Am nhạc 2: Tap viet not nhac tren khuong nhac

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/amnhacquan10

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

ÂM NHẠC Tiết 29 Giáo sinh: Lê Thị Thúy Phương

Thứ tư,ngày 19 tháng 03 năm 2014:

Thứ tư,ngày 19 tháng 03 năm 2014 Kiểm tra bài cũ

Slide3:

âm nhạc 3 Em nào cho cô biết tiết trước các em được học những ký hiệu âm nhạc trên khuông nhạc nào?

Slide4:

âm nhạc 3 Em hãy kể tên các hình nốt mà em biết trên khuông nhạc?

Slide5:

Tiết 29: TẬP VIẾT NỐT NHẠC TRấN KHUễNG NHẠC Thứ hai, ngày 24 tháng 03 năm 2014

Hoạt động 1: Tập ghi những hình nốt, tên nốt trên khuông nhạc:

Hoạt động 1: Tập ghi những hình nốt, tên nốt trên khuông nhạc Bài tập 1: sol đen,pha đen,mi trắng,mi đen,rê đen,đồ trắng

Slide7:

Bài tập 2: Sol đen, mi đen, sol trắng, la đen, sol đen, la trắng, sol đen, la đen, si trắng, đố trắng

Bài tập 3: sol đơn, mi đơn, rê đen,mi đơn,rê đơn,đồ đen, mi đơn,sol đơn,la đen,la đen :

Bài tập 3: sol đơn, mi đơn, rê đen,mi đơn,rê đơn,đồ đen, mi đơn,sol đơn,la đen,la đen

Bài tập 4: đồ đen,rê đen,mi trắng,rê đơn,rê đơn,mi đơn,sol đơn,la đen,la đen:

Bài tập 4: đồ đen,rê đen,mi trắng,rê đơn,rê đơn,mi đơn,sol đơn,la đen,la đen

Trò chơi âm nhạc:

Trò chơi âm nhạc

Slide11:

Đếm sao Hai con thằn lằn con Ngày mựa vui Quốc ca Chỳ ếch con Trò chơi âm nhạc 1 2 3 4 5 âm nhạc 3

Xin cảm ơn các em:

Xin cảm ơn các em

authorStream Live Help