AN4 BAI 28 THIEU NHI THE GIOI LIEN HOAN

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/amnhacquan10

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Bài 28 Người thực hiện - Nguyễn Thăng Trung – Tháng 3 năm 2014 PHòNG giáo dục và Đào tạo đại lộc Trường tiểu học lê phong Bài giảng Âm nhạc lớp 4 Họa hát: bài Thiếu nhi thế giới liên hoan

Slide2:

Thứ sáu ngày 14 tháng 3 năm 2014 Âm nhạc: I. Phần mở đầu: Khởi động giọng Kiểm tra bài cũ

Slide3:

Âm nhạc: I. Phần mở đầu: Học hát: bài Thiếu nhi thế giới liên hoan Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước Thứ sáu ngày 14 tháng 3 năm 2014

Slide4:

Âm nhạc: II. Phần hoạt động: 1. Học hát: Học hát: bài Thiếu nhi thế giới liên hoan Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước Thứ sáu ngày 14 tháng 3 năm 2014

Slide5:

Âm nhạc: II. Phần hoạt động: 1. Học hát: Học hát: bài Thiếu nhi thế giới liên hoan Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước Thứ sáu ngày 14 tháng 3 năm 2014

Slide6:

Lời 1: Ngàn dặm xa khôn ngăn anh em kết đoàn. Biên giới sâu khôn ngăn mối dây thân tình. Loài giặc kia khôn ngăn tình yêu chứa chan, Của đoàn thiếu nhi hằng mong yên vui thái bình. Vui liên hoan thiếu nhi thế giới . Ta ca hát vang lên niềm vui. Ca vang lên vang lên tay nắm tay qua biển núi . Trông tương lai tươi sáng tiến lên theo nhịp đời. Vang khúc ca yêu đời. Lời 2: Vàng ,đen, trắng nước da không chia tấm lòng. Cơn chiến chinh khôn ngăn chúng ta trao tình. Cùm hoặc gông khôn ngăn đoàn ta ước mong. Một ngày sáng tươi cùng nhau liên hoan thái bình . Vui liên hoan thiếu nhi thế giới . Ta ca hát vang lên niềm vui. Ca vang lên vang lên tay nắm tay qua biển núi. Trông tương lai tươi sáng tiến lên theo nhịp đời. Vang khúc ca yêu đời. Âm nhạc: Học hát: bài Thiếu nhi thế giới liên hoan Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước II. Phần hoạt động: Thứ sáu ngày 14 tháng 3 năm 2014

Slide7:

Âm nhạc: II. Phần hoạt động: 1. Học hát: Học hát: bài Thiếu nhi thế giới liên hoan Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước Thứ sáu ngày 14 tháng 3 năm 2014

Slide8:

Âm nhạc: II. Phần hoạt động: 1. Học hát: Học hát: bài Thiếu nhi thế giới liên hoan Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước Thứ sáu ngày 14 tháng 3 năm 2014

Slide9:

Âm nhạc: II. Phần hoạt động: 1. Học hát: Học hát: bài Thiếu nhi thế giới liên hoan Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước Thứ sáu ngày 14 tháng 3 năm 2014

Slide10:

Âm nhạc: II. Phần hoạt động: 1. Học hát: Học hát: bài Thiếu nhi thế giới liên hoan Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước Thứ sáu ngày 14 tháng 3 năm 2014

Slide11:

Âm nhạc: II. Phần hoạt động: 1. Học hát: Học hát: bài Thiếu nhi thế giới liên hoan Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước Thứ sáu ngày 14 tháng 3 năm 2014 2. Luyện tập

Slide12:

Âm nhạc: III. Phần kết thúc: Bài hát: Thiếu nhi thế giới liên hoan Nhạc và lời : Lưu Hữu Phước Học hát: bài Thiếu nhi thế giới liên hoan Thứ sáu ngày 14 tháng 3 năm 2014

Slide13:

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại – Tháng 3 năm 2014 Thân chào tạm biệt BàI HọC ĐếN ĐÂY KếT THúC.

authorStream Live Help