biserica sf dimitrie din thessaloniki - grecia

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Doru Munteanu vǎ prezintǎ Moto: Frumosul ne înconjoarǎ, sǎ ne bucurǎm de el! Biserica Sfântul Dimitrie Izvorâtorul De Mir Thessaloniki

Slide 2: 

Biserica Sfântul Dimitrie Izvorâtorul De Mir Thessaloniki

Slide 3: 

"Du-te şi pe Lie vei birui şi pe Hristos vei mărturisi!"

Slide 4: 

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trãit pe vremea împãraţilor Diocleţian şi Maximian Galeriu (284- 311) şi era fiul voievodului cetãţii Tesalonicului, botezat în tainã de pãrinţii sãi, de frica cruntelor prigoane împotriva creştinilor. Şi îl invãţau pãrinţii în cãmara cea ascunsã a palatului lor toate tainele sfintei credinţe, luminându-i cunoştinţa despre Domnul nostru Iisus Hristos, precum şi milostenia cãtre sãraci, sãvârşind faceri de bine, celor ce trebuiau. Şi tânãrul creştea cu anii şi cu înţelepciunea, urcând ca pe o scarã, din putere în putere. Şi, ajungând la vârsta cea mai desãvârsitã, pãrinţii lui s-au dus din vremelnica viaţã, lãsând pe tânãrul Dimitrie moştenitor nu numai al multor averi, ci şi al bunului lor nume.

Slide 5: 

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trãit pe vremea împãraţilor Diocleţian şi Maximian Galeriu (284- 311) şi era fiul voievodului cetãţii Tesalonicului, botezat în tainã de pãrinţii sãi, de frica cruntelor prigoane împotriva creştinilor. Şi îl invãţau pãrinţii în cãmara cea ascunsã a palatului lor toate tainele sfintei credinţe, luminându-i cunoştinţa despre Domnul nostru Iisus Hristos, precum şi milostenia cãtre sãraci, sãvârşind faceri de bine, celor ce trebuiau. Şi tânãrul creştea cu anii şi cu înţelepciunea, urcând ca pe o scarã, din putere în putere. Şi, ajungând la vârsta cea mai desãvârsitã, pãrinţii lui s-au dus din vremelnica viaţã, lãsând pe tânãrul Dimitrie moştenitor nu numai al multor averi, ci şi al bunului lor nume.

Slide 6: 

Maximian împãratul, auzind de moartea voievodului Tesalonicului, a chemat la dânsul pe fiul acestuia şi, cunoscându-i înţelepciunea, l-a fãcut voievod în locul tatãlui sau. Şi a fost primit Sfântul cu mare cinste de cetãţeni, iar el cârmuia cu multã vrednicie poporul, propovãduind pe faţã dreapta credinţã şi aducând pe mulţi la Hristos.

Slide 7: 

Maximian împãratul, auzind de moartea voievodului Tesalonicului, a chemat la dânsul pe fiul acestuia şi, cunoscându-i înţelepciunea, l-a fãcut voievod în locul tatãlui sau. Şi a fost primit Sfântul cu mare cinste de cetãţeni, iar el cârmuia cu multã vrednicie poporul, propovãduind pe faţã dreapta credinţã şi aducând pe mulţi la Hristos.

Slide 8: 

Nu dupã multã vreme, a cunoscut împãratul cã voievodul Dimitrie este creştin şi s-a mâniat foarte. Drept aceea, întorcându-se biruitor dintr-un rãzboi cu sciţii, Maximian a poruncit sã se facã praznice în fiecare cetate, în cinstea zeilor, şi a venit împãratul şi la Tesalonic. Şi, Dimitrie fiind întrebat, de sunt adevãrate cele auzite despre dânsul, a raspuns cu îndrãznealã, mãrturisind cã este creştin şi a defãimat închinarea pãgâneascã. Şi îndatã, împãratul a poruncit sã-l închidã în temniţã, pânã la încheierea jocurilor în cinstea venirii sale

Slide 9: 

Nu dupã multã vreme, a cunoscut împãratul cã voievodul Dimitrie este creştin şi s-a mâniat foarte. Drept aceea, întorcându-se biruitor dintr-un rãzboi cu sciţii, Maximian a poruncit sã se facã praznice în fiecare cetate, în cinstea zeilor, şi a venit împãratul şi la Tesalonic. Şi, Dimitrie fiind întrebat, de sunt adevãrate cele auzite despre dânsul, a raspuns cu îndrãznealã, mãrturisind cã este creştin şi a defãimat închinarea pãgâneascã. Şi îndatã, împãratul a poruncit sã-l închidã în temniţã, pânã la încheierea jocurilor în cinstea venirii sale

Slide 10: 

Şi se bucura împãratul, mai ales, vãzând pe un luptãtor vestit, Lie, vandal de neam, înalt, puternic şi înfricoşãtor la chip, cã se lupta cu cei viteji şi-i ucidea, aruncându-i în suliţe. Era acolo un tânãr creştin, anume Nestor, cunoscut Sfântului Dimitrie. Acesta, vãzând pe Lie ucigând fãrã cruţare pe oameni, mai cu seamã pe creştini, s-a aprins de ravnã. Şi vrând sã se lupte cu Lie a alergat la Sfântul, în temniţã, cerând de la dânsul rugãciuni şi binecuvantare ca sã-l poatã birui pe acel ucigaş de oameni. Şi, însemnându-l cu semnul crucii pe frunte, Sfântul i-a zis: "Du-te şi pe Lie vei birui şi pe Hristos vei mãrturisi!"

Slide 11: 

Şi se bucura împãratul, mai ales, vãzând pe un luptãtor vestit, Lie, vandal de neam, înalt, puternic şi înfricoşãtor la chip, cã se lupta cu cei viteji şi-i ucidea, aruncându-i în suliţe. Era acolo un tânãr creştin, anume Nestor, cunoscut Sfântului Dimitrie. Acesta, vãzând pe Lie ucigând fãrã cruţare pe oameni, mai cu seamã pe creştini, s-a aprins de ravnã. Şi vrând sã se lupte cu Lie a alergat la Sfântul, în temniţã, cerând de la dânsul rugãciuni şi binecuvantare ca sã-l poatã birui pe acel ucigaş de oameni. Şi, însemnându-l cu semnul crucii pe frunte, Sfântul i-a zis: "Du-te şi pe Lie vei birui şi pe Hristos vei mãrturisi!"

Slide 12: 

Deci, intrând în luptã cu Lie, Nestor a strigat: "Dumnezeul lui Dimitrie, ajutã-mi!" Şi indatã, trântindu-l jos pe Lie, l-a omorât. Şi s-a întristat împãratul de moartea lui Lie. Aflând însã cã Sfântul Dimitrie este cel care l-a îndemnat pe Nestor sã se lupte cu Lie, împãratul a trimis ostaşi, poruncindu-le sã-l strãpungã cu suliţele pe Sfântul, în temniţã, cã a fost pricina morţii lui Lie. Şi aceasta, fãcându-se îndatã, marele Dimitrie şi-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Şi s-au fãcut la moaştele lui multe minuni şi prea slavite tãmãduiri. Tot atunci, din porunca împãratului, s-a tãiat capul şi Sfântului Nestor.

Slide 13: 

Deci, intrând în luptã cu Lie, Nestor a strigat: "Dumnezeul lui Dimitrie, ajutã-mi!" Şi indatã, trântindu-l jos pe Lie, l-a omorât. Şi s-a întristat împãratul de moartea lui Lie. Aflând însã cã Sfântul Dimitrie este cel care l-a îndemnat pe Nestor sã se lupte cu Lie, împãratul a trimis ostaşi, poruncindu-le sã-l strãpungã cu suliţele pe Sfântul, în temniţã, cã a fost pricina morţii lui Lie. Şi aceasta, fãcându-se îndatã, marele Dimitrie şi-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Şi s-au fãcut la moaştele lui multe minuni şi prea slavite tãmãduiri. Tot atunci, din porunca împãratului, s-a tãiat capul şi Sfântului Nestor. www.sfantuldumitru.com

Slide 14: 

Biserica adãposteşte moaştele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, sãrbãtorit de întreaga Bisericã Ortodoxã la 26 octombrie. Sfântul Dimitrie a fost martirizat în timpul împãratului Maximian Galerius în anul 306 D.C., devenind patronul spiritual al Thessalonikului. Monumentul este o bisericã cu cinci nave laterale, cu un nartex şi un transept. Prima bisericã a fost un mic paraclis, construit puţin dupã 313 D.C.

Slide 15: 

Biserica adãposteşte moaştele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, sãrbãtorit de întreaga Bisericã Ortodoxã la 26 octombrie. Sfântul Dimitrie a fost martirizat în timpul împãratului Maximian Galerius în anul 306 D.C., devenind patronul spiritual al Thessalonikului. Monumentul este o bisericã cu cinci nave laterale, cu un nartex şi un transept. Prima bisericã a fost un mic paraclis, construit puţin dupã 313 D.C.

Slide 16: 

În sec. al V-lea D.C. eparhul Leontios a construit pe acelaşi loc o bisericã cu trei nave laterale, care a ars între 626 şi 634. În scurt timp a fost ridicatã biserica cu cinci nave. În 1493 aceasta a fost transformatã în moschee, în 1912 a fost redatã creştinãtãţii, dar în 1917 a fost din nou distrusã de un incendiu. A fost refãcutã complet şi a început sã funcţioneze în 1949.

Slide 17: 

În sec. al V-lea D.C. eparhul Leontios a construit pe acelaşi loc o bisericã cu trei nave laterale, care a ars între 626 şi 634. În scurt timp a fost ridicatã biserica cu cinci nave. În 1493 aceasta a fost transformatã în moschee, în 1912 a fost redatã creştinãtãţii, dar în 1917 a fost din nou distrusã de un incendiu. A fost refãcutã complet şi a început sã funcţioneze în 1949.

Slide 18: 

Sub altar şi sub transept se aflã o criptã, care se presupune cã a fost temniţa în care a fost omorât Sfântul Dimitrie. În cripta Sf. Dimitrie sunt expuse obiecte care au rezistat incendiului din 1917 şi altele scoase la ivealã de sãpãturile efectuate în incinta monumentului. În colţul sud-estic al bisericii se aflã capela Sf. Euthymios. Frescele din sec. al XIV-lea prezente aici, imprimã capelei o atmosferã de perpetuã religiozitate ortodoxã.

Slide 19: 

Sub altar şi sub transept se aflã o criptã, care se presupune cã a fost temniţa în care a fost omorât Sfântul Dimitrie. În cripta Sf. Dimitrie sunt expuse obiecte care au rezistat incendiului din 1917 şi altele scoase la ivealã de sãpãturile efectuate în incinta monumentului. În colţul sud-estic al bisericii se aflã capela Sf. Euthymios. Frescele din sec. al XIV-lea prezente aici, imprimã capelei o atmosferã de perpetuã religiozitate ortodoxã.

Slide 20: 

Thessaloniki

Slide 21: 

Biserica Sfântul Dimitrie Izvorâtorul De Mir

Slide 24: 

... dimineata la Sf Dimitrie

Slide 69: 

... se scriu pomelnice

Slide 76: 

Maica Domnului - Glikofilusa

Slide 77: 

Maica Domnului - Eleusa

Slide 78: 

Buna Vestire

Slide 79: 

Sf. M. Mc. Dimitrie

Slide 80: 

Sfinta Mc Anisia cea din Tesalonic

Slide 82: 

Sfânta Sofia

Slide 84: 

Moaştele Sfântului Dimitrie

Slide 93: 

Cripta Sfântul Dimitrie

Slide 99: 

... locul unde a fost omorat Sf Dimitrie

Slide 111: 

capela Sf Euthymios

Slide 124: 

Schitul Lacu - Vecernia Sfantului Mucenic Dimitrie Troparul Sf. Dimitrie - Doamne strigat-am - Dogmatica gl.II - Slava... gl.II

Slide 125: 

fotografii & realizare [email protected] Sfârşit

authorStream Live Help