CHUONG 6 bai 1Hoc toan voi phan mem cung hoc toan 3 HKII

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Kính Chaøo Quyù Thaày Coâ Lôùp 3 GV:Nguy ễn Thị Phước Tr ường Tiểu học Ngô Quyền

?:

? 1. Em hãy nêu quy tắc gõ từ có dấu . Gõ hết các chữ của từ Gõ dấu. 

PowerPoint Presentation:

2. - Để gõ chữ hoa, em có thể sử dụng phím nào? - Khi soạn thảo văn bản phím Shift có tác dụng gì? - Để gõ chữ hoa, em sử dụng phím Shift hoặc phím Caps Lock . - Phím Shift dùng để gõ chữ hoa và gõ ký hiệu trên của phím có hai ký hiệu. 

3. Gõ theo mẫu: Cô giáo Việt Nam Trường tiểu học Nguyễn Du:

3. Gõ theo mẫu: Cô giáo Việt Nam Trường tiểu học Nguyễn Du

PowerPoint Presentation:

Baøi 1. Hoïc toaùn vôùi phaàn meàm Cuøng hoïc toaùn 3 CHƯƠNG 6. HỌC VÀ CHƠI CÙNG MÁY TÍNH Giới thiệu 1. Khởi động phần mềm 2. Cách luyện tập 3. Thoát khỏi phần mềm Thöù hai ngaøy 21 thaùng 03 naêm 2011

PowerPoint Presentation:

Phần mềm giúp em học và làm các bài tập theo chương trình sách giáo khoa Toán 3. - Phần mềm còn giúp em rèn luyện thao tác sử dụng chuột và bàn phím.  Giới thiệu:

PowerPoint Presentation:

Nháy đúp vào biểu tượng để khởi động phần mềm. 1. Khởi động phần mềm Biểu tượng phần mềm

PowerPoint Presentation:

Để bắt đầu luyện tập, em nháy vào chữ trên cánh cổng .

Nháy vào biểu khu vực số 3 để vào học Toán lớp 3.:

Nháy vào biểu khu vực số 3 để vào học Toán lớp 3.

Để luyện tập với dạng Toán nào, em nháy vào biểu tượng tương ứng của nó trên màn hình. :

Để luyện tập với dạng Toán nào, em nháy vào biểu tượng tương ứng của nó trên màn hình. Các dạng Toán

Màn hình sau khi nháy vào một dạng Toán.:

Màn hình sau khi nháy vào một dạng Toán.

2. Cách luyện tập:

2. Cách luyện tập Màn hình luyện tập Điểm làm bài Màn hình làm việc Thoát phần mềm Các nút lệnh chính

? Cho biết tác dụng của các nút lệnh sau::

? Cho biết tác dụng của các nút lệnh sau: Thoát khỏi dạng Toán Làm phép Toán lại từ đầu Kiểm tra kết quả Xem trợ giúp của phần mềm Làm bài tập tiếp theo Các nút lệnh chính: 1 2 3 4 5

Chú ý: Khi thực hiện xong 5 phép Toán của một dạng Toán sẽ xuất hiện thông báo::

Chú ý: Khi thực hiện xong 5 phép Toán của một dạng Toán sẽ xuất hiện thông báo: Tiếp tục Sang dạng khác

Khi giải đúng liên tiếp 6 bài, em sẽ được máy tính chúc mừng:

Khi giải đúng liên tiếp 6 bài, em sẽ được máy tính chúc mừng

Khi giải sai bài toán, máy tính sẽ thông báo:

Khi giải sai bài toán, máy tính sẽ thông báo

PowerPoint Presentation:

Nháy chuột vào nút để thoát khỏi phần mềm. 3. Thoát khỏi phần mềm Thoát phần mềm

PowerPoint Presentation:

Trò chơi Ai nhanh hơn?

PowerPoint Presentation:

Kính chào quý thầy cô!

authorStream Live Help