Dl12 bai 25 To chuc lanh tho nong nghiep

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/sites/dialyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Tiết 28 Bài 25 :TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP Cấu trúc bài học gồm 3 phần: Các nhân tố tác động tới tổ chức lãnh thổ nông nghiệp. 2. Các vùng nông nghiệp ở nước ta. 3. Những thay đổi trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta.

PowerPoint Presentation:

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA * Nhân tố tự nhiên: + Nền chung + Chi phối sự phân hoá lãnh thổ nông nghiệp cổ truyền. * Nhân tố KT- XH: Chi phối mạnh sự phân hoá lãnh thổ nông nghiệp hàng hoá. Bài 25 :TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP Lấy ví dụ chứng minh rằng ĐK tự nhiên tạo ra cái nền chung cho sự phân hoá lãnh thổ nông nghiệp?

2. CÁC VÙNG NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA :

2. CÁC VÙNG NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA Bài 25 :TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP Dựa vào lược đồ từ bắc vào nam hãy xác định vị trí của các vùng nông nghiệp ở nước ta? TDMN BẮC BỘ ĐBSH BTB DHNTB TN ĐNB ĐBSCL

2. CÁC VÙNG NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA :

Bài 25 :TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP 2. CÁC VÙNG NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA Dựa vào lược đồ và bảng 25.1 sgk trình bày các đặc điểm cơ bản của vùng Đồng bằng Sông Hồng.

2. CÁC VÙNG NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA :

2. CÁC VÙNG NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA Ví dụ: Vùng Đồng bằng Sông Hồng. - Điều kiện sinh thái nông nghiệp: đồng bằng châu thổ, đất phù sa màu mỡ, có mùa đông lạnh. Điều kiện KT- XH: +Dân cư đông đúc, có kinh nghiệm thâm canh lúa nước. + Mạng lưới đô thị dày đặc, công nghiệp chế biến phát triển. + Quá trình công nghiệp hoá mạnh. Trình độ thâm canh cao, áp dụng giống mới cao sản, công nghệ tiến bộ Sản phẩm chuyên môn hoá: Lúa, rau quả, đay, cói, lợn, bò sữa, gia cầm, thuỷ sản Bài 25 :TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP

Hoạt động nhóm:

Hoạt động nhóm Chia lớp thành 8 nhóm nhỏ. Nhiệm vụ : Căn cứ vào nội dung bảng 25.1 sgk kết hợp bản đồ nông nghiệp và atlat địa lý Việt nam hãy trình bày ngắn gọn các đặc điểm chính của vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ * Nhóm 1,3,5,7 : trình bày ngắn gọn các đặc điểm chính của vùng Tây Nguyên. * Nhóm 2,4,6,8 : Trình bày vùng Đông Nam Bộ * Thời gian làm việc 5phút Bài 25 :TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP 2. CÁC VÙNG NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA

Thông tin phản hồi cho các nhóm:

Yếu tố Vùng Điều kiện sinh thái nông nghiệp Điều kiện kt-xh Trình độ thâm canh Chuyên môn hoá sản xuát Đông Nam Bộ - Đất badan và đất xám phù sa cổ rộng lớn - Nhiều ô trũng nuôi trồng thuỷ sản -Thiếu nước mùa khô Nhiều thành phố lớn, nằm trong vùng kt trọng điểm phía nam Công nghiệp chế biến và giao thông vận tải phát triển - Trình độ thâm canh cao - Sản xuất hàng hoá - Cao su, cà phê, điều, đậu tương,mía. Nuôi trồng thuỷ sản Bò sửa, gia cầm Tây Nguyên Đất badan rộng lớn Nhiều dân tộc ít người, còn phát triển nông nghiệp cổ truyền. - CN chế biến còn yếu. Giao thông thuận lợi Quảng canh là chính Hiện nay trình độ thâm canh đang được nâng lên - Cà phê , cao su , chè , dâu tằm - Bò Thông tin phản hồi cho các nhóm Vùng Đông Nam Bộ và tây Nguyên có ngững sản phẩm chuyên môn hoá nào khác nhau? Vì sao có sự khác đó? Bài 25 :TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP

2. CÁC VÙNG NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA :

2. CÁC VÙNG NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA Bài 25 :TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP Dựa vào lược đồ xác điịnh các vùng chuyên canh lúa, cà phê cao su và chè?

SẢN PHẨM CHUYÊN MÔN HOÁ CỦA MỘT SỐ VÙNG:

SẢN PHẨM CHUYÊN MÔN HOÁ CỦA MỘT SỐ VÙNG Bài 25 :TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP Cà phê và hồ tiêu ở Tây Nguyên

Cao su và đậu tương ở Đông Nam Bộ:

Cao su và đậu tương ở Đông Nam Bộ Bài 25 :TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP SẢN PHẨM CHUYÊN MÔN HOÁ CỦA MỘT SỐ VÙNG

Bò sữa và chè ở TDMN Bắc Bộ:

Bò sữa và chè ở TDMN Bắc Bộ Bài 25 :TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP SẢN PHẨM CHUYÊN MÔN HOÁ CỦA MỘT SỐ VÙNG

Lúa và thuỷ sản ở ĐBSCLvà ĐBSH:

Lúa và thuỷ sản ở ĐBSCLvà ĐBSH Bài 25 :TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP SẢN PHẨM CHUYÊN MÔN HOÁ CỦA MỘT SỐ VÙNG

3. NHỮNG THAY ĐỔI TRONG TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA:

3. NHỮNG THAY ĐỔI TRONG TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA a. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta trong những năm qua thay đổi theo hai hướng chính: Diện tích trồng cà phê ở Tây Nguyên và cả nước Diện tích trồng lúa ở ĐBSCL và cả nước Bài 25 :TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP 1985 1990 1995 2000 2005 Cả nước (nghìn ha) 44,7 119,3 186,4 561,9 497,4 Tây Nguyên Diện tích (nghìn ha) % so với cả nước 7,8 17,4 38,4 32,2 147,3 79,0 468,6 83,4 445,4 89,5 1985 1990 1995 2000 2005 Cả nước (nghìn ha) 5703,9 6027,7 6765,6 7666,3 7329,2 ĐB SCL Diện tích (nghìn ha) % so với cả nước 2250,8 39,5 2580,1 42,8 3190,6 47,2 3945,8 51,5 3826,3 52,2

3. NHỮNG THAY ĐỔI TRONG TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA:

Bài 25 :TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP Xu hướng 1: Tăng cường chuyên môn hoá sản xuất, phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta trong những năm qua thay đổi theo hai hướng chính: 3. NHỮNG THAY ĐỔI TRONG TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA Nghiên cứu bảng 25.2 theo hàng ngang cho biết mức độ tập trung và xu hướng phát triển của sản xuất lúa gạo và thuỷ sản nước ngọt? Tiếp tục với bảng 25.2 theo hàng dọc cho biết xu hướng biến đổi trong sản xuất các sản phẩm ở vùng Đồng bằng Sông Hồng?(vung này có những sản phẩm nào? xu hưóng thay đổi ra sao?)

CƠ CẤU NGÀNH NGHỀ, THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG THÔN CẢ NƯỚC:

CƠ CẤU NGÀNH NGHỀ, THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG THÔN CẢ NƯỚC Cơ cấu ngành nghề chính Cơ cấu thu nhập chính Năm 1994 2001 1994 2001 Hộ nông lâm thuỷ sản 81,6% 80,0% 79,3% 75,6% hộ công nghiệp-xây dựng 1,5 6,4 7,0 10,6 Hộ dịch vụ - thương mại 4,4 10,6 13,7 13,6 Bài 25 :TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP 3. NHỮNG THAY ĐỔI TRONG TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA

3. NHỮNG THAY ĐỔI TRONG TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA:

Bài 25 :TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP Xu hướng 1: Tăng cường chuyên môn hoá sản xuất, phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta trong những năm qua thay đổi theo hai hướng chính: 3. NHỮNG THAY ĐỔI TRONG TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA Xu hướng 2: Đẩy mạnh Đa dạng hoá nông nghiệp. Đa dạng hoá kinh tế nông thôn. Việc đa dạng hoá nông nghiệp và đa dạng hoá kinh tế nông thôn có ý nghĩa gì?

3. NHỮNG THAY ĐỔI TRONG TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA:

Bài 25 :TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP Xu hướng 1: Tăng cường chuyên môn hoá sản xuất, phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta trong những năm qua thay đổi theo hai hướng chính: 3. NHỮNG THAY ĐỔI TRONG TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA Xu hướng 2: Đẩy mạnh Đa dạng hoá nông nghiệp. Đa dạng hoá kinh tế nông thôn. Ý nghĩa: - Khai thác hợp lý TNTN. - Sử dụng kết hợp lao động, tạo việc làm. - Giảm thiểu rủi ro trong thị trường nông sản.

3. NHỮNG THAY ĐỔI TRONG TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA:

Bài 25 :TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP b. Kinh tế trang trại có bước phát triển mới thúc đẩy sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá. 3. NHỮNG THAY ĐỔI TRONG TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA Trang trại phát triển cả về số lượng và loại hình sản xuất nông nghiệp hàng hoá . Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta trong những năm qua thay đổi theo hai hướng chính:

3. NHỮNG THAY ĐỔI TRONG TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA:

Bài 25 :TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP 3. NHỮNG THAY ĐỔI TRONG TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA b. Kinh tế trang trại có bước phát triển mới thúc đẩy sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá. quan sát biểu đồ cho biết trang trại phát triển sớm và tập trung nhiều nhất ở đâu? Kết hợp với kiến thức đã học cho biết những loại hình trang trại đó là gì? Địa phương nơi em đang sống đã có loại hình trang trại gì? Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta trong những năm qua thay đổi theo hai hướng chính:

Củng cố bài.:

Củng cố bài. Chọn đáp án đúng. Câu 1 : Hai vùng nông nghiệp có trình độ thâm canh cao. Sản xuất hàng hoá, sử dụng nhiều máy móc vật tư nông nghiệp là? a. Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ b. ĐBSH và ĐBSCL. c. ĐNB và ĐBSCL. d. ĐBSH và Tây Nguyên. Câu 2 : Trong các vùng đồng bằng sau, vùng có năng suất lúa cao nhất cả nước là? a. Đồng bằng sông Cửu Long b. Đồng bằng sông Hồng. c. Đồng bằng Thanh-Nghệ-Tỉnh d. Đồng Bằng Phú Yên-Khánh Hoà. Câu 3 : Cây cà phê được trồng hiều nhất ở a. Tây Nguyên b. đông Nam Bộ c. Bắc Trung Bộ d. Trung du và miền núi Bắc Bộ Bài 25 :TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP b b a

Củng cố bài.:

Bài 25 :TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP Củng cố bài. Chọn đáp án đúng. Câu 4 : Vùng có đất đỏ badan rộng lớn, khí hậu phân hoá thành hai mùa(mua và khô rõ rệt), có hiện tượng thiếu nước vào mùa khô, đó là điều kiện sinh thái của hai vùng nông nghiệp? a. Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long b. Bắc Trung Bộ Và Trung du và miền núi Bắc Bộ. c. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. d. Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Hoạt động nối tiếp Đ ặc điểm cơ bản của các vùng nông nghiệp còn lại S o sánh hai vùng ĐBSH và ĐBSCL. c