ve hinh elip hinh tron

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chào mừng quý thầy cơ về dự giờ và theo dõi tiết học hơm nay

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ Em hãy sao chép hình sau đây:

PowerPoint Presentation:

Bài: VẼ HÌNH E-LIP, HÌNH TRÒN 1.Vẽ hình e-lip, hình tròn Các bước thực hiện:

PowerPoint Presentation:

Bài: VẼ HÌNH E-LIP, HÌNH TRÒN 1. Vẽ hình e-lip, hình tròn Các bước thực hiện: Chọn công cụ trong hộp công cụ Nháy chuột để chọn một kiểu vẽ hình e-lip ở phía dưới hộp công cụ Kéo thả chuột theo hướng chéo .

PowerPoint Presentation:

Bài: VẼ HÌNH E-LIP, HÌNH TRÒN Chú ý: - Để vẽ đường e-lip hay đường tròn đậm hay nhạt, em chọn công cụ đường thẳng rồi chọn nét vẽ - Để vẽ hình tròn em nhấn và giữ phím trong khi vẽ Shift - Chọn màu vẽ cho đường biên và màu nền để tô màu phần bên trong.

PowerPoint Presentation:

Bài: VẼ HÌNH E-LIP, HÌNH TRÒN 2. Các kiểu vẽ hình e-lip:

PowerPoint Presentation:

Chỉ vẽ đường biên Vẽ đường biên và tô màu bên trong Chỉ tô màu bên trong

PowerPoint Presentation:

Bài: VẼ HÌNH E-LIP, HÌNH TRÒN Thực hành: Em hãy vẽ hình sau:

PowerPoint Presentation:

Bài: VẼ HÌNH E-LIP, HÌNH TRÒN Thực hành: Em hãy vẽ hình “ Hệ mặt trời:

PowerPoint Presentation:

Các bước thực hiện: Chọn công cụ trong hộp công cụ Nháy chuột để chọn một kiểu vẽ hình e-lip ở phía dưới hộp công cụ Kéo thả chuột theo hướng chéo . Bài: VẼ HÌNH E-LIP, HÌNH TRÒN

PowerPoint Presentation:

Kính chúc quý thầy cô sức khỏe, hạnh phúc Chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi