კრიმინოგენური სიტუაციის შედარებითი დახასიათება (1970-1991 წწ.)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

შინაგან საქმეთა სამინისტრო საინფორმაციო–ანალიტიკური დეპარტამენტი საბჭოთა, დამოუკიდებელი და რევოლუციის შემდგომი საქართველოს სისხლის სამართლის სტატისტიკური მონაცემების შედარებითი დახასიათება 1 970 – 2011 წწ.

PowerPoint Presentation:

საბჭოთა და დამოუკიდებელი საქართველოს საწყის პერიოდში, გამომდინარე არარეგისტრირებული დანაშაულებრივი ფაქტების დიდი რაოდენობიდან, მათი აღრიცხვა არასრულად ხორციელდებოდა. შედეგად, სტატისტიკურ ანგარიშებში ასახული დანაშაულის მაჩვენებლები არ შეესაბამებოდა კრიმინალის კუთხით ქვეყანაში რეალურად არსებულ მდგომარეობას. რევოლუციის შემდგომ, 2005 წლიდან, რეალური კრიმინოგენური ვითარების გაუმჯობესების ფონზე, საგრძნობლად და შეუსაბამოდ გაიზარდა რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკური რაოდენობრივი მახასიათებლებიც, რაც განპირობებული იყო დანაშაულის აღრიცხვიანობის პროცესის მოწესრიგებითა და ლატენტურობის ხარისხის კლებით . აღსანიშნავია, რომ ძველ წლებში დასჯადი იყო რიგი ქმედებები, რომლებიც დღევანდელი მდგომარეობით დანაშაულს აღარ წარმოადგენს, მაგ: მევახშეობა, კერძო მეწარმეობა, სპეკულაცია, კომერციული შუამავლობა, აკრძალული რეწვა, შინნახადი სპირტიანი სასმელების დამზადება ან გასაღება, სისტემატური მაწანწალობა და მათხოვრობა, აზარტული თამაშები და ა.შ. საბჭოთა, დამოუკიდებელი და რევოლუციის შემდგომი საქართველოს სისხლის სამართლის სტატისტიკური მონაცემები (ზოგადი მიმოხილვა)

PowerPoint Presentation:

დანაშაულისა და გახსნის რაოდენობრივი მახასიათებლები (დამოუკიდებელი (1990-2002) და რევოლუციის შემდგომი საქართველო (2003-2011)) შენიშვნა: 1990-1991 წლებში დანაშაულის გახსნის მაჩვენებლების ცენტრალიზებული აღრიცხვა არ ხორციელდებოდა.

PowerPoint Presentation:

დანაშაულისა და გახსნის რაოდენობრივი მახასიათებლები (საბჭოთა საქართველო (1970-1989)) შენიშვნა: 1) 1988-1989 წლებში დანაშაულის გახსნის მაჩვენებლების ცენტრალიზებული აღრიცხვა არ ხორციელდებოდა. 2) 1970-1982 წლებში დანაშაულის გახსნის მაჩვენებლები მოყვანილია მხოლოდ სს სამძებრო ხაზით (გარდა ე.წ. ОБХСС- ის მონაცემებისა).

PowerPoint Presentation:

დანაშაულის რაოდენობისა და გახსნის მაჩვენებლების მიხედვით უკეთესი და უარესი მახასითებლების მქონე წლები (საბჭოთა საქართველო (1970-1989), დამოუკიდებელი (1990-2002) და რევოლუციის შემდგომი საქართველო (2003-2011))

PowerPoint Presentation:

საერთო რაოდენობა გახსნილია მკვლელობებისა და მათი გახსნის რაოდენობრივი მახასიათებლები (1970-2011 წწ.) შენიშვნა: 1988-199 1 წლებში დანაშაულის გახსნის მაჩვენებლების ცენტრალიზებული აღრიცხვა არ ხორციელდებოდა.

PowerPoint Presentation:

მკვლელობების რაოდენობისა და გახსნის მაჩვენებლების მიხედვით უკეთესი და უარესი მახასითებლების მქონე წლები (საბჭოთა საქართველო (1970-1989), დამოუკიდებელი (1990-2002) და რევოლუციის შემდგომი საქართველო (2003-2011))

PowerPoint Presentation:

საერთო რაოდენობა გახსნილია მკვლელობის მცდელობებისა და მათი გახსნის რაოდენობრივი მახასიათებლები (1970-2011 წწ.) შენიშვნა: 1988-199 1 წლებში დანაშაულის გახსნის მაჩვენებლების ცენტრალიზებული აღრიცხვა არ ხორციელდებოდა..

PowerPoint Presentation:

მკვლელობის მცდელობების რაოდენობისა და გახსნის მაჩვენებლების მიხედვით უკეთესი და უარესი მახასითებლების მქონე წლები (საბჭოთა საქართველო (1970-1989), დამოუკიდებელი (1990-2002) და რევოლუციის შემდგომი საქართველო (2003-2011))

PowerPoint Presentation:

საერთო რაოდენობა გახსნილია შენიშვნა: 1988-1991 წლებში დანაშაულის გახსნის მაჩვენებლის მონაცემებში არ მოგვეპოვება, აქედან გამომდინარე მათი გრაფიკებში ასახვა ვერ მოხერხდა. ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებებისა და მათი გახსნის რაოდენობრივი მახასიათებლები (1970-2011 წწ.)

PowerPoint Presentation:

ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებების რაოდენობისა და გახსნის მაჩვენებლების მიხედვით უკეთესი და უარესი მახასითებლების მქონე წლები (საბჭოთა საქართველო (1970-1989), დამოუკიდებელი (1990-2002) და რევოლუციის შემდგომი საქართველო (2003-2011))

PowerPoint Presentation:

საერთო რაოდენობა გახსნილია გაუპატიურებებისა და მათი გახსნის რაოდენობრივი მახასიათებლები (1970-2011 წწ.) შენიშვნა: 1988-199 1 წლებში დანაშაულის გახსნის მაჩვენებლების ცენტრალიზებული აღრიცხვა არ ხორციელდებოდა.

PowerPoint Presentation:

გაუპატიურებების რაოდენობისა და გახსნის მაჩვენებლების მიხედვით უკეთესი და უარესი მახასითებლების მქონე წლები (საბჭოთა საქართველო (1970-1989), დამოუკიდებელი (1990-2002) და რევოლუციის შემდგომი საქართველო (2003-2011))

PowerPoint Presentation:

ქურდობებისა და მათი გახსნის რაოდენობრივი მახასიათებლები (1970-2011 წწ.) შენიშვნა: 1) 1988-199 1 წლებში დანაშაულის გახსნის მაჩვენებლების ცენტრალიზებული აღრიცხვა არ ხორციელდებოდა. 2) 1970-1982 წლებში დანაშაულის გახსნის მაჩვენებლები მოყვანილია მხოლოდ სს სამძებრო ხაზით (გარდა ე.წ. ОБХСС- ის მონაცემებისა). საერთო რაოდენობა გახსნილია

PowerPoint Presentation:

ქურდობების რაოდენობისა და გახსნის მაჩვენებლების მიხედვით უკეთესი და უარესი მახასითებლების მქონე წლები (საბჭოთა საქართველო (1970-1989), დამოუკიდებელი (1990-2002) და რევოლუციის შემდგომი საქართველო (2003-2011))

PowerPoint Presentation:

ძარცვის ფაქტებისა და მათი გახსნის რაოდენობრივი მახასიათებლები (1970-2011 წწ.) შენიშვნა: 1988-199 1 წლებში დანაშაულის გახსნის მაჩვენებლების ცენტრალიზებული აღრიცხვა არ ხორციელდებოდა. საერთო რაოდენობა გახსნილია

PowerPoint Presentation:

ძარცვის ფაქტების რაოდენობისა და გახსნის მაჩვენებლების მიხედვით უკეთესი და უარესი მახასითებლების მქონე წლები (საბჭოთა საქართველო (1970-1989), დამოუკიდებელი (1990-2002) და რევოლუციის შემდგომი საქართველო (2003-2011))

PowerPoint Presentation:

ყაჩაღობებისა და მათი გახსნის რაოდენობრივი მახასიათებლები (1970-2011 წწ.) შენიშვნა: 1988-199 1 წლებში დანაშაულის გახსნის მაჩვენებლების ცენტრალიზებული აღრიცხვა არ ხორციელდებოდა. საერთო რაოდენობა გახსნილია

PowerPoint Presentation:

ყაჩაღობების რაოდენობისა და გახსნის მაჩვენებლების მიხედვით უკეთესი და უარესი მახასითებლების მქონე წლები (საბჭოთა საქართველო (1970-1989), დამოუკიდებელი (1990-2002) და რევოლუციის შემდგომი საქართველო (2003-2011))

PowerPoint Presentation:

თაღლითობებისა და მათი გახსნის რაოდენობრივი მახასიათებლები (1970-2011 წწ.) შენიშვნა: 1988-199 1 წლებში დანაშაულის გახსნის მაჩვენებლების ცენტრალიზებული აღრიცხვა არ ხორციელდებოდა. საერთო რაოდენობა გახსნილია

PowerPoint Presentation:

თაღლითობების რაოდენობისა და გახსნის მაჩვენებლების მიხედვით უკეთესი და უარესი მახასითებლების მქონე წლები (საბჭოთა საქართველო (1970-1989), დამოუკიდებელი (1990-2002) და რევოლუციის შემდგომი საქართველო (2003-2011))

PowerPoint Presentation:

ხულიგნობებისა და მათი გახსნის რაოდენობრივი მახასიათებლები (1970-2011 წწ.) შენიშვნა: 1988-199 1 წლებში დანაშაულის გახსნის მაჩვენებლების ცენტრალიზებული აღრიცხვა არ ხორციელდებოდა. საერთო რაოდენობა გახსნილია

PowerPoint Presentation:

ხულიგნობების რაოდენობისა და გახსნის მაჩვენებლების მიხედვით უკეთესი და უარესი მახასითებლების მქონე წლები (საბჭოთა საქართველო (1970-1989), დამოუკიდებელი (1990-2002) და რევოლუციის შემდგომი საქართველო (2003-2011))

PowerPoint Presentation:

ნარკოდანაშაულობებისა და მათი გახსნის გახსნის რაოდენობრივი მახასიათებლები (1970-2011 წწ.) შენიშვნა: 1) 1988-1989 წლებში დანაშაულის გახსნის მაჩვენებლების ცენტრალიზებული აღრიცხვა არ ხორციელდებოდა. 2) 1970-1982 წლებში ნარკოდანაშაულის შესახებ სტატისტიკური მაჩვენებლების ცენტრალიზებული აღრიცხვა არ ხორციელდებოდა. საერთო რაოდენობა გახსნილია

PowerPoint Presentation:

ნარკოდანაშაულის რაოდენობისა და გახსნის მაჩვენებლების მიხედვით უკეთესი და უარესი მახასითებლების მქონე წლები (საბჭოთა საქართველო (1970-1989), დამოუკიდებელი (1990-2002) და რევოლუციის შემდგომი საქართველო (2003-2011))

PowerPoint Presentation:

ცეცხლსასროლ იარაღთან დაკავშირებული დანაშაულობებისა (შეძენა, შენახვა, ტარება, გადაზიდვა, გასაღება...) და მათი გახსნის რაოდენობრივი მახასიათებლები (1970-2011 წწ.) შენიშვნა: 1) 1988-1989 წლებში დანაშაულის გახსნის მაჩვენებლების ცენტრალიზებული აღრიცხვა არ ხორციელდებოდა. 2) 1970-1982 წლებში ცეცხლსასროლი იარაღთან დაკავშირებული დანაშაულის (შენახვა, ტარება, გადაზიდვა, გასაღება...) ცენტრალიზებული აღრიცხვა არ ხორციელდებოდა. საერთო რაოდენობა გახსნილია

PowerPoint Presentation:

ცეცხლსასროლ იარაღთან დაკავშირებული დანაშაულის რაოდენობისა და გახსნის მაჩვენებლების მიხედვით უკეთესი და უარესი მახასითებლების მქონე წლები (საბჭოთა საქართველო (1970-1989), დამოუკიდებელი (1990-2002) და რევოლუციის შემდგომი საქართველო (2003-2011))

PowerPoint Presentation:

მექრთამეობასთან დაკავშირებული დანაშაულის რაოდენობრივი მახასიათებლები (1970-2011 წწ.) საერთო რაოდენობა

PowerPoint Presentation:

მექრთამეობასთან დაკავშირებული დანაშაულის რაოდენობის მიხედვით უკეთესი და უარესი მახასითებლების მქონე წლები (საბჭოთა საქართველო (1970-1989), დამოუკიდებელი (1990-2002) და რევოლუციის შემდგომი საქართველო (2003-2011))

PowerPoint Presentation:

გმადლობთ ყურადღებისთვის!