am nhac 7 on tap hat on TDN ANTT NHac sy do Nhuan va bai Hanh quan xa

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/amnhacquan10

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Tiết 3 – Chủ đề hòa bình I. ễn tập bài hỏt:

Slide2:

Âm nhạc 7 : Tiết 3 – Chủ đề hòa bình II. ễn tập đọc nhạc:

Slide3:

Âm nhạc 7 : Tiết 3 – Chủ đề hòa bình II. ễn tập đọc nhạc:

Slide4:

Âm nhạc 7 : Tiết 3 – Chủ đề hòa bình II. ễn tập đọc nhạc:

Slide5:

Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước đã sản sinh ra một văn hóa giữ nước Việt Nam. Rồi đến lượt chính văn hóa giữ nước ấy, góp phần quyết định cho lịch sử dựng nước và giữ nước vẫn là dòng chảy liên tục từ quá khứ tới hiện tại và tương lai, giữ cho dân tộc Việt Nam mãi trường tồn. Giữ nước là hành động văn hóa vì nó mang ý nghĩa nhân văn cao cả. Đó là hành động bảo vệ quyền sống, quyền bình đẳng, bảo vệ phẩm giá con người, bảo vệ các giá trị văn hóa, văn minh, lòng tự tôn dân tộc, thể diện quốc gia. Đồng thời, giữ nước là chống lại mọi âm mưu và hành động xâm lược, nô dịch, tàn sát, cướp bóc… tức là chống lại cái ác, cái dã man, cái tham lam bất chính, chống lại những gì phản văn hóa, văn minh. Trong những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, rất nhiều anh hùng giải phóng dân tộc và chống giặc ngoại xâm cũng đồng thời là những danh nhân văn hóa, những đại biểu của văn hóa giữ nước. Tiêu biểu như vua tôi nhà Trần, vừa có công lãnh đạo toàn dân ba lần đánh thắng quân Mông, Nguyên lại cũng đồng thời là tác giả của những áng văn thơ bất hủ tràn đầy “Hào khí Đông A” - mẫu mực đỉnh cao của văn hóa thời Trung đại. Hay như Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh vừa là anh hùng giải phóng dân tộc, vừa là danh nhân văn hóa kiệt xuất của thế giới. Âm nhạc 7 : Tiết 3 – Chủ đề hòa bình

Slide6:

BứC ảNH Bí MậT Câu 1: Bài hát có nội dung ngợi ca tình đoàn kết của 54 dân tộc anh em trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam là bài hát nào? Đáp án : Bài hát “Nổi trống lên các bạn ơi.” Câu 2: Em hãy nêu nội dung bài hát “Ngôi nhà của chúng ta” Đáp án : Bài hát gợi lên một bức tranh thiên nhiên sống động, trái đất là ngôi nhà chung rộng lớn,nơi đó muôn người cùng hát lên một bài ca của tình yêu thương và lòng nhân ái. Câu 3: Em hãy nghe giai điệu sau và đoán tên bài hát? Đáp án : Bài hát “Chúng em cần hòa bình” Em hãy cho biết nội dung của bức ảnh nói lên điều gì? Đáp án : Tất cả chúng ta hãy cùng chung tay hành động vì một trái đất xanh – sạch - đẹp. TRò CHƠI: 2 3 1

Slide8:

Bài 7. Tiết 29: - Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta - ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 7 - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Sô - Panh và bản “Nhạc buồn”

authorStream Live Help