Contra tantailor-metoda naturala

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

EFICACITATE TOTALĂ ÎN ELIMINAREA ŢÂNŢARILOR! :

EFICACITATE TOTAL Ă ÎN ELIMINAREA ŢÂNŢARILOR ! Cum se elimin ă ţâ n ţ arii în mod natural? ( foarte util )

Pentru a vă debarasa pe timp îndelungat de ţânţari, iată o capcană ecologică ce poate elimina mulţi dintre ei.:

Pentru a vă debarasa pe timp îndelungat de ţânţari, iată o capcană ecologică ce poate elimina mulţi dintre ei. Pentru asta aveţi nevoie de : - 200 ml de apă - 50 gram e de zahăr brun, - 1 gram de drojdie de b e re , ce se găseşte în orice supermarket, - o butel i e de 2 litr i din plasti c (flacon, PET) . Asta e tot !

Iată etapele : 1. Se taie flaconul la mijloc (obţineţi un pahar şi o pâlnie).:

Iată etapele : 1. Se taie flaconul la mijloc (ob ţ ine ţ i un pahar ş i o p â lnie).

2. Se încălzeşte apa, se dizolvă în apă zahărul. Se răceşte amestecul şi se toarnă în pahar.:

2. Se încălzeşte apa, se dizolvă în apă zahărul. Se răceşte amestecul şi se toarnă în pahar.

3. Se presară drojdia. Nu este nevoie să se amestece.:

3. Se presar ă drojdi a . Nu este nevoie să se amestece.

4.Introduceţi pâlnia în pahar 5. Înveliţi-l pe lateral cu hârtie neagră şi plasaţi-l într-un colţ al casei.:

4. Introduce ţ i pâlnia î n pahar 5. Înveliţi-l pe lateral cu hârtie neagră şi plasaţi-l într-un colţ al casei.

În două săptămâni veţi descoperi un mare număr de ţânţari morţi în interiorul buteliei!:

În două săptămâni veţi descoperi un mare număr de ţânţari morţi în interiorul buteliei!

PowerPoint Presentation:

Ţânţarii, atraşi de mirosul gazului degajat de fermentarea zahărului, rămân capturaţi în flacon . În afară de locuinţele individuale, această metodă se poate aplica şi în localuri publice, precum: creşe, şcoli, birouri, spitale, cămine de bătrâni etc. Metoda este de asemenea eficientă contra ţânţarului-tigru, ajuns din păcate din Asia şi în Europa, foarte periculos, purtător, printre altele, al virusului febrei Denga, febrei galbene şi febrei hemoragice. (clic pe link)

SCAPĂ DE ŢÂNŢARI !:

SCAPĂ DE ŢÂNŢARI ! ÎN MOD NATURAL ŞI EFICACE!

PowerPoint Presentation:

FACEŢI CUNOSCUTĂ ASTA ŞI CELOR APROPIAŢI! Adaptation Pmp - 2/4/2011 Adaptare în l. română: I.R.