T12 C1 Bai 3 T2 GTLNGTNN cua ham so

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

11/23/2012 Chào mừng các thầy cô giáo đến dự giờ môn toán lớp12 Bài 3 Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PowerPoint Presentation:

11/23/2012 Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PowerPoint Presentation:

11/23/2012 Kiểm tra bài cũ: Xét chiều biến thiên của hàm số Bài tập:

PowerPoint Presentation:

11/23/2012 Ta nói hàm số y = cosx đạt giá trị lớn nhất là 1 và giá trị nhỏ nhất là (-1) trên Ta nói hàm số đạt giá trị lớn nhất là 4 trên tập D và đạt giá trị nhỏ nhất là 1 trên tập D o y

PowerPoint Presentation:

11/23/2012 1. Định nghĩa * Muốn chứng minh số M (hoặc m) là giá trị lớn nhất (hoặc giá trị nhỏ nhất) của hàm số f trên tập hợp D , ta cần chứng minh 2bước: Quy ước: Khi nói giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất của hàm số mà không nói rõ trên tập nào thì ta hiểu đó là giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất trên tập xác định của hàm số

PowerPoint Presentation:

11/23/2012 2. Ví dụ Ví dụ1. Ví dụ 2. x x h h Hình 1.1

PowerPoint Presentation:

11/23/2012

PowerPoint Presentation:

11/23/2012

PowerPoint Presentation:

11/23/2012 Nhận xét: Người ta chứng minh được các hàm số liên tục trên đ thì đạt được giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn đó. Quy tắc tìm đạo hàm của hàm số liên tục trên đ Quy tắc:

PowerPoint Presentation:

11/23/2012 Ví dụ 3: Nhóm 2 Nhóm 1 Nhóm 3 Quy tắc tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên đoạn [a; b]

PowerPoint Presentation:

11/23/2012 Ví dụ4: Tìm sai lầm trong lời giải các bài toán: Lời giải Kết luận: giá trị nhỏ nhất của hàm số là 0, giá trị lớn nhất của hàm số là 2. Nguyên nhân sai lầm: dấu bằng không xảy ra, tức là không tồn tại x để f(x) = 0 hoặc f(x) = 2 Gợi ý lời giải: Bài 1

PowerPoint Presentation:

11/23/2012 Bài 2 Lời giải

PowerPoint Presentation:

11/23/2012 Ghi nhớ: 1) Định nghĩa giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 2) Muốn chứng minh số M (hoặc m) là giá trị lớn nhất (hoặc giá trị nhỏ nhất) của hàm số f trên tập hợp D , ta cần chứng minh 2bước: 3) Sử dụng đạo hàm vào bài toán tìm GTLN, GTNN : * Lập bảng biến thiên. * Dùng quy tắc tìm GTLN, GTNN của hàm số liên tục trên một đoạn Về nhà: làm bài tập 17d), e); 21,22.

PowerPoint Presentation:

11/23/2012 Cảm ơn các thầy cô giáo đã chú ý theo dõi! Chúc các em học tập tốt!

PowerPoint Presentation:

11/23/2012 - f’ f(a) f(b) f a b x + f’ f(b) f(a) f a b x Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a; b], có đạo hàm trên khoảng (a; b), có thể trừ một số hữu hạn điểm. Nêu cách tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [a; b] f - 0 + + 0 - 0 + f’ a b x

PowerPoint Presentation:

11/23/2012 Bài 2 Hướng dẫn giải: y - - y’ x Từ bảng biến thiên suy ra hàm số không có giá trị lớn nhất và không có giá trị nhỏ nhất trên đoạn đã cho .

PowerPoint Presentation:

11/23/2012 Nhóm 1 Bài giải

PowerPoint Presentation:

11/23/2012 Nhóm 2 Bài giải

PowerPoint Presentation:

11/23/2012 Nhóm 1 Bài giải