Ngữ văn 6, bài 2 : Banh chung banh giay

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Bánh chưng , bánh giầy, ngữ văn 6, bài 2

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Người thực hiện Giáo viên: Nguyễn Thị Dung Trường THCS Phùng chí kiên Bài giảng ngữ văn 6

A- Kiểm tra bài cũ.:

A- Kiểm tra bài cũ. Câu 1: Kể lại truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên ? Và nêu ý nghĩa của truyện? Câu 2: Truyền thuyết là gì? Nguồn gốc của Lạc Long Quân và Âu Cơ ?

Slide4:

Cảnh gói bánhh chưng ở làng THANH KHÚC.

Tiết 2 : VĂN BẢN:

Tiết 2 : VĂN BẢN I. Đọc, hiểu chú thích: BÁNH CHƯNG BÁNH GIẦY ( Truyền thuyết )

Slide7:

Chúc các em học giỏi ! Trân trọng cảm ơn thầy cô giáo và các em Mĩ vị. Sơn hào hải vị. Ghẻ lạnh. Hậu. Phúc ấm. Tổ tiên.

Tiết 2 : VĂN BẢN BÁNH CHƯNG BÁNH GIẦY ( Truyền thuyết ) :

Tiết 2 : VĂN BẢN BÁNH CHƯNG BÁNH GIẦY ( Truyền thuyết ) I. Đọc, hiểu chú thích: 1- Vua chọn người nối ngôi Vì sao vua Hùng chọn người nối ngôi ? II. Hiểu văn bản.

Tiết 2 : VĂN BẢN BÁNH CHƯNG BÁNH GIẦY ( Truyền thuyết ) :

Tiết 2 : VĂN BẢN BÁNH CHƯNG BÁNH GIẦY ( Truyền thuyết ) I. Đọc, hiểu chú thích: II –Hiểu văn bản. 1- Vua chọn người nối ngôi - Vua đã già yếu. Người nối ngụi vua phải là người như thế nào ? - Phải nối chí Vua, không nhất thiết là con trưởng. Cách chọn ngôi cho thấy vua là người như thế nào ? -> Người lo cho dân, cho nước. Rất sáng suốt, tiến bộ.

Tiết 2 : VĂN BẢN BÁNH CHƯNG BÁNH GIẦY ( Truyền thuyết ) :

Tiết 2 : VĂN BẢN BÁNH CHƯNG BÁNH GIẦY ( Truyền thuyết ) I. Đọc, hiểu chú thích: II –Hiểu văn bản. 1- Vua chọn người nối ngôi - Vua đã già yếu. - Phải nối chí Vua, không nhất thiết là con trưởng. -> Người lo cho dân, cho nước. Rất sáng suốt. Các Lang thi tài như thế nào ? Kêt quả ra sao ?

Tiết 2 : VĂN BẢN BÁNH CHƯNG BÁNH GIẦY ( Truyền thuyết ) :

Tiết 2 : VĂN BẢN BÁNH CHƯNG BÁNH GIẦY ( Truyền thuyết ) I. Đọc, hiểu chú thích: 1- Vua chọn người nối ngôi II –Hiểu văn bản. 2 - Cuộc thi tài. a – Các Lang: - Làm cỗ thật hậu, thật ngon: - Đi tìm của quý trên rừng, dưới biển + Nào là sơn hào hải vị, + Nem công chả phượng. => Vua cha chỉ xem qua. Lang Liêu thi tài như thế nào? (Chàng làm thứ bánh gì, được ai giúp đỡ?)

Tiết 2 : VĂN BẢN BÁNH CHƯNG BÁNH GIẦY ( Truyền thuyết ) :

Tiết 2 : VĂN BẢN BÁNH CHƯNG BÁNH GIẦY ( Truyền thuyết ) I. Đọc, hiểu chú thích: 1- Vua chọn người nối ngôi II –Hiểu văn bản. 2 - Cuộc thi tài. a – Các Lang: - Làm cỗ thật hậu, thật ngon: + Nào là sơn hào hải vị, + Nem công chả phượng. a –Lang Liêu: làm hai loại bánh ngon, độc đáo.

Tiết 2 : VĂN BẢN BÁNH CHƯNG BÁNH GIẦY ( Truyền thuyết ) :

Tiết 2 : VĂN BẢN BÁNH CHƯNG BÁNH GIẦY ( Truyền thuyết ) I. Đọc, hiểu chú thích: 1- Vua chọn người nối ngôi II –Hiểu văn bản. 2 - Cuộc thi tài. a – Các Lang: - Làm cỗ thật hậu, thật ngon: + Nào là sơn hào hải vị, + Nem công chả phượng. a –Lang Liêu: làm hai loại bánh ngon, độc đáo. * Là người thông minh, có tài. Được truyền ngôi. Thần có bảo Lang Liêu làm bánh không ? Qua đó cho thấy Lang Liêu là người như thế nào ?

Slide24:

Bài tập áp dụng 1 Tại sao lễ vật Lang Liêu dang lên vua cha là những lễ vật “ không gì quý bằng “ A . Lễ vật thiết yếu cùng với tình cảm chân thành ; B . Leã vaät bình dò ; C . Leã vaät quyù hieám, ñaét tieàn ; D . Lễ vật rất kỳ lạ. A

Tiết 2 : VĂN BẢN BÁNH CHƯNG BÁNH GIẦY ( Truyền thuyết ) :

Tiết 2 : VĂN BẢN BÁNH CHƯNG BÁNH GIẦY ( Truyền thuyết ) I. Đọc, hiểu chú thích: II –Hiểu văn bản. III . Tổng kết Giải thích nguồn gốc bánh chưng bánh giầy. Phản ánh thành tựu văn minh nông nghiệp ở buổi đầu dựng nước. Đề cao lao động, nghề nông , trồng lúa nước . Thể hiện sự thờ kính trời, đất, tổ tiên. Nêu ý nghĩa của truyền thuyết Bánh chưng bánh giầy và nghệ thuật tiêu biểu của truyện ?

Slide27:

Bài tập áp dùng 2 : Truyền thuyết Bánh chưng, bánh giầy thuộc kiểu văn bản nào? A . Tự sự. B . Miêu tả. C . Bieåu caûm. D . Thuyết minh. A

Slide30:

Cảnh nấu bánh chưng

authorStream Live Help