Dl12 Bai 40Bai Thuc hanh dia li 12

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH

PowerPoint Presentation:

Bài 40 :THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Ở ĐÔNG NAM BỘ Bài tập 1 :(Trang 183 – SGK) Cho bảng số liệu: Sản lượng dầu thô khai thác qua một số năm Năm Sản lượng(nghìn tấn) 1986 40 1988 688 1990 2700 1992 5500 1995 7700 1998 12500 2000 16291 2002 16863 2005 18519

PowerPoint Presentation:

? Dựa vào kiến thức đã học ,em hãy cho biết bài tập viết báo cáo gồm có những bước nào ? Bước 1 : Quan sát thông tin đã cho ở bài tập : (Bảng số liệu ,biểu đồ, tập Atlat địa lí Việt Nam…và các tư liệu sưu tầm ) Bước 2 : Tổng hợp các thông tin để hoàn chỉnh báo cáo theo dàn ý của bài tập.

PowerPoint Presentation:

Quan sát biểu đồ: Sản lượng dầu thô khai thác qua một số năm và một số thông tin về tình hình phát triển ngành dầu khí ở nước ta và vùng Đông Nam Bộ

PowerPoint Presentation:

*Viết báo cáo ngắn về sự phát triển của công nghiệp dầu khí ở vùng Đông Nam Bộ theo dàn ý sau: Hoạt động nhóm : (4 phút) 1.Giới thiệu chung về tình hình phát triển ngành dầu khí Việt Nam: -Ngành này phát triển từ năm nào ? Những bể dầu khí có tiềm năng lớn nhất nước ta hiện nay ? (Kể tên một số mỏ dầu khí đang khai thác ở mỗi khu vực ) -Sản lượng dầu khí Việt Nam có xu hướng phát triển như thế nào ?(Số liệu chứng minh ?) 2. Tiềm năng dầu khí của vùng Đông Nam Bộ : -Đánh giá chung về tiềm năng -Khai thác dầu khí chủ yếu ở đâu ?Thuộc bể trầm tích nào ?Các mỏ dầu khí tiêu biểu hiện đang được khai thác ?

PowerPoint Presentation:

3. Sự phát triển của công nghiệp khai thác dầu khí ở Đông Nam Bộ: (Gắn liền với lịch sử phát triển chung của cả nước ,sản lượng dầu khí qua các năm đều tăng do nguyên nhân nào ? ) 4.T ác động của công nghiệp khai thác dầu khí đến sự phát triển kinh tế ở Đông Nam Bộ: -Đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành công nghiệp của vùng ? -Dầu khí được sử dụng vào những mục đích kinh tế nào của vùng ? -Vai trò của dầu khí Đông Nam Bộ với việc cung cấp nguyên liệu cho vùng khác ? Cụ thể ? -Hoạt động dịch vụ nào phát triển gắn liền với ngành khai thác dầu khí ? -Quá trình khai thác dầu khí cần quan tâm đặc biệt đến vấn đề gì ? Tại sao ?

PowerPoint Presentation:

Thông tin phản hồi : Bài tập 1: 1.Giới thiệu chung về tình hình phát triển ngành dầu khí Việt Nam: -Ngành khai thác dầu khí phát triển từ năm 1986,tập trung chủ yếu ở các bể trầm tích ngoài thềm lục địa :Trữ lượng vài tỉ tấn dầu và hàng trăm tỉ m 3 khí. -Các bể dầu khí có tiềm năng lớn nhất nước ta hiện nay là : Bể dầu khí Cửu Long với các mỏ đang khai thác (Hồng Ngọc,Rạng Đông,Bạch Hổ ,Rồng ); Nam Côn Sơn với các mỏ (Đại Hùng ,mỏ khí Lan Đỏ ,Lan Tây ),thềm lục địa Tây Nam (Bunga Kekwa ,cái Nước ) và bồn trũng sông Hồng (Mỏ khí Tiền Hải…) -Sản lượng dầu khí tăng tăng nhanh : 40.000 tấn (1986 ) lên 18.519 nghìn tấn (2005)

PowerPoint Presentation:

2. Tiềm năng dầu khí của vùng Đông Nam Bộ : Đông Nam Bộ là vùng có triển vọng lớn về khai thác dầu khí .Dầu khí khai thác chủ yếu ở bồn trũng Cửu Long với các mỏ đang khai thác (Hồng Ngọc,Rạng Đông,Bạch Hổ ,Rồng ) . 3.S ự phát triển của công nghiệp khai thác dầu khí ở Đông Nam Bộ: Gắn liền với lịch sử khai thác dầu khí của cả nước ,sản lượng dầu khí hàng năm tăng nhanh do được chú trọng đầu tư vốn ,kĩ thuật khai thác và tiếp tục thăm dò phát hiện dầu khí ở các vùng lân cận như Kim Cương ,Bạch Ngọc…

PowerPoint Presentation:

4.T ác động của công nghiệp khai thác dầu khí đến sự phát triển kinh tế ở Đông Nam Bộ : - Trong việc phát triển công nghiệp của vùng thì công nghiệp khai thác là một trong những ngành trọng điểm .Dầu khí được sử dụng chủ yếu cho ngành lọc dầu và hóa lỏng khí tiêu biểu: +Một số nhà máy lọc dầu:Nhà máy lọc dầu số 3 (Bà Rịa – Vũng Tàu); tổ hợp hóa dầu Long Sơn(Bà Rịa – Vũng Tàu) … +Khí đốt được dẫn bằng đường ống dài 120km từ mỏ Bạch Hổ vào đất liền phục vụ cho các nhà máy điện Bà Rịa, Phú Mỹ và hóa lỏng ra nguồn nhiên liệu sạch dùng trong các gia đình -Ngoài ra vùng còn cung cấp nguyên liệu cho nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi).Sự phát triển dầu khí gắn liền với hệ thống đường ống dẫn dầu, khí -Việc khai thác dầu khí cần quan tâm đến vấn đề môi trường (môi trường biển)

PowerPoint Presentation:

Bài tập 2 :Cho bảng số liệu:Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của vùng Đông Nam Bộ Năm Giá trị sản xuất Công nghiệp 1995 2005 Tổng số 50508 199622 Nhà nước 19607 48058 Ngoài nhà nước 9942 46738 Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 20959 104826 Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của Đông Nam Bộ qua các năm trên. Nhận xét.

PowerPoint Presentation:

?Theo em vẽ dạng biểu đồ nào là hợp lí nhất ? Dạng biểu đồ cột (Cột 3) là thích hợp nhất. Vì so sánh được sự phát triển của cả ba thành phần kinh tế ?Khi vẽ biểu đồ cột cần chú ý vấn đề gì? Xác định hệ trục tọa độ,tính số liệu chuẩn trên trục giá trị, độ rộng cột biểu đồ, số liệu ghi đỉnh cột, lập chú giải cho các đối tượng và đặt tên biểu đồ

PowerPoint Presentation:

Thông tin phản hồi:Nhận xét bài tập 2 -Tổng giá trị qua 2 năm không ngừng tăng từ 50508 tỉ đồng (1995) lên 199622 tỉ đồng (2005) -Biểu hiện: +Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt giá trị cao nhất và tăng nhanh từ 20959 tỉ đồng (1995) lên 104826 tỉ đồng (2005) +Khu vực ngoài nhà nước đạt giá trị thấp nhất, mức tăng trung bình từ 9942 tỉ đồng (1995) lên 46738 tỉ đồng (2005) +Khu vực nhà nước có giá trị thấp và tăng chậm, mức tăng trung bình từ 19607 tỉ đồng (1995) lên 48058 tỉ đồng (2005)