Роль мовленнєвого розвитку у формуванні дошкільної зрілості

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Роль мовленнєвого розвитку формуванні дошкільної зрілості дитини:

Роль мовленнєвого розвитку формуванні дошкільно ї зрілості дитини

Своєчасне оволодіння мовою – основа розумового розвитку дитини, запорука її повноцінного спілкування з навколишнім світом.:

Своєчасне оволодіння мовою – основа розумового розвитку дитини, запорука її повноцінного спілкування з навколишнім світом.

Мова – це потужний засіб навчання, спілкування, виховання.:

Мова – це потужний засіб навчання, спілкування, виховання.

Боротьба за правильну вимову – одна з важливих форм роботи над загальною культурою мовлення дітей дошкільного та шкільного віку.:

Боротьба за правильну вимову – одна з важливих форм роботи над загальною культурою мовлення дітей дошкільного та шкільного віку.

Завдання логопеда: 1. Закріпити правильну вимову всіх звуків рідної мови. 2. Вчити регулювати силу голосу. 3. Відпрацювати темп мовлення. 4. Вчити правильно користуватися інтонаційними засобами. :

Завдання логопеда: 1. Закріпити правильну вимову всіх звуків рідної мови. 2. Вчити регулювати силу голосу. 3. Відпрацювати темп мовлення. 4. Вчити правильно користуватися інтонаційними засобами.

5. Розвивати й удосконалювати фонематичний слух. 6.Формування правильної граматичної будови мови. 7.Активізація та збагачення словникового запасу учнів. 8.Розвиток навичок зв`язного мовлення.:

5. Розвивати й удосконалювати фонематичний слух. 6.Формування правильної граматичної будови мови. 7.Активізація та збагачення словникового запасу учнів. 8.Розвиток навичок зв ` язного мовлення.

Наслідки порушення мовлення: 1.Негативний вплив на психічний розвиток дитини, поведінку. 2. Обмеженість мовленнєвого спілкування. 3. Формування особистості. 4. Розвиток негативних якостей характеру. 5. Опанування грамоти, успішність.:

Наслідки порушення мовлення: 1.Негативний вплив на психічний розвиток дитини, поведінку. 2. Обмеженість мовленнєвого спілкування. 3. Формування особистості. 4. Розвиток негативних якостей характеру. 5. Опанування грамоти, успішність.

Усвідомлення звукового аспекту мовлення є важливою передумовою успішного оволодіння читанням і письмом.:

Усвідомлення звукового аспекту мовлення є важливою передумовою успішного оволодіння читанням і письмом.

Формування семантичної сторони мовлення.:

Формування семантичної сторони мовлення.

Граматична будова мовлення.:

Граматична будова мовлення .

Розвиток фонематичного сприймання.:

Розвиток фонематичного сприймання.

Характеристика мовлення дітей 5 років.:

Характеристика мовлення дітей 5 років.

Звуковимова: 1. Розширення можливостей голосового апарату. 2.Збільшення тривалості мовленнєвого видиху. 3. Розвиток слухової уваги, мовленнєвого слуху. :

Звуковимова: 1. Розширення можливостей голосового апарату. 2.Збільшення тривалості мовленнєвого видиху. 3. Розвиток слухової уваги, мовленнєвого слуху.

4.Розширення здатності до сприймання та вимови звуків: - зникає пом`якшена вимова твердих приголосних; - більшість звуків вимовляються чітко і правильно; - рідко спостерігаються перестановки звуків;:

4.Розширення здатності до сприймання та вимови звуків: - зникає пом ` якшена вимова твердих приголосних; - більшість звуків вимовляються чітко і правильно; - рідко спостерігаються перестановки звуків;

Зникає заміна свистячих та шиплячих звуків звуками [т], [д]; - Частина дітей засвоює правильну вимову свистячих, шиплячих, сонорів.:

Зникає заміна свистячих та шиплячих звуків звуками [ т ] , [ д ] ; - Частина дітей засвоює правильну вимову свистячих, шиплячих, сонорів.

Рекомендації: 1. Зміцнювати артикуляційний апарат дитини під час артикуляційної гімнастики та вимови звуків [т], [д], [н], [к], [г], [м], [й]. 2. Уточнити та закріпити чітку вимову свистячих, шиплячих, сонорів. 3. Розвивати фонематичний слух, мовленнєве дихання.:

Рекомендації: 1. Зміцнювати артикуляційний апарат дитини під час артикуляційної гімнастики та вимови звуків [ т ] , [ д ] , [ н ] , [ к ] , [ г ] , [ м ] , [ й ] . 2. Уточнити та закріпити чітку вимову свистячих, шиплячих, сонорів. 3. Розвивати фонематичний слух, мовленнєве дихання.

4. Учити дітей правильного інтонування просодем (зміни голосу за силою, висотою, тембром, темпом. 5. Вправляти дітей у чіткій вимові слів, речень, стежити за плавним ритмом мовлення. :

4. Учити дітей правильного інтонування просодем (зміни голосу за силою, висотою, тембром, темпом. 5. Вправляти дітей у чіткій вимові слів, речень, стежити за плавним ритмом мовлення.

Словник 1.Збільшується обсяг активного словника від 2000 до 3000 слів. 2. Значно збільшується якісний словник: прикметники, прислівники, складні прийменники, узагальнюючі слова. :

Словник 1.Збільшується обсяг активного словника від 2000 до 3000 слів. 2. Значно збільшується якісний словник: прикметники, прислівники, складні прийменники, узагальнюючі слова.

Рекомендації: 1. Розширювати та збагачувати словниковий запас дітей. 2. Учити дітей активно користуватися словниковим запасом під час висловлювань. 3. Активізація та розвиток якісного словника. :

Рекомендації: 1. Розширювати та збагачувати словниковий запас дітей. 2. Учити дітей активно користуватися словниковим запасом під час висловлювань. 3. Активізація та розвиток якісного словника.

Граматика. Зв`язне мовлення 1. Дитина будує прості поширені речення, використовує складносурядні та складно-підрядні речення, але нечасто. 2. Монологічне мовлення на початковій стадії. 3. Граматичні помилки. 4. Недоліки в будові речень.:

Граматика. Зв ` язне мовлення 1. Дитина будує прості поширені речення, використовує складносурядні та складно-підрядні речення, але нечасто. 2. Монологічне мовлення на початковій стадії. 3. Граматичні помилки. 4. Недоліки в будові речень.

Рекомендації: 1. Учити дітей відповідати на запитання граматично правильно. 2. Учити правильно будувати речення, стежити з узгодженістю слів у реченні. 3. Учити переказувати добре знайомі казки, оповідання. :

Рекомендації: 1. Учити дітей відповідати на запитання граматично правильно. 2. Учити правильно будувати речення, стежити з узгодженістю слів у реченні. 3. Учити переказувати добре знайомі казки, оповідання.

authorStream Live Help