T11 Chuong V bai 1 Dinh nghia va y nghia dao ham tiet 2

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH trường thpt bắc duyên hà        GIÁO VIấN:VŨ THỊ NGÂN toán 11

PowerPoint Presentation:

Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm GIỚI THIỆU NỘI DUNG BÀI HỌC TRONG TIẾT NÀY CHÚNG TA HỌC CÁC PHẦN SAU: I. ĐẠO HÀM TẠI MỘT ĐIỂM. 5) Ý nghĩa hình học của đạo hàm. 6) Ý nghĩa vật lý của đạo hàm. II. ĐẠO HÀM TRÊN MỘT KHOẢNG MỤC ĐÍCH Học sinh nắm được ý nghĩa hỡnh học và vật lý của đạo hàm. Biết lập phương trỡnh tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm.Nắm được đạo hàm trờn một khoảng.

PowerPoint Presentation:

Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm KIỂM TRA BÀI CŨ Cho hàm số a)Dùng định nghĩa tính f ’(1). b)Tìm điểm x 0 mà tại đó hàm số có đạo hàm bằng 3. c) Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm M o (1;1) và có hệ số góc bằng f ’(1). Lời giải b) Ta cú nên vậy a) Ta cú c) Ta cú phương trỡnh cần lập cú dạng : y -1= 3(x-1) y = 3x-2 (d) (d) Tr.7

PowerPoint Presentation:

Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm I -ĐạO HàM TạI MộT ĐIểM 5) í nghĩa hỡnh học của đạo hàm. a) Tiếp tuyến của đường cong phẳng (SGK) Nhận xột: đường thẳng (d) cú vị trớ tiếp xỳc với đồ thị(C) của hàm số y = f(x) tại điểm Mo được gọi là tiếp tuyến của (C) tại Mo. Điểm Mo được gọi là tiếp điểm.

PowerPoint Presentation:

Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm I -ĐạO HàM TạI MộT ĐIểM 5) í nghĩa hỡnh học của đạo hàm. a) Tiếp tuyến của đường cong phẳng (SGK) f’(1/2) 3/2 3 2 h’(-1) 1 0 -1 k’(1) -3 1 0 Chọn đáp án đúng: 3 1 0 Nhận xột: đường thẳng (d) cú vị trớ tiếp xỳc với đồ thị(C) của hàm số y = f(x) tại điểm Mo được gọi là tiếp tuyến của (C) tại Mo. Điểm Mo được gọi là tiếp điểm.

PowerPoint Presentation:

Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm I -ĐạO HàM TạI MộT ĐIểM 5) í nghĩa hỡnh học của đạo hàm. a) Tiếp tuyến của đường cong phẳng (SGK) b) Ý nghĩa hình học của đạo hàm. Định lí: Đạo hàm của hàm số y =f(x) tại điểm x o là hệ số góc của tiếp tuyến của (C) tại điểm M o (x o ; f(x o )). H/s y = f(x) xác định trên (a;b) và có đạo hàm tại x o (a;b). Gọi (C) là đồ thị của h/s đó. Từ các nội dung ở bên hãy chọn khẳng định đúng: Đường thẳng có hệ số góc bằng f’(x o ) là tiếp tuyến của (C). Đường thẳng có hệ số góc bằng f’(x o ) và đi qua điểm M o (x o ;f(x o )) là tiếp tuyến của (C). Đường thẳng có hệ số góc k và đi qua đi điểm M o (x o ;f(x o )) là tiếp tuyến của (C). B Nhận xột: đường thẳng (d) cú vị trớ tiếp xỳc với đồ thị(C) của hàm số y = f(x) tại điểm Mo được gọi là tiếp tuyến của (C) tại Mo. Điểm Mo được gọi là tiếp điểm.

PowerPoint Presentation:

Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm I -ĐạO HàM TạI MộT ĐIểM 5) í nghĩa hỡnh học của đạo hàm. a) Tiếp tuyến của đường cong phẳng Nhận xột: đường thẳng (d) cú vị trớ tiếp xỳc với đồ thị(C) của hàm số y = f(x) tại điểm Mo được gọi là tiếp tuyến của (C) tại Mo. Điểm Mo được gọi là tiếp điểm. b) Ý nghĩa hình học của đạo hàm. Định lí: f’(x o ) = hệ số góc của tiếp tuyến tại M o (x o ;f(x o )) c) Phương trình tiếp tuyến Định lí : Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) của h/s y = f(x) tại M o (x o ;f(x o )) là: y – y o = f ’(x o ).(x-x o ) Trong đó y o = f(x o ) VD: Cho hàm số Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ x o sao cho f ’(x o )=3. Tr.3 Lời giải: Ta đã tìm được x o = {-1; 1}. Khi x o = 1 thì ta đã có phương trình tiếp tuyến y = 3x-2 Khi x o =-1 thì f(-1) = -1 khi đó phương trình tiếp tuyến cần lập là: y –(-1) = 3.(x-(-1))  y = 3x+2 Chú ý: 1) Lập phương trình tiếp tuyến của đường cong tại điểm M là lập phương trình đường thẳng biết hệ số góc và đi qua một điểm. 2)Muốn lập được phương trình tiếp tuyến tại một điểm M o (x o ;f(x o )) cần xác định được 3 yếu tố: x o , y o , f ‘(x o ).

PowerPoint Presentation:

Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm I -ĐạO HàM TạI MộT ĐIểM 5) í nghĩa hỡnh học của đạo hàm. a) Tiếp tuyến của đường cong phẳng Nhận xột: đường thẳng (d) cú vị trớ tiếp xỳc với đồ thị(C) của hàm số y = f(x) tại điểm Mo được gọi là tiếp tuyến của (C) tại Mo. Điểm Mo được gọi là tiếp điểm. b) Ý nghĩa hình học của đạo hàm. Định lí: f’(x o ) = hệ số góc của tiếp tuyến tại M o (x o ;f(x o )) c) Phương trình tiếp tuyến Định lí : Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) của h/s y = f(x) tại M o (x o ;f(x o )) là: y – y o = f ’(x o ).(x-x o ) Trong đó y o = f(x o ) Chú ý: Muốn lập được phương trình tiếp tuyến tại một điểm cần xác định được 3 yếu tố: x o , y o , f ‘(x o ). 6) í nghĩa vật lớ của đạo hàm.(SGK) a) Vận tốc tức thời b) Cường độ tức thời v(t o ) = s’(t o ) I(t o ) = Q’(t o )

PowerPoint Presentation:

Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm I -ĐạO HàM TạI MộT ĐIểM 5) í nghĩa hỡnh học của đạo hàm. a) Tiếp tuyến của đường cong phẳng Nhận xột: đường thẳng (d) cú vị trớ tiếp xỳc với đồ thị(C) của hàm số y = f(x) tại điểm Mo được gọi là tiếp tuyến của (C) tại Mo. Điểm Mo được gọi là tiếp điểm. b) Ý nghĩa hình học của đạo hàm. Định lí: f’(x o ) = hệ số góc của tiếp tuyến tại M o (x o ;f(x o )) c) Phương trình tiếp tuyến Định lí : Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) của h/s y = f(x) tại M o (x o ;f(x o )) là: y – y o = f ’(x o ).(x-x o ) Trong đó y o = f(x o ) Chú ý: Muốn lập được phương trình tiếp tuyến tại một điểm cần xác định được 3 yếu tố: x o , y o , f ‘(x o ). 6) í nghĩa vật của đạo hàm.(SGK) Ii -ĐạO HàM TrấN MỘT KHOẢNG Định nghĩa : (SGK) Vậy Hàm số y = x 2 có đạo hàm y ’=2x trên khoảng Hàm số có đạo hàm trên các khoảng Yêu cầu làm HĐ 6 –tr 153.

PowerPoint Presentation:

Bài 1. định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm I -ĐạO HàM TạI MộT ĐIểM 5) í nghĩa hỡnh học của đạo hàm. a) Tiếp tuyến của đường cong phẳng b) Ý nghĩa hình học của đạo hàm. Định lí: f’(x o ) = hệ số góc của tiếp tuyến tại M o (x o ;f(x o )) c) Phương trình tiếp tuyến Định lí : Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) của h/s y = f(x) tại M o (x o ;f(x o )) là: y – y o = f ’(x o ).(x-x o ) Trong đó y o = f(x o ) Chú ý: Muốn lập được phương trình tiếp tuyến tại một điểm cần xác định được 3 yếu tố: x o , y o , f ‘(x o ). 6) í nghĩa vật của đạo hàm.(SGK) Ii -ĐạO HàM TrấN MỘT KHOẢNG Định nghĩa : (SGK) CỦNG CỐ VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ Cho hàm số y = -x 2 có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết: Tiếp điểm (1;-1). Tiếp điểm có hoành độ bằng -1. Tiếp điểm có tung độ bằng -4. Hệ số góc của tiếp tuyến bằng 6. Đáp số: y = -2x +1 y= 2x +1 y = 4x + 4 và y = -4x+4 y = 6x + 9

PowerPoint Presentation:

xin trân trọng cảm ơn Gv: VŨ THỊ NGÂN toán 11

authorStream Live Help