Bai 3 Bai tap chuong I

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Bài 3 Bài tập chương I Giáo án điện tử tin học lớp 11 GV Dinh Nguyen Thanh Tu Suu tam va gioi thieu voi CENTEA Data

PowerPoint Presentation:

H ằ N G L Ô G I C Tên một loại hằng thường dùng trong chương trình mà giá trị của nó chỉ là TRUE hoặc FALSE? n g ữ b ậ c c a o n ô g n a p s c a l ừ t k h o á n g t ì r n h d ị ơ ư h c c h b ế i n b ả g n c h ữ c á i c ú p á h p Từ chìa khoá Loại ngôn ngữ lập trình có tính độc lập cao và thích hợp với số đông người lập trình? Tên của một ngôn ngữ lập trình bậc cao còn được gọi là “Ngôn ngữ của học đường” ? Một cách gọi khác của Tên dành riêng? Tên gọi của một loại chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình viết trên ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy tính cụ thể? Tên gọi của những đại lượng được đặt tên để lưu trữ giá trị và giá trị có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình ? Tập các kí tự được dùng để viết chương trình của một ngôn ngữ lập trình cụ thể? Dựa vào điều này mà người lập trình và chương trình dịch có thể biết được tổ hợp các kí tự dùng trong chương trình có hợp lệ hay không? ? Đây là nội dung học sinh sẽ được học trong chương trình Tin học lớp 11? vượt chướng ngại vật I

PowerPoint Presentation:

Thử tài của bạn! Chương trình đích là chương trình nguồn đã được chương trình dịch chuyển đổi sang: b. Hợp ngữ. a. Ngôn ngữ máy. d. Cả ba đáp án trên đều đúng. c. Ngôn ngữ bậc cao.

PowerPoint Presentation:

Thử tài của bạn! Chương trình dịch không có khả năng nào trong các khả năng sau? b. Phát hiện lỗi ngữ nghĩa. a. Phát hiện lỗi cú pháp. d. Tạo chương trình đích. c. Thông báo lỗi cú pháp.

PowerPoint Presentation:

Thử tài của bạn! Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình gồm: b. Chú thích, hằng, biến. a. Hằng, biến, bảng chữ cái. d. Cả ba đáp án trên. c. Bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa.

PowerPoint Presentation:

Thử tài của bạn! Trong ngôn ngữ Turbo Pascal, những tên nào sau đây thuộc loại tên dành riêng (Từ khoá) ? a. BEGIN, END, INTEGER d. ABS, SQRT, INTEGER c. PROGRAM, MAIN, VOID b. PROGRAM, BEGIN, END

PowerPoint Presentation:

Thử tài của bạn! Trong ngôn ngữ Pascal, những tên nào sau đây là hợp lệ ? b. BAI TOAN 5*Y a&b a. Baitap1(a) 5Y X% c. ‘Chu_vi’ @X X+Y d. CHU_VI S _X2 r1

PowerPoint Presentation:

Thử tài của bạn! Biểu diễn nào sau đây không phải là hằng trong Turbo Pascal? c. X2 61,47 ‘True A+5 b. 25.3 -8.0 ‘AB’ False d. ‘Vi du’ -123 TRUE a. ‘123’ 96 0.12E+05 2+8

authorStream Live Help