Toán 6, HKII bài 13/Hon so so thap phan Phan tram

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10 Toán 6, HKII bài 13/Hon so so thap phan Phan tram

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chào mừng các thày cô giáo tới dự giờ với lớp 6A Chúc các em có một giờ học bổ ích Trường THCS Hà Đông

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ Câu1 Nêu cách viết phân số lớn hơn 1dưới dạng hỗn số? Trả lời: Muốn viết một hỗn số lớn hơn 1 dưới dạng hỗn số ta chia tử cho mẫu, thương tìm được là phần nguyên của hỗn số, số dư là tử của phân số kèm theo, còn mẫu giữ nguyên Câu 2 Muốn viết một hỗn số dưới dạng một phân số ta làm như thế nào? Trả lời: Muốn viết một hỗn số dưới dạng một phân số ta nhân phần nguyên với mẫu rồi cộng với tử, kết quả tìm được là tử của phân số, còn mẫu là mẫu đã cho.

PowerPoint Presentation:

Tiết 92: Bài 13 Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm (Tiết 1) 1- Hỗn số 7 4 1 3 Dư Thương Phần nguyên Phần phân số

PowerPoint Presentation:

?1 Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số

PowerPoint Presentation:

Ta có thể viết một hỗn số dưới dạng phân số. Ví dụ: ?2 Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số

PowerPoint Presentation:

Các số ; cũng gọi là hỗn số.Chúng lần lượt là số đối của các hỗn số ; Ví dụ: Nên Và Nên

PowerPoint Presentation:

Bài tập 1. Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số. a) b) c) d)

PowerPoint Presentation:

Bài tâp 2. Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số a) b) c) d)

PowerPoint Presentation:

2- Số thập phân

PowerPoint Presentation:

Phân số thập phân là phân số mà mẫu là luỹ thừa của 10. Ví dụ: ; ; Là các phân số thập phân 0 , ; -1 , ; 0 , Phần nguyên Phần thập phân 1 0 1 00 1 000 3 52 073

PowerPoint Presentation:

Số thập phân gồm hai phần: Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy; Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy; Số chữ số của phần thập phân đúng bằng số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân.

PowerPoint Presentation:

Viết các phân số sau đây dưới dạng số thập phân: 0,27 -0.013 0,00261 ?3

PowerPoint Presentation:

Viết các số thập sau đây dưới dạng phân số thập phân: ?4 1,21 = 0,07 = -2,013 =

PowerPoint Presentation:

Bài tập 3 So sánh các phân số Và Giải Vì Nên > > ;

PowerPoint Presentation:

Dặn dò -H äc kü phÇn hçn sè, sè thËp ph©n. «n l¹i c¸ch viÕt sè thËp ph©n d­íi d¹ng phÇn tr¨m. L µm bµi tËp 97; 99; 100; 101 (SGK)

PowerPoint Presentation:

TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC CHÚC CÁC EM HỌC SINH HỌC GIỎI

authorStream Live Help