Bai 4 Thay doi co chu va phong chu

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

trường tiểu học trù hựu Nhiệt liệt Chào mừng quý thầy cô về dự môn Giáo viên: Hoàng Thị Ngân tin học

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ Câu 1: Em hãy nêu các bước thực hiện chọn cỡ chữ ? B1: Nháy chuột vào mũi tên bên phải ô cỡ chữ. Một danh sách cỡ chữ hiện ra . B2: Nháy chuột lên cỡ chữ em chọn. Câu 2: Em hãy nêu các bước thực hiện chọn phông chữ ? B1: Nháy chuột vào mũi tên bên phải ô phông chữ. Một danh sách cỡ chữ hiện ra. B2: Nháy chuột lên phông chữ em chọn

PowerPoint Presentation:

Em hãy quan sát 2 cụm từ “Quê hương em tươi đẹp” dưới đây và nêu nhận xét ? a. Quê hương em tươi đẹp b. Quê hương em tươi đẹp Em có thể gõ nội dung trước, thay đổi cỡ chư, phông chư sau

PowerPoint Presentation:

Bài 4: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ

PowerPoint Presentation:

Bài 4: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ 1. CHỌN VĂN BẢN 2. THAY ĐỔI CỠ CHỮ 3. THAY ĐỔI PHÔNG CHỮ

PowerPoint Presentation:

Bài 4: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ 1. CHỌN VĂN BẢN -Trước khi căn chỉnh một văn bản nào đó em cần chỉ ra đoạn văn bản đó cho máy tính biết. Việc chỉ ra cho máy tính biết được gọi là chọn (hay bôi đen ) các chữ đó Các bước thực hiện: Đưa con trỏ chuột đến trước chữ đầu tiên của đoạn văn bản. Kéo thả chuột từ chữ đầu tiên đến chữ cuối cùng của đoạn văn bản bản cần chọn

PowerPoint Presentation:

2. THAY ĐỔI CỠ CHỮ Bài 4: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ 1. Chọn phần văn bản 2. Nháy chuột vào mũi tên của ô cỡ chữ 3. Nháy chuột để chọn cỡ chữ

PowerPoint Presentation:

Bài 4: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ 2. THAY ĐỔI CỠ CHỮ Các bước thực hiện: Chọn phần văn bản cần thay đổi cỡ chữ. Nháy chuột ở mũi tên  bên phải ô cỡ chữ Nháy chuột để chọn cỡ chữ em muốn.

PowerPoint Presentation:

Bài 4: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ 3. THAY ĐỔI PHÔNG CHỮ 1. Chọn phần văn bản 2. Nháy chuột vào mũi tên của ô phông chữ 3. Chọn phông chữ

PowerPoint Presentation:

Các bước thực hiện: Chọn phần văn bản cần thay đổi phông chữ. Nháy chuột ở mũi tên  bên phải ô phông chữ 3. Nháy chuột để chọn phông chữ em muốn. Bài 4: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ 3. THAY ĐỔI PHÔNG CHỮ

PowerPoint Presentation:

Bài 4: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ Thực hành

PowerPoint Presentation:

xin chân thành cảm ơn !

authorStream Live Help