T10 Bai 5 So gan dung va sai so

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

SỞ GD & ĐT TÆNH DAKLAK TRƯỜNG THPT CAO BAÙ QUAÙT:

SỞ GD & ĐT TÆNH DAKLAK TRƯỜNG THPT CAO B AÙ QUAÙT Kính chào quý thầy cô giáo cùng các em học sinh GVTH: L ÖU TIEÁN QUANG Tiết 08 Bài 5: SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ

HOẠT ĐỘNG 1:

HOẠT ĐỘNG 1 I – SỐ GẦN ĐÚNG Ví dụ 1: khi tính diện tích của hình tròn bán kính r = 2cm theo công thức Nam lấy và được kết quả Minh lấy và được kết quả Vì là một số thập phân vô hạn Không tuần hồn, nên ta chỉ viết được gần đúng kết quả Phép tính bằng một số thập phân hữu hạn.

HOẠT ĐỘNG 1:

HOẠT ĐỘNG 1 Câu hỏi 1 Nam và Minh lấy như vậy có đúng không? Câu hỏi 2 Các kết quả của Nam và Minh có chính xác hay không? Gợi ý trả lời câu hỏi 1 Không, chỉ là những số gần đúng của với những độ chính xác khác nhau. Gợi ý trả lời câu hỏi 2 Không, chỉ là những số gần đúng

Ví dụ:

Ví dụ Câu hỏi 1 Đường xích đạo của Trái Đất là gì? Em có biết gì về bán kính của nó? Số liệu trên là số gần đúng hay số đúng? Câu hỏi 2 Câu hỏi tương tự với hai số liệu còn lại. Gợi ý câu hỏi 1 Đường xích đạo là đường tròn lớn vuông góc với trục của Trái Đất. Ở lớp 9 có hai bán kính đường tròn lớn khoảng 6400km. Số liệu trên là số gần đúng. Gợi ý câu hỏi 2 Đều là những số gần đúng.

Ví duï:

Ví duï Để đo được các đại lượng như bán kính đường xiùch đạo trái Đất đến các vì sao,... người ta phải dùng các phương pháp và các dụng cụ đo đặc biệt. Kết quả của phép đo phụ thuộc vào phương pháp đo và dụng cụ được sử dụng, vì thế chỉ là những số gần đúng. Trong đo đạc, tính tốn ta thường chỉ nhận được các số gần đúng.

HOẠT ĐỘNG 2:

HOẠT ĐỘNG 2 Câu hỏi 1 Hãy kể vài con số trong thực tế mà nó là số gần đúng. Câu hỏi 2 Có thể đo chính xác đường chéo hình vuông cạnh là 1 bằng thước có được không? Gợi ý câu hỏi 1 Ta tính khoảng cách từ các kết quả đo số đúng trên trục số rồi xem số nào gần số đúng hơn. Gợi ý câu hỏi 2 .

Câu hỏi trắc nghiệm :

Câu hỏi trắc nghiệm Hãy chọn kết luận sai trong các kết luận sau đây. a) Nếu a là số gần đúng của thì là số gần đúng. b) Nếu a là số gần đúng của thì là số đúng. c) Nếu a là số gần đúng của thì ta luôn tìm được số dương d sao cho d) Cả ba kết luận trên đều sai

HOẠT ĐỘNG 2:

HOẠT ĐỘNG 2 Có thể xác định sai số tuyệt đối của các kết quả tính diện tích hình tròn của Nam và Minh dưới dạng số thập phân không? Vì ta không thể viết được giá trị đúng của dưới dạng số thập phân hữu hạn nên không thể tính được các sai số tuyệt đối đó. tuy nhiên, ta có thể ước lượng chúng, thật vậy.

HOẠT ĐỘNG 2:

HOẠT ĐỘNG 2 Do đó 12,4 < 12,56 < S < 12,6 Từ đó suy ra Ta nói kết quả của Minh là sai số tuyệt ñôùi không vượt quá 0,04, kết quả của Nam là sai số tuyệt ñôùi không vượt quá 0,2.

HOẠT ĐỘNG 2:

HOẠT ĐỘNG 2 Ta biết rằng: Nếu a là số gần đúng của thì ta luôn tìm được số dương d sao cho . Trong ví dụ trên ta tìm được số d = 0,2. Vậy số d có duy nhất hay không?

HOẠT ĐỘNG 2:

HOẠT ĐỘNG 2 Không vì có vô số dương d’> d vẫn thoả mãn điều kiện . Số dương d nhỏ nhất thoả mãn ta gọi là độ lệch của a. Nhưng thường ta không tìm được độ lệch mà ta chỉ đánh giá một độ chính xác h nào đó. Ta đi đến định nghĩa. Nếu thì hay

HOẠT ĐỘNG 2:

HOẠT ĐỘNG 2 Ta nói a là số gần đúng của với ñôï chính xác h, và viết Tính đường chéo của một hình vuông có cạch bằng 3cm và xác định độ chính xác tìm được. Cho biết

HOẠT ĐỘNG 2:

HOẠT ĐỘNG 2 Câu hỏi 1 Để tính đường chéo của hình vuông, ta dựa vào định lí nào? Câu hỏi 2 Hãy tính đường chéo đó bởi một số đúng. Câu hỏi 3 Với HaÕy tính c với ñôï chính xác tương ứng. Gợi ý trả lời câu hỏi 1 Định lí Py – ta - go Gợi ý trả lời câu hỏi 2 Gợi ý trả lời câu hỏi 3 c = 3. 1,14142135 = 3,42426405

QUY TRÒN SỐ GẦN ĐÚNG:

QUY TRÒN SỐ GẦN ĐÚNG 1. Ôân tập về quy tắc làm tròn số Nếu chữ số sau hàng quy tròn nhỏ hơn 5 thì ta thay nó và các số bên phải no bởi số 0. Nếu chữ số sau hàng quy tròn lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cũng làm như trên nhưng cộng thêm 1 vào chữ số hàng quy tròn.

HOẠT ĐỘNG 3:

HOẠT ĐỘNG 3 2. Cách viết chuẩn số gần đúng Cho số gần đúng a của số . trong số a, một chữ số được gọi là chữ số chắc(hay đáng tin) nếu sai số tuyệt đối của số a không vượt quá một nửa đơn vị của hàng có chữ số đó.

HOẠT ĐỘNG 3:

HOẠT ĐỘNG 3 Cách viết chuẩn số gần đúng dưới dạng số thập phân là cách viết trong đó mọi chữ số đều là số chắc. Nếu ngồi các chữ số chắc còn có những chữ số khác thì phải quy tròn đến hàng thấp nhất có chữ số chắc. Ví dụ: Quy tròn số gần đúng sau: a) b)

Ví Duï:

Ví Duï Câu hỏi 1 Sai số tuyệt đối ở phần a) bằng bao nhiêu. Câu hỏi 2 Hàng đơn vị của số ở phần a)có đáng tin không? Câu hỏi 3 Hàng trăm của số ở phần a)có đáng tin không? Gợi ý trả lời câu hỏi 1 200 Gợi ý trả lời câu hỏi 2 Không vì 1 < 200 Gợi ý trả lời câu hỏi 3 Không vì 100 < 200

Vớ duù:

Vớ duù Câu hỏi 4 Hàng nghìn của số ở phần a)có đáng tin không? Câu hỏi 5 Hãy làm tròn số trên Gợi ý trả lời câu hỏi 4 Có vì 1000 > 200 Gợi ý trả lời câu hỏi 5 374 . 103

TOM TẮT BÀI HỌC:

TOM TẮT BÀI HỌC 1. Trong đo đạc, tính tốn ta thường chỉ nhận được các số gần đúng. 2. Nếu a là số gần đúng của thì được gọi là sai số tuyệt đối của số gần đúng a. 3. Cho số gần đúng a của số . Trong đó số a, một chữ số được gọi là chữ số chắc (hay đáng tin) nếu sai số tuyệt đối của a không vượt quá một nửa đơn vị của hàng chữ số đó.

TOM TẮT BÀI HỌC:

TOM TẮT BÀI HỌC 4. Cách viết chuẩn số gần đúng dưới dạng số thập phân là cách viết trong đó mọi chữ số đều là chữ số chắc. Nếu ngồi các chữ số chắc còn có những chữ số khác thì phải quy tròn đến hàng thấp nhất có chữ số chắc.

PowerPoint Presentation:

Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô cùng các em học sinh.