CHUYEN DE DAY HOC TICH HOP HOA HOC

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP HÓA HỌC

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

1. Tại sao phải dạy học tích hợp 2. Các giáo viên đã từng dạy học tích hợp chưa 3. Sự khác nhau giữa dạy học tích hợp và dạy học đơn môn 4. Các mức độ tích hợp trong dạy học 5. Quy trình dạy học tích hợp như thế nào 6. Sự thành công của tích hợp phụ thuộc vào những yếu tố nào 7. Những thuận lợi và khó khăn khi dạy học tích hợp NỘI DUNG

slide 2:

Tích hợp là gì Tích hợp là sự hợp nhất sự hòa nhập sự kết hợp. Đó là sự hợp nhất hay nhất thể hóa các bộ phận khác nhau để đưa tới một đối tượng mới. Tích hợp có 2 tính chất cơ bản: tính liên kết và tính toàn vẹn.

slide 3:

Dạy học tích hợp là gì “Dạy học tích hợp là một quan điểm sư phạm ở đó người học cần huy động mọi nguồn lực để giải quyết một tình huống phức hợp – có vấn đề nhằm phát triển các năng lực và phẩm chất cá nhân”

slide 4:

CHỦ ĐỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHTN SINH KHÁC HÓA LÝ ĐỊA Tự nhiên Xã hội Môi trường Cuộc sống Kinh tế

slide 5:

1. TẠI SAO PHẢI DẠY HỌC TÍCH HỢP 1. Phát triển năng lực người học 4. Tinh giản kiến thức tránh lặp lại các nội dung ở các môn học 2. Tận dụng vốn kinh nghiệm của người học 3. Thiết lập mối quan hệ giữa các kiến thức kỹ năng và phương pháp của các môn học

slide 6:

2. CHÚNG TA ĐÃ TỪNG DẠY TÍCH HỢP LIÊN MÔN

slide 7:

Một nghiên cứu về khảo sát chương trình khoảng 20 nước của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam cho thấy 100 các nước đều xây dựng chương trình theo hướng tích hợp. Tiêu biểu như Hàn Quốc Singapore Malaysia Úc Pháp Anh Hoa Kì Canada Philippines… Dạy học tích hợp là xu hướng chung của thế giới

slide 8:

Các yếu tố Dạy học tích hợp Dạy học đơn môn Mục tiêu Phục vụ cho mục tiêu chung của một số nội dung thuộc các môn học khác nhau. Phục vụ cho mục tiêu riêng rẽ của từng môn học Mục tiêu rộng ưu tiên các mục tiêu chung hướng đến sự phát triển năng lực. Mục tiêu hạn chế hơn chuyên biệt hơn kiến thức và kĩ năng của môn học Tổ chức dạy học Đa dạng linh hoạt không chỉ bó hẹp trong không gian lớp học trong các phòng thí nghiệm…..mà là tạo cơ hội cho học sinh được quan sát thực nghiệm vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề lí thuyết và thực tiễn thông qua đó phát triển các phẩm chất và năng lực của người học. Không gian bó hẹp trong lớp học trong nhà trường các phòng thí nghiệm. Trung tâm của việc dạy Nhấn mạnh đặc biệt đến sự phát triển năng lực và làm chủ mục tiêu lâu dài như các phương pháp kĩ năng và thái độ của người học. Có quan tâm đến sự phát triển các kĩ năng thái độ của người học nhưng đặc biệt nhằm tới việc làm chủ mục tiêu ngắn hạn như kiến thức kĩ năng của một môn học Phương pháp đánh giá - Đánh giá năng lực sử dụng kiến thức trong các tình huống có ý nghĩa hay không năng lực khám phá năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn…. - Người học phải có khả năng huy động có hiệu quả kiến thức và năng lực của mình để giải quyết một vấn đề xuất hiện hoặc có thể đối mặt với một khó khăn một tình huống chưa từng gặp. - Đánh giá liên tục việc học và có phản hồi. Giáo viên cần đánh giá kiến thức kỹ năng và thái độ của người học trong một bối cảnh có ý nghĩa vào giải quyết các tình huống thực tiễn của cuộc sống. Chủ yếu là đánh giá kiến thức đã lĩnh hội được của một môn học. Hiệu quả của việc học Dẫn đến việc phát triển phương pháp thái độ và kĩ năng trí tuệ cũng như tình cảm. Hoạt động học dẫn đến việc tích hợp các kiến thức Tiếp nhận kiến thức và kĩ năng mang đặc thù môn học. 3. Sự khác nhau giữa dạy học tích hợp và dạy học đơn môn

slide 9:

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP Giáo viên cần đánh giá kiến thức kỹ năng và thái độ của người học trong một bối cảnh có ý nghĩa vào giải quyết các tình huống thực tiễn của cuộc sống.

slide 10:

4. CÁC MỨC ĐỘ TÍCH HỢP 1. Lồng ghép liên hệ Mô hình xương cá - Ví dụ: Axit-bazo trong đời sống Metan và biogas – nhiên liệu xanh… - Đưa các yếu tố nội dung gắn với thực tiễn gắn với xã hội gắn với các môn học khác vào dòng chảy chủ đạo của nội dung bài học của một môn học. - Các môn học vẫn học riêng rẽ tuy nhiên giáo viên có thể tìm thấy mối quan hệ giữa kiến thức môn học mình dạy với nội dung các môn học khác và thực hiện lồng ghép ở các thời điểm thích hợp.

slide 11:

MỨC ĐỘ TÍCH HỢP 2. Vận dụng kiến thức liên môn Sơ đồ mạng nhện - Hoạt động học diễn ra xung quanh các chủ đề ở đó người học cần vận dụng các kiến thức của nhiều môn học để giải quyết vấn đề đặt ra. Các chủ đề đó được gọi là chủ đề hội tụ. - Ví dụ: Hiện tượng nóng lên toàn cầu Phân bón hóa học và sức khẻ cộng đồng…

slide 12:

MỨC ĐỘ TÍCH HỢP 3. Hòa trộn - Đây là mức độ cao nhất của dạy học tích hợp. - Tiến trình dạy học là tiến trình “không môn học” – nội dung kiến thức về bài học không thuộc riêng một môn học nào mà thuộc về nhiều môn học khác nhau. Do đó nội dung thuộc chủ đề tích hợp sẽ không cần dạy ở các môn học riêng rẽ. Mức độ tích hợp này sẽ dẫn đến sự hợp nhất kiến thức của hai hay nhiều môn học. - Ví dụ: Không khí xung quanh ta Thời tiết…

slide 13:

Quan điểm về sự tích hợp các môn học Theo D’Hainaut 1977 1988: 1. Quan điểm tích hợp “nội môn” một vấn đề được giải quyết thông qua các phân môn trong một môn học. Quan điểm này nhằm duy trì các môn học riêng 2. Quan điểm tích hợp “đa môn” một vấn đề được giải quyết bằng nhiều môn học. Nó không thực sự được tích hợp 3. Quan điểm tích hợp “liên môn” một vấn đề được giải quyết bằng sự liên kết các môn học làm cho chúng tích hợp với nhau để giải quyết một tình huống cho trước. 4. Quan điểm “xuyên môn” một vấn đề được giải quyết bằng những hoạt động chung của nhiều môn học

slide 14:

Mô hình quan hệ giữa các dạng tích hợp Nội môn Liên môn Đa môn Liên môn hẹp Xuyên môn -Ví dụ: Chủ đề Nội môn: Tính chất vật lí của hiđocacbon Hóa Chủ đề Đa môn: Phản ứng hạt nhân Hóa Lý Chủ đề Liên môn: Quá trình điện phân Hóa Lý Chủ đề Liên môn hẹp: Enzim Hóa Sinh Chủ đề Xuyên môn: Nguyên tử phân tử Hóa Lý Sinh

slide 15:

5. QUY TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP 1. Lựa chọn chủ đề 2. Xác định vấn đề cần giải quyết 3. Xác định kiến thức và năng lực cần giải quyết vấn đề 4. Xác định mục tiêu dạy học 5. Xây dựng nội dung hoạt động dạy học 6. Lập kế hoạch dạy học 7. Tổ chức dạy học và đánh giá

slide 16:

MINH HỌA

slide 17:

6. SỰ THÀNH CÔNG CỦA DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN PHỤ THUỘC VÀO CÁC YẾU TỐ…

slide 18:

Thứ nhất: Kiến thức phù hợp các kiến thức trong mỗi nội dung hoặc mỗi chủ đề tích hợp liên môn cần hấp dẫn đối với học sinh từ đó tạo sự đam mê khi học sinh giải quyết các tình huống thực tiễn qua đó việc ghi nhớ kiến thức không còn máy móc mà là một sự đương nhiên của qui trình tư duy.

slide 19:

Thứ 2: Sắp xếp khoa học các chủ đề tích hợp liên môn cần được bố cục logic về nội dung và hợp lí về trình tự giúp cho học sinh không phải học lại nhiều lần cùng một nội dung kiến thức ở các môn học khác nhau.

slide 20:

Thứ 3: Kiến thức chuyên môn trong quá trình dạy học bộ môn mỗi giáo viên phải dạy những kiến thức có liên quan đến các môn học khác và vì vậy cần có sự am hiểu về những kiến thức liên môn liên quan và các kiến thức tổng hợp.

slide 21:

Thứ 4: Năng lực giáo viên giáo viên là người tổ chức kiểm tra định hướng hoạt động học của học sinh cả ở trong và ngoài lớp học. Giáo viên các bộ môn liên quan chủ động hơn trong sự phối hợp hỗ trợ lẫn nhau trong dạy học

slide 22:

7. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI DẠY HỌC TÍCH HỢP THUẬN LỢI Các chủ đề dạy học tích hợp có tính thực tiễn hấp dẫn với HS tạo động cơ hứng thú cho HS…. Giúp học sinh không phải học lại nhiều lần cùng một nội dung kiến thức ở các môn học khác nhau

slide 23:

6. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI DẠY HỌC TÍCH HỢP KHÓ KHĂN Đòi hỏi giáo viên phải đầu tư nhiều thời gian nhiều công sức…..Tâm lí ngại thay đổi. Chủ đề tích hợp có thể phá vỡ cấu trúc logic môn học truyền thống. Các chủ đề dạy học có học tập trải nghiệm phương pháp thực địa cần nhiều điều kiện hỗ trợ….. Dễ nhầm lẫn trong công tác tổ chức một buổi học tập trải nghiệm với 1 buổi ngoại khóa.

slide 24:

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG MINH CHỨNG VỀ DẠY HỌC TÍCH HƠP GIÁO ÁN TƯ LIỆU

slide 26:

Tích hợp trong nội bộ môn học Intradisciplinary integration:

slide 27:

Tích hợp đa môn Multidisciplinary Integration Hệ mặt trời Khoa học Ngôn ngữ Toán học Khoa học xã hội Hoạt động trải nghiệm Nghệ thuật

slide 28:

Tích hợp liên môn Interdisciplinary Integration

slide 29:

Tích hợp xuyên môn Transdisciplinary Integration

authorStream Live Help