo rồi Ta xé nát, chẳng còn ai cứu thoát được đâu! (Tv. 50:22)

PowerPoint Presentation:

AI CHỐI TỪ THIÊN CHÚA, SẼ BỊ LUẬN PHẠT ĐỜI ĐỜI. Chúa hạ lệnh đòi trời cao đất thấp phải ra phiên toà nghe Chúa xử dân Người. (Tv. 50: 4)

PowerPoint Presentation:

AI TIN VÀO CHÚA SẼ TÌM ĐƯỢC SỰ SỐNG VINH QUANG BẤT DIỆT MUÔN ĐỜI. Nhưng Chúa Trời sẽ chuộc mạng tôi, gỡ tôi ra khỏi quyền lực âm phủ. (Tv. 49:16)

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với đám đông rằng: Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết." Đó là lời Chúa.

PowerPoint Presentation:

SUY NiỆM VỀ SỰ CHẾT   Trong bài Phúc âm Chúa Giêsu hứa rằng tất cả những người Chúa Cha ban cho, Ngài sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại ngày sau hết. Đây là niềm hy vọng của chúng ta. Bước vào tháng Các Linh Hồn, chúng ta lại có cơ hội suy niệm về định mệnh của những người tin vào Chúa Kitô. Khi đọc kinh Tin Kính, chúng ta cùng tuyên xưng rằng: tôi tin Mầu Nhiệm Hiệp Thông trong Dân Thánh. Mầu Nhiệm Hiệp Thông đó chính là tín điều Các Thánh Thông Công. Liên kết ba thành phần trong Giáo Hội Chúa Kitô: Giáo Hội Khải Hoàn, Giáo Hội Đau Khổ và Giáo Hội Lữ Hành. Chúng ta đã mừng Lễ Các Thánh, những chư vị đã giặt áo trắng trong máu Con Chiên. Các ngài đã đi đến cùng đường và giữ vững đức tin. Họ đã lãnh nhận triều thiên công chính trong nước trời. Họ đã khải hoàn vinh thắng với Chúa Kitô. Còn linh hồn các tín hữu đã qua đời, họ đang trong thời gian thanh luyện. Họ chính là những người cùng niềm tin với chúng ta. Đã tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, họ đã đi trọn con đường về nhà Cha, nhưng cần thời gian tinh luyện để xứng đáng hưởng nhan thánh Chúa. Họ đã không còn lập công được nữa vì thời gian đã mãn. Họ trông cậy vào lời cầu nguyện và việc lành phúc đức của những người còn sống. Chúng ta là những người đang lữ hành dưới thế. Chúng ta đang dõi bước về nơi hạnh phúc trường sinh. Con đường thênh thang rộng mở trước mặt với lối ngõ vào thiên đàng. Chúng ta còn thời gian, còn nhiều cơ hội nên thánh, nhiều việc lành phúc đức có thể làm và nhiều việc bác ái đang trông chờ chúng ta.   Ngước nhìn lên các thánh trên thiên đàng, các chư vị đang vui hưởng hạnh phúc và chờ đón chúng ta. Đoái nhìn các linh hồn đang thanh luyện, họ sẽ được chung hưởng hạnh phúc. Còn chúng ta trên đường lữ thứ, đích cùng của chúng ta cũng chính là nơi hằng sống vĩnh cửu. Tin tưởng vào Chúa Kitô Phục Sinh. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho nhau để mọi người chung hưởng hạnh phúc muôn đời.

PowerPoint Presentation:

XIN TRI ÂN CÁC HÌNH ẢNH ĐƯỢC GÓP NHẶT TRÊN CÁC TRANG MẠNG. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC TÁC GIẢ, CÁC NHIẾP ẢNH GIA, CÁC NHẠC SĨ VÀ CÁC TRANG WEB. LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG. CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚA Cám ơn Lm. Joseph Trần Việt Hùng Bronx, New York [email protected]