Tiết 21 Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

GV: NGUYỄN ĐOÀN DUY CHINH MÔN: VẬT LÝ TRƯỜNG THPT QUỐC THÁI CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

PowerPoint Presentation:

1. a. 2. U N b. 3. P c. 4. Q d. 5. A e. 6. I f. 7. P ng g. 8. A ng h. KIỂM TRA BÀI CŨ Ghép các nội dung cột bên trái với nội dung thích hợp ở cột bên phải.( Thảo luận nhóm )

KIỂM TRA BÀI CŨ:

KIỂM TRA BÀI CŨ Viết công thức tính suất điện động và điện động và điện trở trong của bộ nguồn gồm n nguồn mắc nối tiếp, mắc song song ? Bộ nguồn ghép song song: Bộ nguồn ghép nối tiếp:

PowerPoint Presentation:

BÀI 11: PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TOÀN MẠCH I . Những lưu ý trong phương pháp giải. - Khi giải bài toán về toàn mạch người ta thường trải qua 4 bước cơ bản :

PowerPoint Presentation:

+ Bước 1 : Nhận dạng bộ nguồn + Bước 2 : Nhận dạng và phân tích mạch ngoài (mạch điện trở) * Nguyên tắc 1: Phải phân tích mạch điện từ đoạn mạch nhỏ đến đoạn mạch lớn. + Bước 3 : Áp dụng ĐL Ôm cho toàn mạch: + Bước 4 : Tính các đại lượng khác: U, I, P,A…. * Nguyên tắc 2: Phải tính U, I từ đoạn mạch lớn đến đoạn mạch nhỏ . * Nguyên tắc 3: Ưu tiên tính đại lượng “bằng” trước.

PowerPoint Presentation:

BÀI 11: PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TOÀN MẠCH Hoàn thành câu C1 a b c

PowerPoint Presentation:

BÀI 11: PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TOÀN MẠCH Hoàn thành câu C2 a b c

PowerPoint Presentation:

BÀI 11: PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TOÀN MẠCH Bài tập 1 a. Điện trở mạch ngoài b. Dòng điện qua mạch c.Hiệu điện thế giữa hai đầu R1

PowerPoint Presentation:

Bài tập 2: Một mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động ξ = 12,5V; r = 0,4 Ω; b óng đèn Đ 1 ghi 12V- 6W. Bóng đèn Đ 2 ghi 6V- 4,5W, R b là biến trở. Chứng tỏ rằng khi điều chỉnh biến trở R b = 8Ω thì đèn Đ 1 và Đ 2 sáng bình thường. Tính công suất nguồn và hiệu suất của nguồn điện khi đó. Sử dụng mạch điện trên trung bình mỗi ngày 5giờ. Tính số tiền điện phải trả trong 1tháng (30ngày). Biết giá điện là 1500đ/ 1số điện. R b Đ 2 Đ 1 BÀI 11: PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TOÀN MẠCH

PowerPoint Presentation:

BÀI 11: PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TOÀN MẠCH Bài tập 2 Hoàn thành C4 Nêu các cách chứng minh đèn sáng bình thường ? Đèn 1 song song với ( đèn 2 mắc nối tiếp với biến trở R ) HD : Tìm điện trở của mỗi đèn ?

PowerPoint Presentation:

BÀI 11: PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TOÀN MẠCH Bài tập 2 HD: Tìm dòng điện định mức của mỗi đèn ? HD: Tìm điện trở mạch ngoài ?

PowerPoint Presentation:

BÀI 11: PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TOÀN MẠCH Bài tập 2 HD: Tìm dòng điện chạy qua toàn mạch ? HD: Tìm cường độ dòng điện qua các đèn ?

PowerPoint Presentation:

BÀI 11: PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TOÀN MẠCH Bài tập 2 HD:nhận xét giá trị của dòng điện qua các đèn Và dòng điện định mức của các đèn ? KL. KL: vì dòng điện qua các đèn bằng dòng điện định Mức của mỗi đèn nên hai đèn sáng bình thường b. Tìm công suất và hiệu suất của nguồn ?

PowerPoint Presentation:

BÀI 11: PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TOÀN MẠCH Cũng cố - dặn dò 1.Về nhà làm các bài tập sgk 1,2,3 trang 62 2. Hai tiết sau sữa BT và ôn tập chương 2 CÁM ƠN CÁC THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ

authorStream Live Help