T11 Chuong 4 Bai 2 Gioi han cua ham so

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Tiết 55 GiỚI HẠN CỦA HÀM SỐ

PowerPoint Presentation:

I. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm II. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực III. Giới hạn vô cực của hàm số:

PowerPoint Presentation:

1. Định nghĩa: - Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm - Giới hạn một bên 2. Định lí về giới hạn hữu hạn: a) Giả sử , .Khi đó: b) Nếu và , thì và

PowerPoint Presentation:

1. Định nghĩa: - Giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực 2. Chú ý: Định lí về giới hạn hữu hạn của hàm số khi vẫn còn đúng khi hoặc

PowerPoint Presentation:

1. Giới hạn vô cực Định nghĩa : (Giới hạn của hàm số khi x dần tới dương vô cực) Cho hàm số xác định trên khoảng ( a ; ). Ta nói hàm số có giới hạn là khi nếu với dãy số bất kì, và , ta có Kí hiệu: hay khi Các định nghĩa: , , … phát biểu tương tự.

PowerPoint Presentation:

NHẬN XÉT

PowerPoint Presentation:

2. Một vài giới hạn đặc biệt a) với k nguyên dương. b) nếu k là số lẻ. c) nếu k là số chẵn.

PowerPoint Presentation:

3. Một vài qui tắc về giới hạn vô cực a) Qui tắc tìm giới hạn của tích f (x).g(x)

PowerPoint Presentation:

b) Qui tắc tìm giới hạn của thương L Tùy ý 0 0 + - + - Dấu của g(x) ( Dấu của g(x) xét trên một khoảng K nào đó đang tính giới hạn, với )

PowerPoint Presentation:

CHÚ Ý Các qui tắc trên vẫn đúng cho các trường hợp , , và .

PowerPoint Presentation:

Ví dụ 1: Tính Giải Ta có: Vì: Nên ta có:

PowerPoint Presentation:

Ví dụ 2: Tính Ta có: Giải Vậy:

PowerPoint Presentation:

Ví dụ 3: Tính Giải Ta có: Ta lại có: Do đó:

PowerPoint Presentation:

Bài 1: Tính BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM A. B. C. 0 D. 4 Đáp án: B

PowerPoint Presentation:

Bài 2: Tính A. B. 0 C. D. 1 Đáp án: A

PowerPoint Presentation:

Bài 3: Tính A. 2 B. C. 0 D. Đáp án: D

PowerPoint Presentation:

Bài 4: Tính A. B. C. 5 D. 0 Đáp án: B

PowerPoint Presentation:

Nắm định nghĩa 4 Nắm qui tắc tìm giới hạn f(x).g(x); Làm các bài tập 3e, 4,5 và 6 (SGK, tr132,133) DẶN DÒ

PowerPoint Presentation:

Xin chân thành cảm ơn thầy cô và các em !