NUA_MAT_PHANG_1-_HINH_6

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Thứ tư , ngày 12 tháng 01 năm 2010. Chương II : GOC Tiết 16 §1. NỬA MẶT PHẲNG Người thực hiện: Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Đơn vị: Trường THCS Phường Châu Văn Liêm Quận Ơ Mơn - TPCT .

Kiểm tra bài cũ:

Kiểm tra bài cũ Vẽ một đường thẳng và đặt tên. Vẽ hai điểm thuộc đường thẳng; hai điểm không thuộc đường thẳng vừa vẽ và đặt tên cho các điểm đó

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG 2: GOC Bài 1: NỬA MẶT PHẲNG

PowerPoint Presentation:

§1. NỬA MẶT PHAÚNG 1. Nửa mặt phẳng.  a. Mặt phẳng: - Trang giấy. - Mặt bảng. . . . . . . . là những hình ảnh của mặt phẳng. Mặt phẳng không giới hạn về mọi phía. Mặt phẳng Đường thẳng a chia mặt phẳng thành 2 phần Thế nào là mặt phẳng? Mỗi phần gọi là nửa mặt phẳng. a - Hai nửa mặt phẳng có chung bờ gọi là hai nửa mặt phẳng đối nhau. b.Nửa mặt phẳng bờ a: Hình gồm đường thẳng a và một phần mặt phẳng bị chia ra bởi đường thẳng a gọi là một nửa mặt phẳng bờ a. - Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau

PowerPoint Presentation:

LUYỆN TẬP Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: a. Hai nửa mặt phẳng đối nhau là hai nửa mặt phẳng có . . . . . . . . . . . b. Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chung bờ hai nửa mặt phẳng đối nhau

PowerPoint Presentation:

LUYỆN TẬP Hãy gấp một tờ giấy, sau đó trải tờ giấy lên mặt bàn. Quan sát nếp gấp đó và nhận xét. Bài 2 / 73 SGK Nếp gấp đó chính là hình ảnh bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau.

PowerPoint Presentation:

(I) (II) a . A . B Nửa mặt phẳng bờ a chứa điểm A. Nửa mặt phẳng bờ a chứa điểm B. Nửa mặt phẳng bờ a không chứa điểm A. . C Hai điểm A, C nằm cùng phía đối với đường thẳng a Hai điểm A, B (hoặc C, B) nằm khác phía đối với đường thẳng a

PowerPoint Presentation:

(I) (II) a . A . B . C Đoạn thẳng nối hai điểm nằm trên cùng nửa mặt phẳng thì không cắt đường thẳng a. ?1. Đoạn thẳng AC có cắt đường thẳng a không? Đoạn thẳng AB, BC có cắt đường thẳng a không?

PowerPoint Presentation:

§1. NỬA MẶT PHAÚNG 2. Tia nằm giữa hai tia.  Thế nào là tia nằm giữa hai tia? Cho ba tia Ox, Oy, Oz chung gốc Lấy điểm E  tia Ox, và điểm F  tia Oy. E, F ≠ O Hoạt động nhóm - Vẽ đoạn thẳng EF. Quan sát hình cho biết tia Oz có cắt đoạn thẳng EF không?

PowerPoint Presentation:

§1. NỬA MẶT PHAÚNG O x y z . . E . F . F . E x y z . O O x y z . E . F Hình 1 Hình 2 Hình 3

PowerPoint Presentation:

§1. NỬA MẶT PHAÚNG O x y z Nếu tia Oz cắt đoạn thẳng EF tại điểm nằm giữa E và F thì ta nói tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy. . . E . F . F . E x y z . O Hình 1 Hình 2

PowerPoint Presentation:

§1. NỬA MẶT PHAÚNG O x y z . E . F Tia Oz không cắt đoạn thẳng EF ta nói tia Oz không nằm giữa hai tia Ox, Oy. Hình 3

PowerPoint Presentation:

LUYỆN TẬP Trong các hình vẽ sau, tia Oz có nằm giữa hai tia Ox và Oy không? Vì sao? Bài 1 . M . N

PowerPoint Presentation:

Trong các hình vẽ sau, tia Oz có nằm giữa hai tia Ox và Oy không? Vì sao? O x y z . M . N Tia Oz cắt đoạn thẳng MN tại điểm nằm giữa M và N nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy. O x y z . M . N Tia Oz không cắt đoạn thẳng MN nên tia Oz không nằm giữa hai tia Ox, Oy. ( Tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz) Tia Oz cắt đoạn thẳng MN tại điểm O nằm giữa M và N nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy. x O y z . M . N x O y z . M . N Tia Oz không cắt đoạn thẳng MN nên tia Oz không nằm giữa hai tia Ox, Oy. (không có tia nào nằm giữa hai tia còn lại)

PowerPoint Presentation:

Bài 3 LUYỆN TẬP Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng a cắt đoạn thẳng AB, AC và không đi qua A, B, C a. Đọc tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a. b. Đoạn thẳng BC có cắt đường thẳng a không? . C . B . A a a. Đọc tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a. - Nửa mặt phẳng bờ a chứa điểm A - Nửa mặt phẳng bờ a không chứa điểm A. b. Đoạn thẳng BC có cắt đường thẳng a không? b. Đoạn thẳng BC không cắt đường thẳng a.

PowerPoint Presentation:

Kết thúc hoạt động 1/ Nửa mặt phẳng bờ a là hình gồm đường thẳng a và một phần mặt phẳng bị chia ra bởi điểm a gọi là một nửa mặt phẳng bờ a. Các em cần nắm vững kiến thức sau: 2/ Bất kì đường thẳng nào cũng là bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau. 3/ Tia Oz là tia nằm giữa hai tia Ox, Oy khi lấy điểm M  tia Ox và điểm N  tia Oy (M, N ≠ O) thì tia Oz cắt đoạn thẳng MN tại điểm nằm giữa M và N .

PowerPoint Presentation:

- Học : . Khái niệm nửa mặt phẳng. . Khái niệm hai nửa mặt phẳng đối nhau. . Thế nào là tia nằm giữa hai tia. - Làm 4, 5 Sgk/ 73 và 4; 5 Sbt/ 52.  Dặn dò

authorStream Live Help