HH11 Tiết 24 Hợp chất của cacbon

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

20 – 11 – 2009 trường thpt nguyễn trãi Nhiệt liệt chào mừng các thầy giáo, cô giáo Về dự hội giảng nhân ngày nhà giáo Việt Nam

PowerPoint Presentation:

2 1 3 4 6 5 7 8 Mỗi học sinh có thể chọn bất kỳ ô hàng ngang nào để trả lời. Nếu học sinh nào trả lời được ô hàng dọc trước 4 từ hàng ngang được 10 điểm, trước 6 từ hàng ngang được 9 điểm, sau 6 từ hàng ngang được 8 điểm? KIỂM TRA BÀI CŨ

PowerPoint Presentation:

1 Là một vật liệu có độ cứng cao nhất trong các loại hợp chất và được sử dụng để làm đồ trang sức? N ơ ư C M i K G ? ? ? ? ? ? ? ? 2 o m a c a i n ? ? ? ? ? ? ? Chất khí nào chứa Nitơ và là một trong 2 nguyên liệu trực tiếp để sản xuất ra phân urê? 3 ? ? ? ? ? ? ? c a H T ì h n Một dạng thù hình quan trọng của cacbon có khả năng dẫn được điện? 4 ? ? ? ? ? ? ? h ó b n n p â Những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng được bón cho cây trồng nhằm nâng cao năng suất của mùa màng được gọi là? 5 á o H i x o ? ? ? ? ? ? Trong phản ứng của Cacbon với Kim loại, Cacbon với H2 thì tính chất của cacbon là tính gì? 6 G n ỡ ư l t í n h ? ? ? ? ? ? ? ? ? Các hợp chất như Al(OH)3, Zn(OH)2, (NH4)2CO3, NaHCO3…… đều được gọi là hợp chất? 7 C i r t i N ? ? ? ? ? ? Là một axit có tính oxi hóa rất mạnh trong cả dung dịch đặc và loãng, sản phẩm khử của axit không phải là Hidro? 8 ? ? ? ? ? ? N o b c A C Tên gọi của nguyên tố phi kim thuộc chu kỳ 2 có 4 electron lớp ngoài cùng c i n o b c a C ô chữ 8 7 7 7 7 9 6 6

PowerPoint Presentation:

hợp Chất Của Cac bon Cacbon đioxit Axit cacbonic Muối cacbonat Cacbon mono oxit

PowerPoint Presentation:

Tiết 24: hợp chất của cacbon I. Cacbon monooxit 1. Cấu tạo phân tử: 1s 2 2s 2 2p 2 C: 1s 2 2s 2 2p 4 o: C O Xác định số oxi hóa của C trong CO từ đó dự đoán tính chất hóa học cả khí CO? +2 - Tính chất hóa học đặc trưng của khí CO là tính khử Trong phân tử CO nguyên tử C và O liên kết với nhau bằng liên kết gì? 1. Cấu tạo phân tử.

PowerPoint Presentation:

Tiết 24: hợp chất của cacbon I. Cacbon monooxit 1. Cấu tạo phân tử: 2. Tính chất vật lý: 3. Tính chất hóa học: 3. Tính Chất hóa học. Dựa vào công thức cấu tạo có nhận xét gì về khả năng hoạt động hóa học của CO? - CO rất kém họat động hóa học ở nhiêt độ thường và trở lên hoạt động hóa học hơn khi đun nóng. - Là một oxít trung tính “không tác dụng với nước, dung dịch axit, dung dịch kiềm ở nhiệt độ thường” - Là một chất khử mạnh Viết phương trình phản ứng của CO với Cl2, O2, CuO, Fe2O3, Al2O3? Nêu phương pháp giải bài tập về phản ứng giữa oxit kim loại với CO? vận dụng giải bài tập sau? Ví dụ 1: Cho m gam Fe 2 O 3 tác dụng với khí CO nung nóng, sau một thời gian thu được 13,6 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe 2 O 3 và Fe 3 O 4 . Lấy toàn bộ khí CO 2 sinh ra cho tác dụng với dung dịch Ca(OH) 2 dư thu được 15 gam kết tủa. Giá trị của m là? A. 16,4 gam B. 16 gam C. 14,4 gam D. 17,6 gam C O +2 PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

PowerPoint Presentation:

Tiết 24: hợp chất của cacbon I. Cacbon monooxit 1. Cấu tạo phân tử: 2. Tính chất vật lý: 3. Tính chất hóa học: 3. Tính Chất hóa học. CO t0C COCl2 2 CO 2 CO2 + Cl 2 1. 2. 3. 4. + O 2 t0C CO + CuO t0C Cu CO2 + CO 3 Fe 2 O 3 2 Fe 3 O 4 CO 2 + + t0C Fe 3 O 4 3 FeO CO + + CO 2 t0C FeO Fe CO + + CO 2 t0C Al 2 O 3 CO + t0C Không phản ứng 5. Khí CO chỉ khử được các oxit của kim loại đứng sau Al trong dãy điện hóa

PowerPoint Presentation:

Tiết 24: hợp chất của cacbon I. Cacbon monooxit 1. Cấu tạo phân tử: 2. Tính chất vật lý: 3. Tính chất hóa học: 3. Tính Chất hóa học. Khi giải bài tập về phản ứng khử oxit kim loại bằng khí CO ta thường sử dụng phương pháp bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố để giải:

PowerPoint Presentation:

Cho m gam Fe 2 O 3 tác dụng với khí CO nung nóng, sau một thời gian thu được 13,6 gam hỗn hợp B gồm Fe, FeO, Fe 2 O 3 và Fe 3 O 4 . Lấy toàn bộ khí CO 2 sinh ra cho tác dụng với dung dịch Ca(OH) 2 dư thu được 15 gam kết tủa. Giá trị của m là? Tiết 24: hợp chất của cacbon I. Cacbon monooxit 1. Cấu tạo phân tử: 2. Tính chất vật lý: 3. Tính chất hóa học: 3. Tính Chất hóa học. A. 16,4 gam B. 16 gam C. 14,4 gam D. 17,6 gam = 13,6 + 0,15. 16 = 16 gam

PowerPoint Presentation:

Tiết 24: hợp chất của cacbon I. Cacbon monooxit 1. Cấu tạo phân tử: 2. Tính chất vật lý: 3. Tính chất hóa học: 3. Tính Chất hóa học. Ví dụ 2: Nung nóng hỗn hợp A gồm MgO, Fe 2 O 3 và CuO dư với khí CO dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn B. Thành phần các chất trong B là? A. MgO, Fe và CuO B. MgO, FeO và Cu C. MgO, Fe và Cu D. Mg, Fe và Cu Rất tiếc bạn đã chọn sai. Phản ứng trên xảy ra hoàn toàn. Rất tiếc bạn đã chọn sai. Mg là kim loại đứng trước Al trong dãy điện hóa. Chúc mừng bạn đã chọn đúng, bạn thật thông minh! Rất tiếc bạn đã chọn sai. Phản ứng trên xảy ra hoàn toàn.

PowerPoint Presentation:

Tiết 24: hợp chất của cacbon I. CACBON MONOOXIT 1. Cấu tạo phân tử: 2. Tính chất vật lý: 3. Tính chất hóa học: 4. Điều chế: 4. Điều chế: a. Trong phòng thí nghiệm HCOOH t0C H 2 SO 4 đđ CO H 2 O + b. Trong công nghiệp C CO H 2 + H 2 O 10500C + C 2 CO CO 2 + t0C (khí than ướt chứa 44% CO còn lại là khí CO 2 , H 2 , N 2 ….) (khí lò ga (khí than khô) chứa 25% CO còn lại là khí CO 2 , N 2 ….)

PowerPoint Presentation:

Tiết 24: hợp chất của cacbon I. CACBON MONOOXIT 1. Cấu tạo phân tử: II. CACBON ĐIOXIT VÀ AXIT CACBONIC 1. Cấu tạo phân tử: 2. Tính chất vật lý: Mô hình Phân tử O = C = O +4 - CO 2 là một hợp chất có tính oxi hóa - CO 2 là một oxit axit 2. Tính chất vật lý: Tính tan CO 2 Nước Đá khô - Xác định số oxi hóa của C trong CO 2 từ đó dự đoán tính chất hóa học của CO 2 ?

PowerPoint Presentation:

Tiết 24: hợp chất của cacbon I. CACBON MONOOXIT 1. Cấu tạo phân tử: 2. Tính chất vật lý: II. CACBON ĐIOXIT VÀ AXIT CACBONIC Mg + CO 2 3. Tính chất hóa học: 3. Tính chất hóa học: - CO 2 không cháy và không duy trì sự cháy của nhiều chất - Một số kim loại có tính khử mạnh như Mg, Al có thể cháy trong CO 2 . Mg + CO 2 t0C MgO + C b. CO 2 là một oxit axit yếu a. Tính oxi hóa H 2 CO 3 H 2 CO 3 H + + H + + Quan sát thí nghiệm và nhận xét về tính chất hóa học của CO 2 ? 2 2 +4 0 CO 2 + H 2 O Khi cho khí CO 2 tác dụng với dng dịch kiềm có thể thu được những sản phẩm gì?

PowerPoint Presentation:

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: Viết các phương trình phản ứng xảy ra và xác định thành phần dung dịch thu được khi cho x mol CO 2 tác dụng với dung dịch chứa y mol OH - . Vận dụng kết quả thu được giải 2 bài tập sau? Bài 1: Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO 2 (đktc) vào 400 ml dung dịch NaOH 1M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 400 ml dung dịch A. Nồng độ mol/lít của các chất trong A là? A. NaHCO 3 0,75M B. NaHCO 3 0,5M và Na 2 CO 3 0,25 M. D. NaHCO 3 0,25M và Na 2 CO 3 0,5 M. C. Na 2 CO 3 0,5 M. Bài 2: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO 2 (đktc) vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,3M và Ba(OH) 2 0,6M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là? A. 10 gam. B. 23,64 gam C. 19,7 gam D. 11,82 gam

PowerPoint Presentation:

Tiết 24: hợp chất của cacbon I. CACBON MONOOXIT 1. Cấu tạo phân tử: 2. Tính chất vật lý: II. CACBON ĐIOXIT VÀ AXIT CACBONIC 3. Tính chất hóa học: 3. Tính chất hóa học: CO 2 khi tác dụng với dung dịch kiềm tùy vào tỉ lệ mol có thể thu được 2 muối Đặt - Nếu Xảy ra pứ (1) và dư CO 2 - Nếu Xảy ra pứ (1) và (2) - Nếu Xảy ra pứ (2) và dư OH - (1) (2)

PowerPoint Presentation:

Bài 1: Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO 2 (đktc) vào 400 ml dung dịch NaOH 1M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 400 ml dung dịch A. Nồng độ mol/lít của các chất trong A là? A. NaHCO 3 0,75M B. NaHCO 3 0,5M và Na 2 CO 3 0,25 M. D. NaHCO 3 0,25M và Na 2 CO 3 0,5 M. C. Na 2 CO 3 0,5 M. Tiết 24: hợp chất của cacbon I. CACBON MONOOXIT 1. Cấu tạo phân tử: 2. Tính chất vật lý: II. CACBON ĐIOXIT VÀ AXIT CACBONIC 3. Tính chất hóa học: 3. Tính chất hóa học: Xảy ra 2 pứ

PowerPoint Presentation:

Bài 2: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO 2 (đktc) vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,3M và Ba(OH) 2 0,6M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là? A. 10 gam. B. 23,64 gam C. 19,7 gam D. 11,82 gam Tiết 24: hợp chất của cacbon I. CACBON MONOOXIT 1. Cấu tạo phân tử: 2. Tính chất vật lý: II. CACBON ĐIOXIT VÀ AXIT CACBONIC 3. Tính chất hóa học: 3. Tính chất hóa học: Xảy ra 2 pứ

PowerPoint Presentation:

Tiết 24: hợp chất của cacbon I. CACBON MONOOXIT 1. Cấu tạo phân tử: 2. Tính chất vật lý: II. CACBON ĐIOXIT VÀ AXIT CACBONIC 3. Tính chất hóa học: 4. Điều chế: 4. Điều chế: a. Trong phòng thí nghiệm: b. Trong công nghiệp:

PowerPoint Presentation:

Khí CO 2 gây hiệu ứng nhà kính

PowerPoint Presentation:

Tiết 24: hợp chất của cacbon I. CACBON MONOOXIT 1. Tính chất vật lý: II. CACBON ĐIOXIT VÀ AXIT CACBONIC 2. Tính chất hóa học: 1. Tính chất vật lý: III. MUỐI CACBONAT - Hầu hết các muối cacbonat đều không tan trừ muối của - Tất cả các muối hidrocacbonat đều tan 2. Tính chất hóa học: a. Muối hidrocacbonat - Thể hiện tính chất của một hợp chất lưỡng tính  có khả năng tác dụng được với dung dịch kiềm mạnh và dung dịch axit mạnh NaOH + NaHCO 3 HCl + NaHCO 3 Na 2 CO 3 H 2 O + + H 2 O NaCl + H 2 O CO 2 + + H 2 O + Dựa vào thuyết Bronsterd hãy nhận xét về tính chất hóa học của muối hdrocacbonat và muối cacbonat. Lấy NaHCO 3 và Na 2 CO 3 để viết phương trình phản ứng minh họa? + Slides 26

PowerPoint Presentation:

Tiết 24: hợp chất của cacbon I. CACBON MONOOXIT 1. Tính chất vật lý: II. CACBON ĐIOXIT VÀ AXIT CACBONIC 2. Tính chất hóa học: III. MUỐI CACBONAT 2. Tính chất hóa học: b. Muối cacbonat Thể hiện tính chất của một bazơ và tham gia phản ứng trao đổi ion - Phản ứng thủy phân  Dung dịch muối cacbonat cho môi trường bazơ  pH > 7 - Tác dụng với axit

PowerPoint Presentation:

Tiết 24: hợp chất của cacbon I. CACBON MONOOXIT 1. Tính chất vật lý: II. CACBON ĐIOXIT VÀ AXIT CACBONIC 2. Tính chất hóa học: III. MUỐI CACBONAT 2. Tính chất hóa học: - Phản ứng trao đổi ion + H 2 O 2 3 3 3 3 Al 3+ + H 2 O + Al(OH) 3 CO 2 + 3 2 2 3 3 Slides 26

PowerPoint Presentation:

Tiết 24: hợp chất của cacbon I. CACBON MONOOXIT 1. Tính chất vật lý: II. CACBON ĐIOXIT VÀ AXIT CACBONIC 2. Tính chất hóa học: III. MUỐI CACBONAT 2. Tính chất hóa học: c. Phản ứng nhiệt phân - Hầu hết các muối cacbonat đều bị nhiệt phân tao oxit kim loại và CO 2 trừ muối của kim loại kiềm như Na 2 CO 3 , K 2 CO 3 … MgO + CO 2 - Tất cả các muối hidrocacbonat đều bị nhiệt phân tạo muối trung hòa. CaO + CO 2 Không xảy ra Không xảy ra 2

PowerPoint Presentation:

Nhiệt phân hoàn toàn 100 gam hỗn hợp A gồm NaHCO 3 và Na 2 CO 3 đến khối lượng không đổi thu được 69 gam một chất rắn duy nhất. Khối lượng NaHCO 3 có trong hỗn hợp trên là? A. 42 gam. B. 63 gam. C. 54,6 gam. D. 84 gam. 2. Tính chất hóa học: Tiết 24: hợp chất của cacbon I. CACBON MONOOXIT 1. Tính chất vật lý: II. CACBON ĐIOXIT VÀ AXIT CACBONIC 2. Tính chất hóa học: III. MUỐI CACBONAT  m = 1 . 84 = 84 gam Rất tiếc! Bạn đã chọn sai Rất tiếc! Bạn đã chọn sai Rất tiếc! Bạn đã chọn sai Bạn đã chọn đúng. Bạn thật thông minh.

PowerPoint Presentation:

Tiết 24: hợp chất của cacbon I. CACBON MONOOXIT 1. Tính chất vật lý: II. CACBON ĐIOXIT VÀ AXIT CACBONIC 2. Tính chất hóa học: III. MUỐI CACBONAT 3. Ứng dụng 3. Ứng dụng - CaCO 3 được dùng làm chất độn trong cao su và trong một số ngành công nghiệp. - Na 2 CO 3 dùng trong công nghiệp thuỷ tinh, đồ gốm, bột giặt … Thuốc giảm đau dạ dày Bánh - NaHCO 3 được dùng trong công nghiệp thực phẩm, thuốc giảm đau dạ dầy….

PowerPoint Presentation:

- Bài 2: Khử hoàn toàn 24 gam hỗn hợp A gồm Fe 2 O 3 và CuO có tỉ lệ mol tương ứng bằng 1 : 1 trong khí CO dư, sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp chất rắn B và hỗn hợp khí C. Dẫn toàn bộ C qua 3 lít dung dịch Ca(OH) 2 0,1M thu được m 1 gam kết tủa và dung dịch D. Đun nóng dung dịch D thu thêm được m 2 gam kết tủa nữa. Tìm m, m 1 , m 2 ? BÀI TẬP VỀ NHÀ - Bài 1: Cho CO 2 hấp thụ hết vào 300 ml dung dịch A chứa hỗn hợp Ba(OH) 2 1M và NaOH 1M, sau phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa. Tính tích khí CO 2 (đktc) đã phản ứng với dung dịch A? - Bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trang 75 SGK cơ bản - Bài tập 4, 5, 6 Trang 88 SGK nâng cao - Đọc trước bài Silic và hợp chất của Silic.

PowerPoint Presentation:

Chân thành cảm ơn các Thầy giáo, Cô giáo Đã Về Dự TIếT DạY NGàY HÔM NAY

PowerPoint Presentation:

BẢNG TÍNH TAN CỦA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ Slide 19 Slide 21