T10 T23 phuong trinh quy ve bac nhat bac hai

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

lớp 10 a4 môn toán Chào mừng các thầy cô giáo tới dự giờ

Tiết 21 §2: PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI.:

Tiết 21 §2: PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI. Nội dung chính của bài I, Ôn tập về phương trình bậc nhất và bậc hai. II, Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

PowerPoint Presentation:

§2: PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI I, ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI 1, Phương trình bậc nhất Cách giải và biện luận phương trình ax + b =0 ax + b = 0 (1) Hệ số Kết luận Khi phương trình ax+b=0 được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn. Phương trình bậc nhất có dạng như thế nào? Nêu cách giải và biện luận ?

PowerPoint Presentation:

§2 : PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m m(x – 4)=5x-2 Giải m(x – 4) = 5x – 2 mx - 4m - 5x + 2 = 0 (m- 5)x - 4m + 2 = 0 Phương trình có nghiệm duy nhất Phương trình vô nghiệm Hãy xác định hệ số a và b? ☻ Hãy đưa phương trình về dạng phương trình ax+b=0 ?

PowerPoint Presentation:

2, Phương trình bậc hai §2 : PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI Cách giải và biện luận phương trình bậc hai ax 2 +bx +c = 0 (a≠ 0) (2) ∆ = b 2 – 4ac Kết luận Phương trình bậc hai có dạng như thế nào? Nêu cách giải và biện luận?

PowerPoint Presentation:

§2 : PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI Lập bảng cách giải và biện luận phương trình bậc hai v ới bi ệt th ức thu g ọn Δ ’ ☻ Gợi ý: Với Δ ’ = b’ 2 - ac c ũng x ét c ác tr ường h ợp c ủa Δ ’ nh ư v ới Δ .

PowerPoint Presentation:

§2 : PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI 3. Định lí Vi - ét Nếu phương trình bậc hai ax 2 + bx +c =0 (a≠ 0) có hai nghiệm x 1 , x 2 thì : Ngược lại, nếu có hai số u và v có tổng u+v=S và u.v=P thì u và v là hai nghiệm của phương trình x 2 – Sx + P = 0 ☻ Nếu a và c trái dấu thì -4ac mang dấu gì ? Suy ra dấu của Δ ? Trả lời Vì a.c < 0 => -4ac > 0 => ∆ = b 2 – 4ac > 0 nên phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt và hai nghiệm trái dấu. Nếu a và c trái dấu thì phương trình (2) có hai nghiệm và hai nghiệm trái dấu . Có đúng không? Vì sao? Hãy phát biểu định lí Vi-ét?

PowerPoint Presentation:

§2 : PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI II, Phương trình quy về phương trình bậc nhất , bậc hai 1. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối. Phương pháp giải * Dùng định nghĩa của giá trị tuyệt đối để khử dấu giá trị tuyệt đối. * Bình phương hai vế để khử dấu giá trị tuyệt đối đưa về phương trình hệ quả.

PowerPoint Presentation:

§2 : PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI Ví dụ 1: Bài làm Cách 1 Dùng định nghĩa giá trị tuyệt đối, đặt điều kiện cho x để khử dấu giá trị tuyệt đối?

PowerPoint Presentation:

§2 : PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI Ví dụ 1 Bài làm Cách 2: Bình phương hai vế của pt (3) ta đưa tới phương trình hệ quả Hãy thử lại 2 nghiệm vào phương trình (3) để kiểm tra nghiệm thoả mãn?

PowerPoint Presentation:

§2 : PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI 2.Phương trinh chứa ẩn dưới dấu căn Phương pháp giải Bình phương hai vế để đưa về phương trình hệ quả không chứa ẩn dưới dấu căn.

PowerPoint Presentation:

§2 : PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI Ví dụ 2 : Bình phương hai vế ta được phương trình hệ quả Lời giải Hãy tìm điều kiện của phương trình? Hãy bình phương hai vế phương trình (4) để được phương trình hệ quả? Hãy thử lại 2 nghiệm vào phương trình (4) để kiểm tra nghiệm thoả mãn?

PowerPoint Presentation:

§2 : PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI Củng cố: Cách giải và biện luận phương trình ax +b = 0 2. Cách giải và biện luận phương trình ax 2 + bx + c =0 (a≠0) 3. Định lí Vi -ét 4. Hai phương pháp giải phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối 5. Cách giải phương trình chứa ẩn trong dấu căn Về nhà Học lí thuyết 2. Làm các bài tập từ bài 1 đến bài 8 sgk tr 62;63

PowerPoint Presentation:

CHÂN THÀNH CẢM ƠN !!

PowerPoint Presentation:

§2 : PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI

PowerPoint Presentation:

§2 : PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI

PowerPoint Presentation:

§2 : PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI Ví dụ. Giải phương trình Lời giải

authorStream Live Help