Tin hoc 12 - bai 1 Một số khái niệm cơ bản Tin 12 - HKI

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Comments

Presentation Transcript

Tin học 12:

Tin học 12 Cấu trúc Sách giáo khoa: Gồm 4 chương, 4 phụ lục, 2 bài đọc thêm, 13 bài lý thuyết, 11 bài tập và thực hành. Phân bổ và thời lượng: - Học kỳ 1: 1 tiết / 1 tuần (1 bài kiểm tra viết hình thức Trắc nghiệm - điểm hệ số 2) - Học kỳ 2: 2 tiết / 1 tuần (2 bài kiểm tra điểm hệ số 2, trong đó có 1 bài kiểm tra thực hành trên máy và 1 bài trắc nghiệm)

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VỀ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU:

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VỀ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU Khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệu; Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

BÀI 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN:

BÀI 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN Tiết 1: Các vấn đề thường giải quyết trong một bài toán quản lí; Cơ sở dữ liệu (CSDL) là gì? sự cần thiết phải có CSDL.

1. Bài toán quản lí:

1. Bài toán quản lí Ứng dụng của tin học để hỗ trợ quản lí áp dụng trong những lĩnh vực nào?

Một số ứng dụng quản lí:

Một số ứng dụng quản lí

PowerPoint Presentation:

STT, Họ và tên, Nữ, Ngày sinh, Nơi sinh, Dân tộc, Tôn giáo, Trình độ, Ngày vào Đoàn, nơi vào Đoàn, Chức vụ, Địa chỉ... 1. Bài toán quản lí Để quản lý Đoàn viên trong lớp, Bí thư chi Đoàn lập danh sách Đoàn viên gồm những thông tin nào? Để quản lý việc đầu tiên là Tạo lập hồ sơ

1. Bài toán quản lí:

1. Bài toán quản lí Bài toán như thế nào được gọi là bài toán quản lí? Bài toán quản lí rất phổ biến trong xã hội, là bài toán phải xử lý một lượng thông tin rất lớn và đa dạng, phép toán đơn giản.

1. Bài toán quản lí:

1. Bài toán quản lí Ví dụ Quản lí học sinh trong nhà trường Lưu trữ thông tin về học sinh Lưu trữ thông tin về Lớp Việc lập hồ sơ không để lưu trữ mà là để khai thác, nhằm phục vụ các yêu cầu quản lý của nhà trường.

PowerPoint Presentation:

Em hãy cho biết lý do nào sau đây dẫn đến việc thay đổi, bổ sung, xóa hồ sơ? Lý do nào dẫn đến việc thay đổi, bổ sung, xóa hồ sơ? Học sinh chuyển trường Học sinh bỏ học Học sinh vi phạm nội quy Lớp thay giáo viên chủ nhiệm Học sinh khai báo tên sai so với giấy khai sinh. Học sinh được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 1. Bài toán quản lí Việc thay đổi, bổ sung, xóa hồ sơ còn được gọi là Cập nhật hồ sơ.

PowerPoint Presentation:

1. Bài toán quản lí Em hãy cho biết những yêu cầu về quản lí nào đòi hỏi phải khai thác hồ sơ? Những yêu cầu về quản lí nào đòi hỏi phải khai thác hồ sơ? Sắp xếp danh sách với tên học sinh theo thứ tự A, B, C Tìm các học sinh có điểm TB môn Toán trên 8.5 Thống kê tỷ lệ Nam/sĩ số lớp. Lập báo cáo danh sách học sinh được lên lớp. Lập danh sách con thương binh Việc Khai thác hồ sơ gồm sắp xếp, tìm kiếm, tổng hợp, đếm (thống kê), lập báo cáo...

2. Các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức:

2. Các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức Các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức là gì? Làm việc theo nhóm 6 học sinh trong 5 phút

2. Các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức:

2. Các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức

2. Các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức:

2. Các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức Ngày nay tin học hóa công tác quản lí chiếm trên 80% các ứng dụng tin học Mục đích cuối cùng là phục vụ, hỗ trợ cho quá trình lập kế hoạch, ra quyết định xử lý công việc của người có trách nhiệm.

3. Hệ cơ sở dữ liệu:

3. Hệ cơ sở dữ liệu Họ cần thông tin gì? Giáo viên Hiệu trưởng Lớp trưởng GVCN Lớp cô có HS kém không? Tỷ lệ học sinh giỏi toàn trường la bao nhiêu nhỉ? Tổ nào có học sinh cá biệt? Lớp ta có em nào ở Huyện Di Linh? Có 1 em HS kém!

3. Hệ cơ sở dữ liệu:

Cần phải tạo lập được các phương thức mô tả, cấu trúc dữ liệu để có thể sử dụng máy tính trợ giúp trong việc quản lí Vậy Cơ sở dữ liệu là gì? Nó cần thiết như thế nào trong giai đoạn hiện nay? 3. Hệ cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu: (Database) Một Cơ sở dữ liệu là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau, chứa thông tin của một tổ chức nào đó (như một trường học, một ngân hàng, một công ti…), được lưu trữ trên các thiết bị nhớ để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người dùng với nhiều mục đích khác nhau

3. Hệ cơ sở dữ liệu:

3. Hệ cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu: (Database) Ứng dụng CSDL của một tổ chức Lợi ích của việc dùng CSDL

Củng cố:

Củng cố Bài toán quản lí là gì? Các công việc nào thường gặp trong việc quản lí một tổ chức? Mục đích cuối cùng của việc tạo lập, cập nhật, khai thác hồ sơ là gì? Cơ sở dữ liệu là gì? Có CSDL thì ta thực hiện được những tiện ích gì? Nêu một ứng dụng CSDL của 1 tổ chức?

Dặn dò – Hướng dẫn:

Dặn dò – Hướng dẫn Xem trước phần còn lại của Bài 1 Phân biệt các mức thể hiện của CSDL Đọc hiểu: Các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL Giải thích hình ảnh sau theo sự hiểu biết về bài học

authorStream Live Help