Рила и пирин най-високите български планини

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Презентацията е направена от четвъртокласничка и е предназначена за представяне на темата от учебника на Булвест 2000 от самата ученичка.

Comments

Presentation Transcript

Пирин планина Рила планина Рила и Пирин-най-високите български планини

ПЛАН : 

1.Географско положение ПЛАН 2.Природа -Реки извиращи от Рила:Марица,Искър,Места -Пирин: притоците на Струма и Места -Езера в Рила и Пирин 3.Трудова дейност на хората -Развито животновъдство -Развит туризъм -отглеждане на ранни зеленчуци,тютюн ябълки и др. 4.Селища

Slide 3: 

Географско положение на Рила и Пирин Рила и Пирин са разположени в югозападна България.На запад двете планини граничат с долината на р.Струма,а на изток-с долината на р.Места и планината Родопи.

Slide 4: 

РИЛА Рила е планина в Южна България,част от Рило-Родопския масив.Най-високия връх на Рила,Мусала, е най-високия и на Балканския полуостров.В Европа Рила се нарежда на 6-то място по височина .

Slide 5: 

връх Мусала Най-високият връх в Рила планина, но и на Балканския полуострав

Slide 6: 

Предполага се,че името Рила идва от тракийски.Най-напред наричали планината Донука, означава многоводна планина.Названието не е случайно-в Рила има към 200 езера и множество минерални извори в разломните зони(Сапарева баня,Долна баня,Костенец,Баня и др.).По билото на Рила минава Главния български вододел,разделящ водосборните басейни на Черно и Егейско море.

Slide 7: 

От Рила извират реките Марица, Искър и Места. Много притоци на тези реки, а също и на Струма извират от Рила. Но най-ценното богатство на планината са рилските езера. Те имат ледников произход и заемат обширни територии. Най -известни са “Седемте рилски езера

Рилските езера : 

Рилските езера Седемте рилски езера са разположени в Рила планина.Те са част от Стоте национални туристически обекта.Името на всяко едно от тях е свързано с външния облик на даденото езеро.Те са :Сълзата,Окото,Бъбрека,Близнака,Трилистника,Рибното езеро и най-ниското е Долното езеро. Те са разположени между 2100 и 2500 метра надморска височина.И са в сърцето на Рила планина.

Slide 9: 

Климат Рила има типичен планински климат. По най-високите върхове снежната покривка се задържа почти през цялата година.

Slide 10: 

Рилски крем По-голямата част от територията на Рила и е покрита с вековни гори от смърч,бяла мура и бял бор.Над тях през храстите от клек,следват пъстроцветните високопланински поляни.Там виреят различни билки.И има много защитени растения. Рилска иглика Бяла Мура Природа в Рила Рилска жълтица

Slide 11: 

Сърна Дива коза Елен Кафява мечка Скален орел Животинското разнообразие е голямо.Част от животинските видове са защитени:сърни, елени, диви кози, мечки и различни видове птици обитават Рила .

Slide 12: 

Благоевград, Дупница, Разлог, Самоков и др. От тези градове тръгват туристически маршрути из планината. Насърчава се главно пешеходния туризъм с цел опазване на природата. Дупница Разлог Самоков Благоевград В подножието на Рила и икономически свързани с нея са градовете

Slide 13: 

Рилският манастир- Най-впечатляващия исторически, културен и религиозен паметник в района.

Slide 14: 

ПИРИН Пирин е част от Рило-Родопския масив. Най-старото познато име на планината е Орбелус-белоснежна, познато от траките. Българите смятат, че името на Пирин идва от това на славянския бог Перун-повелителят на гръмотевиците. Има и други легенди около името на Пирин планина.

Slide 15: 

Със своя най-висок връх Вихрен (2 914 м), Пирин се нарежда на второ място по височина в България след Рила. В рамките на Европа заема седмо място.

Slide 16: 

Пирин е многоводна планина Тя дава началото на голям брой реки, които принадлежат към водосборните басейни на Струма и Места. Река Струма

Slide 17: 

Самодивското езеро Кременските езера Най-голямото водно богатство на Пирин са красивите езера. На брой 186, те имат ледников произход, за това са сравнително дълбоки, бистри, а поради височината си са много студени.

Slide 18: 

Най-голямото пиринско езеро-Поповото езеро

Slide 19: 

Пирин е извънредно богата на растения и животни Установени са около 1300 вида растения, осемнадесет от тях се срещат само в Пирин Пирински мак Алпийска роза Омайниче

Slide 20: 

Много от тези растения са защитени, но най-вече познатият на всички еделвайс, който се среща по скалите под връх Вихрен.

Slide 21: 

Горският пояс Боровинка е зает от иглолистни дървета-бял и черен бор, мура, ела, смърч и достига до 2000м надморска височина. От там нагоре до 2500м следват храстите от клек и хвойна, а над тях до върховете се простират треви, лишеи и мъхове. Доста е разпространена черната боровинка. Папрат Черна мура

Slide 22: 

Най-известното дърво в Пирин-Байкушевата мура. Дървото е на повече от 1300 години. Високо е 22м, обиколката му е 7,8м. Дървото е на възраст над 1200г.

Slide 23: 

Животинското разнообразие Наброява над 2000 вида. От тях 177 птици, 45 бозайници и само 6 вида риби. Останалите са безгръбначни животни. Сокол Златка Сърна

Slide 24: 

В Пирин освен природата, красиви са и селищата. Сандански Гоце Делчев Дупница Петрич

Slide 25: 

Мелник- най-малкия град в България Мелнишките пирамиди

Slide 26: 

Природните дадености на Пирин привличат много туристи. Туристическите пътеки са многобройни и съществуват най-различни варианти за движение.Маршрутите са маркирани с определен цвят.

Slide 27: 

В Рила и Пирин са построени и много хижи, които приютяват планинарите. Хижа Рила спорт Хижа Беговица-Пирин

Slide 28: 

Дейността на хората в района е свързана предимно с планината. Тя е източник на дървен материал за строителство и мебели. В Пирин се добиват разноцветни мрамори. Високо в планината свободно пасат домашни животни. На язовирите Белмекен и Чаира е разположена водноелектрическа централа. В град Белово съществува целулозно-хартиен завод.

Slide 29: 

яз.Белмекен Каскада Белмекен Дейност на хората Това е язовир Белмекен и построената на него Водноелектрическа Централа . Дърводобив в планината.

Slide 30: 

За да се запази уникалната природа в естествения си вид Резерват в Пирин са създадени двата национални парка “Рила” и “Пирин”, а резерватите пазят растения и животни от човешко посегателство.

Slide 31: 

За да се запазят неповторимите природни образувания, уникални еко пътеки и редки растителни и животински видове територията на Пирин е обявена за Национален парк, а през 1983 година Национален парк "Пирин" е признат за част от световното природно наследство и включен в списъка на Конвенцията за защита на световното културно и природно наследство.

Slide 32: 

Развитието на планинския регион и благополучието на неговото население зависи от съвместните усилия и работа на Парковете и местните общности. Тук има добри възможности за развитие на туризъм и екотуризъм – наличие на прекрасна природа, местни занаяти, традиционна кухня, съхранени културни паметници.

Slide 33: 

Боровец Боровец през зимата Банско Туризъм в Рила и Пирин

Slide 34: 

Еко туризъм