anemi

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ANEMİ:

ANEMİ

PowerPoint Presentation:

8 aylık , ♀ Yakınma: İştahsızlık, huzursuzluk Öykü: 3-4 aydan beri Öz ve soy geçmiş: 37 haftalık ND, ikiz eşi, DA : 2100 g 2 ay anne sütü , inek sütü ile besleniyor, demir proflak. Ø Akrabalık (+) Kuzeninde kan hastalığı varmış FM: Solukluk (+) 3cm HSM Kan sayımı: Hb: 7.2 g/dl KK: 2 300 000/mm3 MCV: 60fl RDW: %20 BK ve plt. Normal

PowerPoint Presentation:

Primer fonksiyonu Dokulara yeterli O 2 sağlanması

ANEMİ :

ANEMİ Hemoglobin Hematokrit Kırmızı küre hastanın yaşı ve cinsiyetine göre normal populasyonun 2SD altında olması

PowerPoint Presentation:

Hemoglobin (g/dL) Hematokrit (%) MCV (fL) Yaş (yıl) Ortalama Alt sınır Ortalama Alt sınır Ortalama Alt sınır Doğum 0.5-1.9 18.0 12.5 14.0 11.0 54 37 42 33 110 77 100 70 2-4 12.5 11.0 38 34 79 73 5-7 13.0 11.5 39 35 81 75 8-11 13.5 12.0 40 36 83 76 12-14 Kadın 13.5 12.0 41 36 85 78 Erkek 14.0 12.5 43 37 84 77 15-17 Kadın 14.0 12.0 41 36 87 79 Erkek 15.0 13.0 46 38 86 78 18-49 Kadın 14.0 12.0 42 37 90 80 Erkek 16.0 14.0 47 40 90 80

Fonksiyonel Anemi:

Fonksiyonel Anemi Hemoglobin değeri normal : Siyanotik kongenital kalp hastalığı Kronik solunum yetmezliği Oksijen affinitesi artmış mutant hemoglobinler

Hemoglobin ve eritrosit kütlesindeki uyumsuzluk :

Hemoglobin ve eritrosit kütlesindeki uyumsuzluk Plazma volumunun artması: gebelik Plazma volumünün azalması (Hb düşük , KK yüksek): Dehidratasyon, DKA, yanık, periton diyalizi Plazma ve KK de azalma: Akut kan kaybı

Anemik hastaya yaklaşım:

Anemik hastaya yaklaşım Öykü Fizik muayene Laboratuar bulguları

YAŞ:

YAŞ 6 ayın altında term bebekte; prematürde doğum kilosu x2 öncesi nutrisyonel DEA nadir Neonatal: Kayıp, izoimmunizasyon, kongenital hemolitik anemiler, kongenital enfeksiyonlar 3-6 ayda Hb sentez veya yapı bozukluğu

Cins:

Cins X-linked : G-6PD eksikliği Aile öyküsü Anemi Sarılık Safra taşı Splenomegali-Splenektomi

Diyet:

Diyet Demir Vitamin B12 Folik asit PİCA, Geofagia Vitamin E

İlaçlar:

İlaçlar Oksidan ilişkili hemolitik anemi Fenitoin ilişkili megaloblastik anemi İlaçlara bağlı aplastik anemi

Enfeksiyon:

Enfeksiyon Hepatit - aplastik anemi Enfeksiyon ilişkili aplazi Hemolitik anemi

İshal:

İshal Vitamin B12, folik asit malabs. İnflamatuar barsak hst-kan kaybı- DEA

Fizik muayene Anemiye bağlı klinik bulgular:

Fizik muayene Anemiye bağlı klinik bulgular Kardiyovasküler- pulmoner Solukluk Cilt mukoza değişiklikleri Nöromuskuler değişiklikler Göz bulguları Gastrointestinal değişiklikler

Fizik muayene:

Fizik muayene Cilt: Hiperpigmentasyon; peteşi-purpura, sarılık, hemanjiom Yüz: frontal bossing, maxiller kemik belirgin Ağız: glossit, angular stomatit Göğüs: pectoral kas yokluğu El : parmaklar, tenar kaslar, tırnaklar Dalak

MUTLAKA YAPILMALI:

MUTLAKA YAPILMALI Tam kan sayımı Periferik yayma Retikülosit

ANEMİ:

ANEMİ BAŞKA HEMATOLOJİK BULGU VAR MI? EVET HAYIR KEMİK İLİĞİ ASPİRASYONU RETİKÜLOSİT

PowerPoint Presentation:

ANEMİYE GÖRE DÜZELTİLMİŞ RETİKÜLOSİT : % Ret. x hasta hct Hct MUTLAK RETİKÜLOSİT SAYISI: %Ret. x KK/L 3 N: 25-75x 10 9 /L

RETİKÜLOSİT :

RETİKÜLOSİT YÜKSEK HEMOLİZ BULGUSU VAR MI? VAR HEMOLİTİK ANEMİ ARAŞTIR YOK KANAMA NORMAL-DÜŞÜK MCV???

PowerPoint Presentation:

Ferritin Hb elektroforezi Coombs testi Enzimler, OFT… Kemik iliği Unstabl Hb

ANEMİ SINIFLAMASI:

ANEMİ SINIFLAMASI Fizyolojik Morfolojik

Fizyolojik sınıflama:

Fizyolojik sınıflama KK yapımının baskılanması: Eritrosit maturasyon bozuklukları- ineffektif eritropoez Eritropoezin olmaması Hızlı yıkım veya kayıp

Morfolojik sınıflama:

Morfolojik sınıflama Mikrositik Normositik Makrositik Spesifik değişiklikler

Anemilere tanısal yaklaşım:

Anemilere tanısal yaklaşım MCV Normal *Kronik hastalık anemisi *Akkiz pure red cell aplasia *Akut kanama *Miks anemi Yüksek * Folat eksikliği *Vitamin B12 eksikliği *Aplastik anemi *MDS *Karaciğer hastalığı Düşük * Demir eksikliği *Kurşun zehirlenmesi *Talasemi *Kronik hastalık

Anemilere tanısal yaklaşım:

Anemilere tanısal yaklaşım MCV Normal Yüksek Folat eksikliği Vitamin B12 eksikliği Aplastik anemi Pre-lösemi İmmun hemolitik anemi Karaciğer hastalığı Düşük Demir eksiliği Kurşun zehirlenmesi Talasemi Kronik hastalık Retikülosit sayısı Yüksek Düşük Bilirubin Lökosit ve trombosit sayısı Normal Yüksek Kanama Hemolitik anemi COOMB’s testi Pozitif Oto-immun HA Primer Sekonder (SLE, vs) Rh, ABO uyuşmazlığ Negatif Eritrosit içi Hemoglobinopatiler Enzim defektleri Membran defektleri Eritrosit dışı İdiopatik Sekonder İlaç Enfeksiyon Mikroanjiopatik Normal Artmış Azalmış Enfeksiyon Diamand-Blackfan TEC Kemik iliği depresyonu Malignite Aplastik anemi Primer Sekonder

MCV ve RDW’e göre anemilerin sınıflandırması:

MCV ve RDW’e göre anemilerin sınıflandırması MCV Düşük Normal Yüksek RDW normal Homojen, mikrositik Homojen, normositik Homojen, makrositik Heterozigot talasemi Kronik hastalık Normal Kronik hastalık Kronik karaciğer hastalığı Kemoterapi Kanama Herediter sferositoz Aplastik anemi MDS RDW yüksek Heterojen, mikrositik Heterojen, normositik Heterojen, makrositik Demir eksikliği S β - talasemi Hemoglobin H Eritrosit fragmantasyonu Erken demir veya folat eksikliği Miks eksiklikler Hemoglobinopatiler Myelofibroz Sideroblastik anemi Folat eksikliği Vitamin B-12 eksikliği İmmün hemolitik anemi Soğuk agglutininler

Periferik yayma:

Periferik yayma Önce x10 büyütme, sonra x100 Trombositleri değerlendir Eritrosit morfolojisi: Solukluk Lenfosit ile kıyaslama

Periferik yayma-büyüklük, şekil, renk:

Periferik yayma-büyüklük, şekil, renk Anizositoz Poikilositoz Polikromazi 1+: Hücrelerin %25’i etkilenmiş 2+: 50% 3+: 75% 4+: 100%

polikromazi:

polikromazi

İYİ YAPILMAMIŞ PERİFERİK YAYMAYI DEĞERLENDİRMEYİN!!!:

İYİ YAPILMAMIŞ PERİFERİK YAYMAYI DEĞERLENDİRMEYİN!!!

PowerPoint Presentation:

Hipokrom Mikrositik Makrositik Normositik Spesifik bulgular Demir eksikliği anemisi Talasemi ( α veya β ) Sideroblastik anemi Kronik hastalık Enfeksiyon Kanser Enflamasyom Böbrek hastalığı Kurşun zehirlenmesi Demir metabolizması bozuklukları Kurşun zehirlenmesi Ağır malnutrisyon Normal yenidoğan Splenektomi sonrası Karaciğer hastalığı Aplastik anemi Hipotiroidi Megaloblastik anemi Down sendromu Hb F arttığı sendromlar Myelodisplastik sendrom Diamond- Blacfan anemisi Fankoni anemisi Diskeratosis konjenita Pearson sendromu PNH İlaçlar (Mtx, merkaptopurin, fenitoin ) Akut kan kaybı Enfeksiyon Böbrek yetmezliği Bağ dokusu hastalıkları Karaciğer hastalığı Maligniteler Demir eksikliği (erken dönem) Aplastik anemi Kemik iliği infiltrasyonu Diseritropoetik anemi Hemoliz Eritrosit enzim defekti Eritrosit membran defekti Hipersplenizm İlaçlar Eritrosit morfolojisi MCV < 70 fL MCV > 85 fL MCV 72-79 fL Target hücreleri Sferositoz Akantositoz Ekinositoz Şistositoz Stomasitoz Eliptositoz Göz yaşı hücreleri Çekirdekli eritrositler Bazofilik noktalanmalar Howell-Jolly cisimleri Heinz cisimleri

Mikrositik anemi:

Mikrositik anemi Demir metabolizması bozuklukları- DEA, kr. Hastalık anemisi Globin sentezi bozuklukları- talasemi, Hb E, HbC sendromları Sideroblastik anemi Kurşun entoksikasyonu

MİKROSİTİK ANEMİ:

MİKROSİTİK ANEMİ Retikülosit ARTMIŞ SARILIK, SPLENOMEGALİ, BİL, LDH ARTIŞI, PY ANORMAL VAR HEMOLİTİK: Beta talasemi H.Eliptositoz H. piropoiklositoz NORMAL VEYA AZALMIŞ SD,SDBKferritin normal TT HbE HbC TS, FERRİTİN AZALMIŞ SD artmış SDBK normal, Ferritin artmış KEMİK İLİĞİ DEA Sideroblastik anemi SD,SDBK Ferritin Kr. Hst.

NORMOSİTİK ANEMİ:

NORMOSİTİK ANEMİ Retikülosit KK YAPIMI ARTMIŞ SARILIK, SPLENOMEGALİ, BİL, LDH ARTIŞI, PY ANORMAL VAR YOK HEMOLİZ KANAMA (erken) NORMAL VEYA AZALMIŞ YAPIM BİYOKİMYA ENDOKRİNOLOJİK RENAL KC ENDOKRİN HST SERUM DEMİR NORMAL KEMİK İLİĞİ İnfiltrasyon Kk aplazi MDS CDA DÜŞÜK Kr. Hst Erken DE

MAKROSİTİK ANEMİ Periferik yaymada makroovalositler, hipersegmentasyon var mı?:

MAKROSİTİK ANEMİ Periferik yaymada makroovalositler, hipersegmentasyon var mı? Var Kemik iliği; vitB12, FA B12 eks. FA eks DNA sentez bozuklukları yok nonmegaloblastik retikülosit Artmış Hemolitik anemi Kanama Normal Hipotiroidi Kc hst MDS SA RA

Spesifik eritrosit bozuklukları:

Spesifik eritrosit bozuklukları Target hücreler Yüzey/volüme oranı artmıştır Talasemi Hemoglobinopatiler Karaciğer hastalığı Post-splenektomi Hiposplenizm Ciddi demir eksikliği Hb E LCAT eksikliği Abetalipoproteinemi Sferositler Yüzey/volüme oranı azalmış, Hiperdense ( > MCHC ) Herediter sferositoz ABO uyuşmazlığı Oto-immun H. A. Hipersplenizm Yanıklar Post-transfüzyon Akut oksidan hasarı Akantositler (spur cells) Karaciğer hastalığı DIC Post-splenektomi Hiposplenizm Vitamin E eksikliği Hipotiroidizm Abetalipoproteinemi Malabsorbsiyon sendromları

Spesifik eritrosit bozuklukları:

Eliptositler Herediter eliptositoz Demir eksikliği Talasemi major Ağır bakteriyal enfeksiyon Lökoeritroblastik reaksiyon Megaloblastik anemiler Sıtma Göz yaşı hücreleri Yenidoğan Talasemi major Lökoeritroblastik reaksiyon Myeloproliferatif sendromlar Spesifik eritrosit bozuklukları Çekirdekli Eritrositler Yenidoğan (yaşamın ilk 3-4 günü) Kemik iliğinin aşırı uyarılması Hipoksi (kardiak arrest) Ağır hemolitik anemi Konjenital enfeksiyonlar Post splenektomi veya hiposplenizm Lökoeritroblastik reaksiyon Megaloblastik anemi Diseritropoetik anemi

Spesifik eritrosit bozuklukları:

Spesifik eritrosit bozuklukları Şistositler DIC TTP Ciddi HA (örn; G6PD eksikliği) Mikroanjiopatik HA Hemolitik üremik sendrom Prostatik kalp kapağı Aort koarktasyonu Bağ dokusu hastalıkları Kasabach Merritt sendromu Purpura fulminans Malign hipertansiyon Üremi, akut tubuler nekroz Glomerülonefrit . Ekinositler (burr cells) Artefakt Böbrek yetmezliği Dehidratasyon Karaciğer hastalığı Purivat kinaz eksikliği Peptik ülser Gastrik karsinoma Eritrosit süspansiyonu transfüzyonu sonrası . Stomasitler Az miktarlarda normal olarak görülebilir Herediter stomatositoz Artefakt Talasemi

Spesifik eritrosit bozuklukları:

Spesifik eritrosit bozuklukları Bazofilik noktalanmalar Ribozomal RNA agregasyonuna bağlı oluşur Hemolitik anemi (talasemi trait gibi) Demir eksikliği anemisi Kurşun zehirlenmesi Pirimidin 5’-nükleotidaz eksikliği . Howell- Jolly cisimleri Postsplenektomi Hiposplenizm Yenidoğan Megaloblastik anemi Diseritropoetik anemi Diğer anemilerde bazen (demir eksikliği, herediter sferositoz) . Heinz cisimleri Denature olmuş hemaglobinin çökmesiyle olur Talasemi Aspleni Kronik karaciğer hastalığı Heinz-cisimleri olan hemolitik anemi

PowerPoint Presentation:

RİBOZOM TALASEMİ DE İNEFEKTİF ERİTROPOEZ PİRİMİDİN 5’ NÜKLEOTİDAZ UNSTABL HB.OPATİ KURŞUN ENTOX

PowerPoint Presentation:

NÜKLEER ARTIK ASPLENİ, HİPOSPLENİ PERNİSİYÖZ ANEMİ CDA DEA(AĞIR)

PowerPoint Presentation:

HEİNZ BODY DENATURE,AGREGE HEMOGLOBİN TALASEMİ UNSTABL HB.OPATİ ANTİ OKSİDAN STRESS ASPLENİ KR. KC. HST

Iron Deficiency + Normal: Two populations- one microcytic-hypochromic, the other normocytic-normochromic:

Iron Deficiency + Normal: Two populations- one microcytic-hypochromic, the other normocytic-normochromic

Spur Cells: Spur cells from a patient with severe liver disease:

Spur Cells: Spur cells from a patient with severe liver disease

PowerPoint Presentation:

?

PowerPoint Presentation:

?

PowerPoint Presentation:

Hb pati metabolik membran Plazma faktörleri Vasküler hasar Hipersplenizm kanama Bite cell Çeşitli şekiller Sferosit, bite cell Şistosit, helmet cell Sferosit, target cell Normal morfoloji,mikrositoz

PowerPoint Presentation:

Herediter elliptocytosis çok sayıda elliptosit ve daha az oranda ovalositler

PowerPoint Presentation:

Hereditary pyropoikilocytosis; poikilocytosis, elliptocytes, ovalocytes, fragments .

PowerPoint Presentation:

Southeast Asian ovalocytosis: orta derecede poikilositoz, macro-ovalocytes

PowerPoint Presentation:

microangiopathic hemolytic anemia

PowerPoint Presentation:

acute hemolysis in glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency ,

PowerPoint Presentation:

acute hemolysis in G6PD deficiency, with two “blister cells” (arrows), as well as polychromatic macrocytes and irregularly contracted cells

PowerPoint Presentation:

Hereditary spherocytosis

PowerPoint Presentation:

paroxysmal cold hemoglobinuria , with erythrophagocytosis; the arrow points to a red cell that has been phagocytosed by a neutrophil.