T11 Chuong 4 bai 2 Gioi Han cua ham so tiet 2

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ (TT) Giáo Viên : Trương Hồng Sang

PowerPoint Presentation:

Kiểm Tra Bài Củ Ví Dụ 1 : Cho hàm số : a./ Hãy tính : f(2),f(3),f(4),f(5) . Từ đó em có nhận xét gì khi x dần tới dương vô cực thì f(x) dần tới giá trị nào ? b./ Hãy tính : f(0),f(-1),f(-2),f(-3) . Từ đó em có nhận xét gì khi x dần tới âm vô cực thì f(x) dần tới giá trị nào ? §2 : GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ

PowerPoint Presentation:

Đồ thị của hàm số : x y O 1 §2 : GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ

PowerPoint Presentation:

Định nghĩa 3 được phát biểu như thế nào ? Định nghĩa 3 : ( Sgk trang 128 ) Ví dụ 2 : Cho hàm số : Tìm : và §2 : GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ * Chú ý : Với C , k là các hằng số và k nguyên dương II. GIỚI HẠN HỮU HẠN CỦA HÀM SỐ TẠI VÔ CỰC

PowerPoint Presentation:

§2 : GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ Ví dụ 3 : Tìm : Giải Ta có :

PowerPoint Presentation:

§2 : GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ III. GIỚI HẠN VÔ CỰC CỦA HÀM SỐ 1./ Giới hạn vô cực : Giới hạn vô cực của hàm số được đ/n như thế nào ? Định nghĩa 4 : ( Sgk trang 129 ) * Nhận xét : 2./ Một vài giới hạn đặc biệt : a./ , với k nguyên dương b./ , nếu k là số lẻ c./ , nếu k là số chẵn

PowerPoint Presentation:

§2 : GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ 3./ Một vài quy tắc về giới hạn vô cực a./ Quy tắc tìm giới hạn của tích f(x).g(x) L > 0 + ∞ + ∞ - ∞ - ∞ L < 0 + ∞ - ∞ - ∞ + ∞

PowerPoint Presentation:

§2 : GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ b./ Quy tắc tìm giới hạn của thương Dấu của g(x) L ± ∞ Tùy ý 0 L > 0 0 + + ∞ - - ∞ L < 0 + - ∞ - + ∞ * Chú ý : các quy tắc trên vẫn đúng cho các trường hợp :

PowerPoint Presentation:

§2 : GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ Ví dụ 4 : Tìm các giới hạn sau : Giải Vậy : Vậy :

PowerPoint Presentation:

§2 : GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ Ví dụ 5 : Tìm các giới hạn sau : Giải a./ ta có : , x – 1 > 0 với mọi x > 1 và b./ ta có : , x – 1 < 0 với mọi x < 1 và

PowerPoint Presentation:

§2 : GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ Củng cố bài học Qua bài học hôm nay các em cần nắm vững các kiến thức sau : 1./ Định nghĩa 3 và định nghĩa 4 2./ Các quy tắc tìm giới hạn f(x).g(x) ; 3./ Làm các bài tập 3, 4,5 và 6 (SGK, tr132,133)

PowerPoint Presentation:

Bài tập trắc nghiệm Hãy chọn phương án đúng nhất trong các câu sau : A. 2 B. 5 C. 4 D. 3 Câu 1 : bằng : Câu 2 : bằng : A. 1 B. - C. 0 D. + . Câu 3 : bằng : A. +∞ B. 5/2 C. - ∞ D. 5