3-entubasyon_cls(2)_cls(1)(1)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON:

26.03.2016 1 ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON Yrd. Doç. Dr. Bakiye UĞUR ADÜ, TIP FAKULTESİ ANESTEZİYOLJİ A.D., AYDIN

ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON:

26.03.2016 2 ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON Larinks yoluyla trakea içine tüp sokularak hava yolu açıklığının sağlanması

LARİNKS:

26.03.2016 3 LARİNKS 4 büyük kıkırdak 2 aritenoid 1 tiroid 1 krikoid 5 ek kıkırdak 2 kornikulat 2 kuneiform 1 epiglottis

LARİNKSİN İNNERVASYONU :

26.03.2016 4 LARİNKSİN İNNERVASYONU N. VAGUS Sensoriyal Süperior laringeal sinir Eksternal; MOTOR ( krikotiroid kas) İnternal; DUYU Motor İnferior laringeal sinir(rekkürren)

ENDOTRAKEAL ENTÜBASYONUN ENDİKASYONLARI :

26.03.2016 5 ENDOTRAKEAL ENTÜBASYONUN ENDİKASYONLARI Baş - boyun cerrahisi İntratorasik cerrahi İntraperitoneal cerrahi Hastanın yan veya yüzükoyun yatmasını gerektiren cerrahi işlem Solunum yolu açıklığının başka türlü kontrol edilemediği durumlar

Slide6:

26.03.2016 6 Genel anestezi uygulaması gerektiren ve midesi dolu olan hastalar Majör cerrahi girişimler Genel durumu çok kötü olan hastalar Hipotermi veya kontrole hipotansiyon uygulanacak hastalar

Slide7:

26.03.2016 7 Pediatrik cerrahi Cerrahi dışındaki bazı durumlar Yenidoğan asfiksisi Resüsitasyon Ciddi laringeal tıkanma Atelektazi veya akciğer problemi olan hasta

AVANTAJLARI:

26.03.2016 8 AVANTAJLARI Tüp çıkmadıkça güvenli bir hava yolu (değişik pozisyonlarda) sağlar Ölü boşluk 75ml’ye düşer (n=150ml) Mide ve barsaklara hava girmesi önlenir Kontrole solunum uygulanır Aspirasyon olasılığı azalır (sekresyon,kan,kusmuk) Kasgevşeticiler güvenle kullanılır

Slide9:

26.03.2016 9 Akciğer temizliği kolay yapılır(aspire edilir) Baş-boyun operasyonlarında anestezistin uzaktan hastayı kontrol edebilmesi sağlanır Yoğun bakımlarda trakeostomi olayını en aza indirger

ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON DEZAVANTAJLARI :

26.03.2016 10 ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON DEZAVANTAJLARI Solunuma karşı direnci artırır Dudaklar ,dişler,burun,boğaz ve larinkste travmaya bağlı ,ağrı,ses kısıklığı,yutma güçlüğü ve ödem oluşabilir Bazen mukoza abrazyonu yaygın cerrahi amfizem oluşturabilir Krikofaringeal kasın çaprazlaştığı yerde membran perforasyonu ile mediastinit olabilir

GEREKLİ ARAÇLAR:

26.03.2016 11 GEREKLİ ARAÇLAR Laringoskop Endotrakeal tüpler Orofaringeal hava yolu airway Magil forsepsi ,stile,aspirasyon sondaları

LARİNGOSKOP :

26.03.2016 12 LARİNGOSKOP Anestezide tüpün glottisten geçirilerek trakea içine yerleştirilmesi için larinks ve etrafındaki yapılar ortaya konması ve larinksin direkt olarak görülmesini sağlayan ışıklı alet 2 parça Bleyd = kaşık(ağız içine sokulan kısım) düz, kıvrık Handle =sap (elle tutulan parça)

Slide13:

26.03.2016 13

Slide14:

26.03.2016 14

OROTRAKEAL ENTÜBASYON:

26.03.2016 15 OROTRAKEAL ENTÜBASYON

Slide16:

26.03.2016 16

Slide17:

26.03.2016 17 Direkt laringoskopi: Başa pozisyon verilmesi laringoskop bleydin ağıza yerleştirilmesi Epigloottisin görülmesi ve kaldırılması

Slide18:

26.03.2016 18

Slide19:

26.03.2016 19

Slide20:

26.03.2016 20

GÖRÜLECEK YAPILAR :

26.03.2016 21 GÖRÜLECEK YAPILAR Vallekula Epiglottis Kord vokaller Glottis Anterior komissur Priform sinüsler Posterior laringeal duvar .

Slide22:

26.03.2016 22

Slide23:

26.03.2016 23

NAZOTRAKEAL ENTÜBASYON:

26.03.2016 24 NAZOTRAKEAL ENTÜBASYON

Slide25:

26.03.2016 25

Endikasyonları :

26.03.2016 26 Endikasyonları Ağız içi girimler Maksillo fasial cerrahi Temporomandibular eklem ankilozu Çene kırıkları Direkt laringoskopiyi olanaksız Pierre--Robin sendromu Hipoplastik mandibula Yarık damak Arkaya doğru yer değiştiren dil Küçük epiglot

TREKAL STOMA YOLUYLA ENTÜBASYON :

26.03.2016 27 TREKAL STOMA YOLUYLA ENTÜBASYON Herhangi bir nedenle trakeostomi uygulanmış hastalarda açılan stomadan endotrakeal tüpün yerleştirilmesi. Anestezi ve adele gevşemesi gerekmeyebilir

ÇOCUKLARDA ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON:

26.03.2016 28 ÇOCUKLARDA ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON Çocuğun larinksi erişkine kıyasla anatomik farklılık Bebekte larinks erişkine göre yukardadır 3.,4. boyun vertebrası hizasında yer alır(erişkinde= 5.,6.) Çocuklarda dil daha geniş Epiglottis daha kısadır,serttir, ve U şeklindedir. Baş büyük

Slide29:

26.03.2016 29 Çocuklarda larinksin gevşek dokusu irritasyon ve travmaya karşı ödemin çok çabuk gelişmesine neden olur.(erişkinde granülasyon dokusu ) Krikoid halka çocuklarda üst solunum yolunun en dar noktasıdır.

Endotrakeal entübasyonun doğru yapıldığını göstermek için: :

26.03.2016 30 Endotrakeal entübasyonun doğru yapıldığını göstermek için: Laringoskopide tüpün trakea girişini görmek Asiste solunumda göğüs kafesinin hareketlerinin izlenmesi Her iki hemitoraksın oskültasyonu Şüphe varsa epigastrik oskültasyonu ETCO 2 Radyolojik kontrol

EKSTÜBASYON:

26.03.2016 31 EKSTÜBASYON Cerrahi girişim bitince ağız ve trakea dikkatle aspire edilir. Nörömüsküler blokerin etkisinin kalktığı tespit edilir.Gerekirse antagonize edilir. Narkotiklere bağlı solunum depresyonu varsa antagonize edilir. Yüzeyel anestezi altında ve yeterli solunum varsa hasta ekstübe edilir.

EKSTÜBASYON :

26.03.2016 32 EKSTÜBASYON Çok uyanık yapılan ekstübasyon öksürük,larinks ve bronş spazmlarına yol açabilir. Tüp içi aspirasyonu yapılarak ekstübe edilmemeli(pO2 düşer).

ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON KOMPLİKASYONLAR :

26.03.2016 33 ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON KOMPLİKASYONLAR Entübasyon travması Nazotrakeal entübasyonda kanama Endotrakeal tüpün veya stilenin ağız,farinks ve larinks mukozasını yaralaması Endobronşiyal entübasyon.Erişkinlerde daha çok sağ bronş,çocuklarda eşit

Slide34:

26.03.2016 34

Slide35:

26.03.2016 35 Özefagus entübasyonu( varsa çabuk hareketle sonlandırılıp trakeal entübasyon yapılmalı) Endotrakeal tüpün tıkanması (kıvrılma,kan,müküs,doku parçası,diş) Subglottik ödem Entübasyon sonrası boğaz ağrısı Entübasyon sonrası larinks granülomu Trakeal stenoz

ENTÜBASYON GÜÇLÜĞÜ:

26.03.2016 36 ENTÜBASYON GÜÇLÜĞÜ İnsidans %1-13 Genellikle %2-3 arasında ciddi güçlük Grade 2-3 %1-18 Grade 3 %1-4 Grade 3-4 entübe edilemeyen %0.05-0.35 entübe ve maske ile havalanmayan %0.001-0.02 Hava yolunun açıklığının güçlüğü ile beyin hasarı ve ölüm riski parelel seyretmektedir

Slide37:

26.03.2016 37

Slide38:

26.03.2016 38

ENTÜBASYON GÜÇLÜĞÜ NEDENLERİ :

26.03.2016 39 ENTÜBASYON GÜÇLÜĞÜ NEDENLERİ Fizyolojik nedenler Konjenital Anomaliler Enflematuar, dejeneratif ve fibrotik olaylar Tümörler Endokrin nedenler Travmalar Diğer

Fizyolojik nedenler:

26.03.2016 40 Fizyolojik nedenler Kısa ve adeleli boyun ,küçük ve geride mandibula (mandibula ucu ile tiroid kıkırdak üç parmak) Fırlak üst dişler Yüksek damak küçük ağız Hareketi kısıtlı mandibula Hareketi kısıtlı atlanto oksipital eklem Büyük dil, özellikle dil kökü geniş Aşırı şişmanlık.

Konjenital Anomaliler :

26.03.2016 41 Konjenital Anomaliler Koanal atrezi Ansefalosel Makroglossi Treacher -Collins Klippel -Feil Pier-Robin sendromu Akondroplazi Subglottik kistler ve darlık Kistik higroma Trekeaya vasküler yapıların basısı

Enflematuar, dejeneratif ve fibrotik olaylar :

26.03.2016 42 Enflematuar, dejeneratif ve fibrotik olaylar Apse Epiglottit İnfeksiyöz mononükleoz Krup Romatoid veya osteoartrit Tempora mandibüler eklemde değişiklik Laringeal eklem bağları kalsifikasyonu Stilohyoid kalsifikasyonu Yüz ve boyunda fibrozis Sistemik hastalık (lupus eritematozus) Cerrahiye bağlı deformite

Tümörler:

26.03.2016 43 Tümörler Malign benign kitleler Hemanjiom,hematom

Endokrin nedenler:

26.03.2016 44 Endokrin nedenler Akromegali Guatr

Travmalar :

26.03.2016 45 Travmalar Fasial Laringeal Trakeal Servikal

Maske ile ventilasyon güçlüğüne neden olan etkenler :

26.03.2016 46 Maske ile ventilasyon güçlüğüne neden olan etkenler Kalın uzun sakal,iri alt çene ,eksik dişler Cilt ile ilgili sorunlar Yanık ,greft,bülloz hastalık Özelliği olan gruplar Gebelik (artmış yağ dokusu ) İri göğüs ,ödem ,bebekler,yeni doğan ,anatomik özellik

ENTÜBASYON GÜÇLÜĞÜNÜ BELİRLEYİCİ TESTLER :

26.03.2016 47 ENTÜBASYON GÜÇLÜĞÜNÜ BELİRLEYİCİ TESTLER Orofaringeal görünüm Wilson risk toplamı Laringongoskopik değerlendirme (Wilson,Cormack ve Lehane) Sterno mental mesafe Anterior mandibular bölge,Tiromental uzaklık,Horizontal mandibula uzunluğu Atlanto oksipital eklem hareketliliği (başın ekstensiyon derecesi) Radyodiagnostik inceleme Bilgisayarli görüntüleme

Slide48:

26.03.2016 48