Тема 2, урок 7

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Вибірковий модуль "Графічний дизайн", 10 клас. Тема 2 «Растрова графіка», урок 7

Comments

Presentation Transcript

Опрацювати опорний конспект з теми уроку:

Інформатика 10 клас Вибірковий модуль «Графічний дизайн»

Опрацювати опорний конспект з теми уроку:

Тема 2. Растрова графіка Урок 7. Характеристики зображення та засобів його відтворення - яскравість, контрастність, роздільна здатність, інтервал оптичної щільності (фотографічна ширина), колірна гама, палітра, глибина кольору, насиченість кольору .  

Опрацювати опорний конспект з теми уроку:

Комп’ютерна графіка Комп’ютерна графіка – галузь людської діяльності, пов'язана з використанням комп'ютерів для створення зображень і обробки візуальної інформації, отриманої з реального світу Комп’ютерна графіка – розділ інформатики, який вивчає засоби і способи створення й обробки графічних зображень за допомогою комп’ютерної техніки.

Опрацювати опорний конспект з теми уроку:

Основні сфери застосування технологій комп’ютерної графіки:  

Опрацювати опорний конспект з теми уроку:

Комп'ютерна графіка застосовується для візуалізації даних у різних сферах людської діяльності:

Опрацювати опорний конспект з теми уроку:

Види комп’ютерної графіки

Опрацювати опорний конспект з теми уроку:

Растрова графіка Растрова ( bitmap) графіка застосовується у випадках , коли графічний об’єкт представлено у вигляді комбінації точок ( пікселів ), яким притаманні свій колір та яскравість і які певним чином розташовані у координатній сітці . Растрова графіка залежить від оптичної роздільної здатності ( кількості точок / пік селів на одиницю довжини ), оскільки її об’єкти описуються точками у координатній сітці певного розміру . Такий підхід є ефективним у випадку , коли графічне зображення має багато напівтонів і інформація про колір важливіша за інформацію про форму ( фотографії та поліграфічні зображення ) При збільшенні растрового зображення , можна спостерігати пікселізацію , тобто при масштабуванні збільшується розмір точок і стають помітними елементи растра, тобто на краях контурів з’являються « сходинки ». У растровій графіці графічне зображення нагадує мозаїку , що складається з пікселів одного розміру , які є найменшими об'єктами растрового зображення . Чим більша кількість пікселів і чим менші їх розміри , тим краще виглядає зображення . Використовується растрова графіка в поліграфічних і електронних виданнях , в Інтернеті в тих випадках , коли потрібно якісно передати повну гаму відтінків кольорів зображення .  

Опрацювати опорний конспект з теми уроку:

Векторна графіка У векторній графіці зображення будується як аплікації з окремих базових об'єктів: відрізків, кривих, прямокутників, овалів тощо.  Векторні графічні зображення широко використовуються тоді, коли важливим є наявність ясних і чітких контурів: у картографії, при створенні логотипів і схем, в інженерній графіці тощо.

Опрацювати опорний конспект з теми уроку:

Фрактальна графіка Фрактал – це рисунок, який складається з подібних між собою елементів. Побудова фрактального малюнка відбувається за деяким алгоритмом або шляхом автоматичної генерації зображення. Фрактальну графіку часто використовують для графічного представлення даних при моделюванні деяких процесів, для автоматичної генерації абстрактних зображень, у розважальних програмах.   Безперечною перевагою фрактальної графіки є те , що у файлі фрактального малюнка зберігаються тільки алгоритми і формули. Такі файли мають менший розмір, ніж файли з малюнками векторної і растрової графіки. 

Опрацювати опорний конспект з теми уроку:

Тривимірна графіка Останнім часом все більшої популярності набуває тривимірна графіка ( 3 D- графіка ), що вивчає прийоми і методи створення об’ємних моделей об’єктів , які максимально наближені до реальних . Основним завданням цього виду графіки є створення не плоского зображення об’єкта , а його об’ємної моделі , які можна обертати і розглядати з усіх боків . Тривимірна графіка широко використовується в інженерному проектуванні , комп’ютерному моделюванні фізичних об’єктів і процесів , у мультиплікації , кіноматографії на комп’ютерних іграх . 

Опрацювати опорний конспект з теми уроку:

Переваги і недоліки растрової графіки

Опрацювати опорний конспект з теми уроку:

Властивості растрового зображення:

Опрацювати опорний конспект з теми уроку:

Колірні моделі Кольори у природі рідко є простими . Більшість колірних відтінків утворюють змішуванням основних кольорів . Спосіб розділення колірного відтінку на складові компоненти називають колірною моделлю . Існує багато різних типів колірних моделей, але в комп'ютерній графіці , як правило, застосовується такі : RGB, CMYK, Н SB. Найчастіше в комп’ютерній графіці використовуються колірні моделі RGB і CMYK . Це пов’язано з тим , що вони повністю моделюють спосіб отримання кольору на екрані монітора і при друці на принтері .

Опрацювати опорний конспект з теми уроку:

Колірна модель RGB У колірній моделі RGB базовими компонентами є три кольори спектра – червоний (англ. Red), зелений (англ. Green) і синій (англ. Blue) ,   які отримали назву основні кольори . Значення інтенсивності кожного компонента задається цілим числом від 0 до 255. За допомогою моделі RGB можна описати 2563 ≈ 16,7 млн кольорів . Ця модель застосовується в тих випадках , коли готується комп’ютерне зображення , що призначене для перегляду на екрані монітора або телевізора .

Опрацювати опорний конспект з теми уроку:

Колірна модель CMYK  Для тих комп’ютерних зображень , які в подальшому планується друкувати на принтері або переглядати на проекційному екрані у відбитому світлі , використовується колірна модель СМ YK . У цій моделі використовують чотири базові компоненти : блакитний (англ. Cyan), ліловий (англ. Magenta), жовтий (англ. Yellow) і чорний (англ. blacK ) кольори . Блакитний , ліловий і жовтий кольори отримали назву додаткові кольори тому, що вони доповнюють основні кольори до білого : блакитний доповнює червоний , ліловий – зелений , жовтий доповнює синій . Частка кожного з базових компонентів у моделі CMY К задається у відсотках ( цілим числом від 0 до 100). 

Опрацювати опорний конспект з теми уроку:

Колірна модель HSB Зазначені вище колірні моделі знайшли широке застосування в техніці та поліграфії . Однак ближчою до людського розуміння поняття кольору є колірна модель HSB.

Опрацювати опорний конспект з теми уроку:

Палітра Основні кольори — кольори , змішуючи які можна отримати всі інші кольори та відтінки .   Змішування кольорів залежить від колірної моделі . Існують аддитивна та субтрактивна моделі змішування .  Основним інструментом роботи з кольорами  є палітра кольорів в графічному редакторі . Палітра кольорів містить набір кольорів для малювання . 

Опрацювати опорний конспект з теми уроку:

Палітра в графічному редакторі Paint В графічному редакторі Paint   з лівого боку Палітри знаходяться два індикатори встановлених на даний момент кольорів : колір верхнього індикатора показує основний колір малювання , а колір нижнього – відображає колір фону .   Палітра кольорів розміщена внизу і включає 28 зафарбованих різним кольорами квадратів . З цих кольорів користувач може вибрати основний колір , яким виконуються побудови , і колір фону.  Під редагуванням кольору розуміється зміна кольорів елементів малюнка або палітри .

Опрацювати опорний конспект з теми уроку:

Палітра кольорів у Photoshop У Photoshop колір переднього плану використовується для малювання , заливки та вибору обведення , а колір тла – для градієнтної заливки і заливки у стертих областях зображення . Кольори переднього плану і тла також використовуються деякими фільтрами спеціальних ефектів . Ви можете призначити новий колір переднього плану або тла за допомогою інструмента « Піпетка », панелі « Колір », панелі « Зразки » або палітри кольорів Adobe. Кольором переднього плану типово є чорний , а тла – білий . (В альфа- каналі кольором переднього плану типово є білий , а тла – чорний ). Поточний колір переднього плану з'являється у верхньому віконечку вибору кольору у панелі інструментів , поточний колір тла з'являється у нижньому віконечку .  Значок « Кольори за промовчанням » Значок « Перемикання кольорів » Вікно кольору переднього плану Вікно « Колір тла »  

Опрацювати опорний конспект з теми уроку:

Огляд палітри кольорів Adobe A. Підібраний колір   B. Початковий колір   C. Налаштований колір   D. Значок попередження , який указує , що колір знаходиться поза межами гами   E. Значок попередження , який указує , що колір не стандартний для веб- сторінок   F. Відображення лише кольорів , стандартних для веб- сторінок   G. Поле кольору   H. Колірний повзунок   I. Значення кольорів  

Опрацювати опорний конспект з теми уроку:

Це цікаво знати. Для самостійного опрацювання . Дослідити питання: Інтервал оптичної щільності ( фотографічна ширина ) Або самостійно в мережі Інтернет Або самостійно на сторінці сайту з даної теми

Опрацювати опорний конспект з теми уроку:

Опрацювати опорний конспект з теми уроку Виконати тест (на сторінці сайту)