Dl12 BAI 39 DONG NAM BO

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

1 Bài 39 VẤN ĐỀ KHAI THÁC LÃNH THỔ THEO CHIỀU SÂU Ở ĐÔNG NAM BỘ

PowerPoint Presentation:

1 . Khái quát chung:

PowerPoint Presentation:

1 . Khái quát chung: Các chỉ số So với cả nước Diện tích 7,1% Số dân 14,35% Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 42% Giá trị sản xuất công nghiệp 55,5% Số dự án FDI được cấp phép (1988 – 2006) 61,2% Tổng số vốn đăng ký FDI (1988 – 2006) 53,7% Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bình quân đầu người Gấp 2,3 lần trung bình cả nước Bảng 39. Một số chỉ số của Đông Nam Bộ so với cả nước năm 2005

PowerPoint Presentation:

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC TP HCM hội trương thống nhất SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ THẾ MẠNH KT-XH Ở ĐNB

PowerPoint Presentation:

QUỐC LỘ 51, TP HCM - VŨNG TÀU Cảng Sài Sòn

2.Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu :

2. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu Nhóm 1 và 2:Công nghiệp * Hiện trạng và hướng phát triển. * Dựa vào Atlat trang 21 đoc tên các trung tâm công nghiệp của vùng, cho biết quy mô và cơ cấu ngành của các trung tâm. Nhóm 3 và 4:Nông nghiệp Tại sao Thủy lợi có ý nghĩa hàng đầu trong phát triển nông nghiệp? Nêu ý nghĩa của phát triển thủy lợi. Tại sao phải bảo vệ rừng đầu nguồn và rừng ven biển. Nhóm 5 và 6 :Khai thác tổng hợp kinh tế biển: Tại sao phải khai thác tổng hợp kinh tế biển ở ĐNB? Phát triển tổng hợp kinh tế biển bao gồm các ngành nào ở ĐNB? Tại sao phải bảo vệ môi trường biển ở ĐNB?

PowerPoint Presentation:

LẮP RÁP MÁY VI TÍNH

PowerPoint Presentation:

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ 1

PowerPoint Presentation:

9 Nhiệt điện Bà Rịa (4) Trở về

PowerPoint Presentation:

HỒ VÀ NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN TRỊ AN

PowerPoint Presentation:

kcx linh trung 3 KHU CÔNG NGHỆ CAO TP HCM KCN NHƠN TRACH 3 KCX TÂN THUẬN

PowerPoint Presentation:

- S: 270 km 2 - V: 1,5 tỷ m 3 - Chủ động tưới cho 170.000 ha Hồ thuỷ lợi Dầu Tiếng:

PowerPoint Presentation:

CHẾ BIẾN CAO SU XUẤT KHẨU

PowerPoint Presentation:

MỎ DẦU BẠCH HỔ

Kinh tế biển:

Kinh tế biển

PowerPoint Presentation:

17 Câu hỏi củng cố

PowerPoint Presentation:

18 Câu 1 Để phát triển tổng hợp kinh tế biển, điều có ý nghĩa hàng đầu là phải: a) Bảo vệ mụi trường c) Tiếp cận được với đường hàng hải quốc tế b) Giải quyết tranh chấp trên biển Đông d) Thu hỳt hơn nữa nguồn chất xỏm từ cỏc nguồn khỏc

PowerPoint Presentation:

19 Câu 2 Trong 4 thế mạnh về kinh tế ở ĐNB, ngành có vị trí hàng đầu là: a) Khai thác sinh vật biển c) Khai thác GTVT biển b) Khai thỏc khoỏng sản biển d) Khai thác du lịch biển

Cho biết tại sao trong quá trình phát triển kinh tế ở Đông Nam Bộ phải chú ý đến việc bảo vệ môi trường? :

Cho biết tại sao trong quá trình phát triển kinh tế ở Đông Nam Bộ phải chú ý đến việc bảo vệ môi trường? - Môi trường Đông Nam Bộ bị suy thoái ảnh hưởng tới nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội. - Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự suy thoái môi trường là các hoạt động kinh tế. - Phải chú ý đến việc bảo vệ môi trường để: + Ngăn chặn sự suy giảm của môi trường tự nhiên. + Ngăn chặn những tác động tiêu cực tới kinh tế – xã hội, đảm bảo phát triển bền vững.

PowerPoint Presentation:

1. Đặc điểm cơ bản của vùng ĐNB là: 2. Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong Công nghiệp ở ĐNB, biện pháp có ý nghĩa hàng đầu là: a) Tăng cường cơ sở hạ tầng, XD cơ cấu CN đa dạng. b) Đầu tư khoa học, công nghệ tiên tiến. c) Cải thiện cơ sở năng lượng. d) Thu hút vốn đầu tư nước ngoài . a) Là vùng kinh tế phát triển nhất cả nước. b) Có diện tích nhỏ, dân số trung bình . c) Tập trung nhiều lao động có chuyên môn cao. d) Tất cả các ý trên. 3. Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong nông nghiệp ở vùng ĐNB, biện pháp có ý nghĩa hàng đầu là: Đẩy mạnh phát triển dịch vụ nông nghiệp. Thay đổi cơ cấu cây trồng, thay đổi giống có năng suất cao. c) Bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng ngập mặn, các vườn quốc gia d) Đẩy mạnh phát triển công tác thuỷ lợi. 4. Trong hoạt động khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở ĐNB, ngoài mục đích kinh tế cần chú ý............................................nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn TNTN và phát triển bền vững. Vấn đề bảo vệ môi trường