T10 t25 Bai 3 Phuong trinh he phuong trinh bac nhat nhieu an

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Giáo viên: Nguyễn Văn Hòa Trường: THPT Kim Sơn A NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

PowerPoint Presentation:

1. Kiểm tra bài cũ: Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số: 1. 2 3

PowerPoint Presentation:

1. P h ­¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn: . Bài 3: phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn) I. Ôn tập về phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn Phương trình bậc nhất hai ẩn x , y có dạng tổng quát là: ax + by = c Trong đó : a, b, c là các hệ số với điều kiện a, b không đồng thời bằng 0. Ví dụ: Phương trình x – 2y = 4 Cặp (-2;-3) có là nghiệm của phương trình trên hay không? Hãy biểu diễn tập nghiệm trên.

PowerPoint Presentation:

Biểu diễn hình học tập nghiệm O y x 4 -2 x - 2y = 4 2x + 2y = 2 2x – 4y = 10 5 - 5/2

PowerPoint Presentation:

I. Ôn tập về phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng tổng quát là trong đó x; y là hai ẩn; các chữ còn lại là hệ số Nếu cặp số đồng thời là nghiệm của cả hai phương trình của hệ thì được gọi là một nghiệm của hệ phương trình Giải hệ phương trình là tìm tập nghiệm của nó

PowerPoint Presentation:

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp định thức: Nhóm 1: Nhóm 2: Nhóm 3: Hoạt động theo nhóm

PowerPoint Presentation:

Giải và biện luận hệ phương trình sau theo tham số m. D = m 2 – 1 = (m - 1)(m + 1) D x = (m - 1)(m + 2) D y = m - 1

PowerPoint Presentation:

Giải và biện luận hệ phương trình sau theo tham số m Nhóm 1: Nhóm 2: Nhóm 3: Hoạt động theo nhóm

PowerPoint Presentation:

Phương trình bậc nhất ba ẩn có dạng tổng quát là: ax + by+ cz =d. Bài 3: phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn II. Hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn: Hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn có dạng tổng quát là: Trong đó x , y , z là 3 ẩn; a, b, c, d là các hệ số và a ,b, c không đồng thời bằng 0. trong đó x;y;z là 3 ẩn các chữ còn lại là các hệ số Mỗi bộ ba số (x0; y0; z0) nghiệm đúng cả ba phương trình được gọi là một nghiệm của hệ phương trình

PowerPoint Presentation:

Ví dụ về hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn Bài 3: phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn (tiết 2) b) x - y - z =-5 2y + z = 4 z = 2 gọi là hệ phương trình dạng tam giác

PowerPoint Presentation:

Ví dụ về giải hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn : Thế z = 2 vào pt(2) tìm y = ?. Thế giá trị của z và y vừa tìm được vào pt(1) , tìm x =?. Thế z=2, y=1 vào pt(1) ta được: Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là:(-2;1;2) Thế z =2 vào pt(2) ta được :2y + 2 = 4 a) VD1 :Giải hệ phương trình x -y - z =-5 2y + z = 4 z = 2 (1) (2) (3) Bài 3: phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn (tiết 2)

PowerPoint Presentation:

Kết hợp pt(1) và pt(2) hãy khử ẩn x? Giải: Kết hợp pt(1)và pt(3) hãy khử ẩn x? Trừ từng vế của pt(1) và pt(2) ta được hệ pt: x + y - z = 1 2y + z = 1 x + y - 4z = 0 VD2: Giải hệ phương trình (1) (2) (3) (I) Ta có thể đưa HPT về dạng tam giác bằng cách khử dần ẩn số (khử ẩn x ở PT(2) rồi khử ẩn x và y ở PT(3),…). Dùng phương pháp cộng đại số giống như hệ 2 PT bậc nhất 2 ẩn. Bài 3: phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn (tiết 2) x + y – z = 1 2y + z = 1 3z = 1 Vậy hệ pt đã cho có nghiệm là

PowerPoint Presentation:

Giải hệ phương trình sau Nhóm 1: Nhóm 2: Nhóm 3: Hoạt động theo nhóm

PowerPoint Presentation:

4) Củng cố ; Dặn dò Bài 3: phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn Xem lại các ví dụ vừa làm. Làm bài tập 1; 2a,c; 3; 5a; 7 trang 68 (SGK) x + 3y + 2z = 8 2x + 2y + z = 6 3x + y + z = 6 Giải hệ PT: Bài tập làm thêm 5) H­íng dÉn häc vµ lµm bµi tËp ë nhµ

PowerPoint Presentation:

chân thành cảm ơn các thầy cô. kính chúc thầy cô mạnh khoẻ - thành đạt!

authorStream Live Help