ve hinh chu nhat hinh vuong

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chào mừng quý thầy cô Về dự giờ môn Tin Học Lớp 3

TRÒ CHƠI KHỞI ĐỘNG AI NHANH HƠN:

TRÒ CHƠI KHỞI ĐỘNG AI NHANH H ƠN THÂN MÁY THANH CÔNG CỤ MÀN HÌNH LOA ĐĨA CD Thứ tư ngày 17 tháng 9 năm 2008 Môn: Tin Học

TRÒ CHƠI KHỞI ĐỘNG AI NHANH HƠN:

Thứ tư ngày 17 tháng 9 năm 2008 Hộp màu Ổ đĩa CD Chuột máy tính Bàn phím Đĩa mềm TRÒ CHƠI KHỞI ĐỘNG AI NHANH H ƠN Môn: Tin Học

PowerPoint Presentation:

* Kiểm tra bài cũ : Câu 1: Hãy quan sát màn hình của Paint, chỉ ra công cụ dùng để vẽ đường thẳng và và công cụ dùng để vẽ đường cong ? Công cụ đường thẳng Công cụ đường cong Thứ tư ngày 17 tháng 9 năm 2008 Môn: Tin Học

PowerPoint Presentation:

* Kiểm tra bài cũ : Câu2: Em hãy chỉ và đọc tên một số các công cụ khác mà em đã được làm quen trong phần mềm paint? Công cụ cục tẩy Công cụ sao chép màu Công cụ tô màu Công cụ bút chì Thứ tư ngày 17 tháng 9 năm 2008 Môn: Tin Học

Nhận xét phần kiểm tra bài cũ:

Nhận xét phần kiểm tra bài cũ

PowerPoint Presentation:

Bài 2 Vẽ hình chữ nhật, hình vuông Thứ tư ngày 17 tháng 9 năm 2008 Môn: Tin Học

PowerPoint Presentation:

1. Vẽ hình chữ nhật, hình vuông Bài tập: Em hãy sử dụng công cụ đường thẳng để vẽ một hình chữ nhật ( Hình 1) và tô màu cho hình chữ nhật đó ? ( Hình 1) Hoạt động 1: Thứ bảy ngày 20 tháng 9 năm 2008 Môn: Tin Học Bài 2 Vẽ hình chữ nhật, hình vuông

THỰC HÀNH VẼ HÌNH CHỮ NHẬT BẰNG CÔNG CỤ ĐƯỜNG THẲNG:

THỰC HÀNH VẼ HÌNH CHỮ NHẬT BẰNG CÔNG CỤ ĐƯỜNG THẲNG

PowerPoint Presentation:

* Học sinh trao đổi nhóm đôi * Nội dung thảo luận: Nêu các bước sử dụng công cụ đường thẳng để vẽ hình chữ nhật. Thứ tư ngày 17 tháng 9 năm 2008 Môn: Tin Học Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông

PowerPoint Presentation:

* Các bước thực hiện để vẽ hình chữ nhật bằng công cụ đường thẳng Bước 1: chọn công cụ đường thẳng Bước 2: Đ ưa chuột ra ngoài trang vẽ và vẽ các cạnh hình chữ nhật Bước 3: Tô màu hình chữ nhật Thứ tư ngày 17 tháng 9 năm 2008 Môn: Tin Học

PowerPoint Presentation:

* Các bước thực hiện để vẽ hình chữ nhật bằng công cụ h ình chữ nhật Bước 1: chọn công cụ hình chữ nhật Bước 2: chọn kiểu hình chữ nhật Điểm kết thúc Điểm bắt đầu Bước 3: kéo thả chuột từ điểm bắt đầu theo đường chéo đến điểm kết thúc Thứ tư ngày 17 tháng 9 năm 2008 Hoạt động 2: Môn: Tin Học

PowerPoint Presentation:

Chú ý : Trước khi chọn công cụ hình chữ nhật có thể làm các bước sau: * Chọn công cụ đường thẳng rồi chọn nét vẽ đường biên * Chọn màu vẽ cho đường biên và chọn màu nền đề tô phần bên trong Màu vẽ Màu nền Thứ tư ngày 17 tháng 9 năm 2008 Môn: Tin Học

THỰC HÀNH VẼ HÌNH CHỮ NHẬT BẰNG CÔNG CỤ HÌNH CHỮ NHẬT:

THỰC HÀNH VẼ HÌNH CHỮ NHẬT BẰNG CÔNG CỤ HÌNH CHỮ NHẬT

PowerPoint Presentation:

* Vẽ hình vuông * Kéo thả chuột Giữ phím Shift Trong khi Sau đó thả nút chuột trước Thả phím Shift sau. Thứ tư ngày 17 tháng 9 năm 2008 Môn: Tin Học Hoạt động 3:

THỰC HÀNH VẼ HÌNH VUÔNG BẰNG CÔNG CỤ HÌNH CHỮ NHẬT:

THỰC HÀNH VẼ HÌNH VUÔNG BẰNG CÔNG CỤ HÌNH CHỮ NHẬT

PowerPoint Presentation:

QUAN SÁT HÌNH

PowerPoint Presentation:

QUAN SÁT HÌNH

PowerPoint Presentation:

Thứ tư ngày 17 tháng 9 năm 2008 * Các bước thực hiện để vẽ chi ếc phong bì thư: Bước 1: Chọn màu vẽ , màu nền và nét vẽ thích hợp Bước 2: Chọn công cụ hình chữ nhật Bước 3 : Chọn kiểu vẽ hình chữ nhật Bước 4: Vẽ hình chữ nhật làm khung cho phong bì thư Bước 5: Dùng công cụ đường thẳng để vẽ các nét còn lại và tô màu Môn: Tin Học

THỰC HÀNH VẼ PHONG BÌ THƯ:

THỰC HÀNH VẼ PHONG BÌ THƯ

PowerPoint Presentation:

Trò chơi TÌM NHANH – TÌM ĐÚNG Thứ tư ngày 17 tháng 9 năm 2008 Môn: Tin Học

PowerPoint Presentation:

Xin chân thành cám ơn quý thầy cô và các em học sinh