Dl10 B33 Mot so hinh thuc chu yeu cua to chuc lanh tho cong nghiep

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Một Số Hình Thức Chủ Yếu Của Tổ Chức Lãnh Thổ Công Nghiệp Bài 33 Địa lí kinh tế xã hội 10

PowerPoint Presentation:

Nguyên liệu công nghiệp Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp Các nghành công nghiệp Cơ sở hạ tầng Vị trí địa lí

PowerPoint Presentation:

Hãy kể một vài hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở địa phương em?

:

Nội dung chính Khái niệm tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp. III. Một số hình thức tổ chức của lãnh thổ công nghiệp: 1. Điểm công nghiệp: 2. Khu công nghiệp tập trung: 3. Trung tâm công nghiệp: 4. Vùng công nghiệp:

:

I. Khái niệm Tổ chức lãnh thổ công nghiệp: -Là sự bố trí sắp xếp phối hợp giữa các nghành sản xuất ,giữa các xí nghiệp công nghiệp trên một lãnh thổ nhất định. -Nhằm phát huy những nguồn lực sẵn có để đạt được hiệu quả cao.

PowerPoint Presentation:

II. Vai trò: Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên, cơ sở vật chất kĩ thuật, nguồn lao động nhằm đem lại hiệu quả về kinh tế xã hội và môi trường. Góp phần thực hiện việc công nghiệp hố, hiện đại hố ở các nước đang phát triển.

PowerPoint Presentation:

III. Một số hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp: Dựa vào hình trên hãy cho biết đây là hình thức TCLTCN nào? Nêu đặc điểm và cho ví dụ cụ thể? Và đây chính là hình ảnh minh hoạ cho hình thức này

PowerPoint Presentation:

1.Điểm công nghiệp Khái niệm: Là hình thức tổ chức đơn giản nhất, trên đó gồm một hoặc hai, ba xí nghiệp được phân bố ở nơi gần nguồn nguyên,nhieân liệu.

PowerPoint Presentation:

Nguyên liệu Xí nghiệp 1 Xí nghiệp 2 Điểm công nghiệp Dân cư Sản phẩm 2 Sản phẩm 1 * Đặc điểm:

PowerPoint Presentation:

Như vậy điểm công nghiệp có đặc điểm: - Gồm nhiều xí nghiệp phân bố lẻ tẻ, phân tán. - Nằm cùng với một điểm dân cư. - Phân công lao động về mặt địa lí, các xí nghiệp độc lập về kinh tế có công nghệ sản phẩm hồn chỉnh.

PowerPoint Presentation:

* Quy mô: - Quy mô nhỏ. -Được hình thành hầu hết ở các tỉnh, thị xã, thành phố , nhằm khai thác nguồn tài nguyên tại chỗ và tận dụng nguồn lao động tại chỗ. Ví Dụ : Điểm công nghiệp chế biến chè ở Mộc Châu(Sơn La),chế biến cà phê ở Tây Nguyên, chế biến điều ở Bình Phước…

PowerPoint Presentation:

Xí nghiệp cơ khí Một Số hình ảnh về điểm công nghiệp Xí nghiệp chế biến thuỷ hải sản Xí nghiệp chế biến điều

PowerPoint Presentation:

2. Khu công nghiệp tập trung (KCN) CHÚNG TA ĐÃ TỪNG NGHE VÀ BIẾT ĐẾN “KHU CễNG NGHIỆP” NHƯNG CÁC EM Cể HèNH DUNG ĐƯỢC Nể NHƯ THẾ NÀO KHễNG ? VÀ ĐÂY CHÍNH LÀ SƠ ĐỒ MINH HỌA Sơ đồ Khu công nghiệp Bình Minh –Vĩnh Long

PowerPoint Presentation:

Dựa vào sơ đồ bên dưới nêu đặc điểm nổi bật của một khu công nghiệp ?

PowerPoint Presentation:

Khái niệm: La økhu vực đất đai có ranh giới nhất định, có kết cấu hạ tầng tương đối tốt và sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.

PowerPoint Presentation:

* đặc điểm: Vị trí địa lí thụân lợi, không có dân sinh sống. Có ranh giới ro õràng. Tập trung nhiều các xí nghiệp công nghiệp, hợp tác sản xuất cao. Chi phí sản xuất thấp, các sản phẩm để tiêu dùng trong nước hoặc xuất khẩu. Được hưởng các chính sách ưu tiên của Nhà Nước.

PowerPoint Presentation:

* Quy mô: -Diện tích 50 ha trở lên đến vài trăm ha. -Gồm nhiều xí nghiệp liên kết với nhau nên có số lượng công nhân nhiều và có tay nghề.

PowerPoint Presentation:

Khu công nghiệp Hồ Khánh Khu chế xuất Tân Thuận Khu công nghiệp Việt Nam-Singapo Linh Trung

PowerPoint Presentation:

EM BIẾT GÌ VỀ TP.HỒ CHÍ MINH ĐÓ LÀ MỘT TRUNG TÂM KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, VĂN HOÁ LỚN NHẤT CẢ NƯỚC

3.Trung tâm công nghiệp:

3.Trung tâm công nghiệp Khái niệm: Là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao, là khu vực tập trung công nghiệp gắn với ñô thị vừa và lớn.

PowerPoint Presentation:

* Đặc điểm: -Vị trí địa lí thuận lợi. -Gồm nhiều điểm công nghiệp,khu công nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ về qui trình, công nghệ. -Có các xí nghiệp nồng cốt (hạt nhân), các xí nghiệp bỗ trợ ,phục vụ. -Là nơi ứng dụng các thành tựu khoa công nghệ tiên tiến. -Nơi có dân cư sinh sống cơ sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật tương đối đồng bộ.

PowerPoint Presentation:

Quy mô: - Qui mô lớn - Công nhân có trình độ tay nghề cao. - Có tầm ảnh hưởng khá lớn đối với nền kinh tế của quốc gia đó. Ví Dụ :Hà Nội , Thành Phố Hồ Chí Minh.

PowerPoint Presentation:

Dửùa vaứo sụ ủoà so saựnh sửù khaực nhau cụ baỷn giửừa KCN vaứ trung taõm coõng nghieọp Khu công nghiệp Trung tâm công nghiệp

PowerPoint Presentation:

Khu công nghiệp Đặc điểm: Có ranh giới rõ ràng Không có dân cư sinh sống. -Quy mô: Nhỏ, từ 50 ha Trung tâm công nghiệp -Đặc điểm: Gắn với ñô thị vừa và lớn. Có dân cư sinh sống -Quy mô: Lôùn, từ vài trăm ha trở lên

PowerPoint Presentation:

4. Vùng công nghiệp Dựa vào sơ đồ trong SGK em hãy phân tích mối quan hệ qua lại giữa các ngành công nghiệp trong vùng công nghiệp?

PowerPoint Presentation:

Khái niệm: Đây là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Có hai loại : -Vùng ngành :là tập hợp về lãnh thổ các xí nghiệp cùng loại. Đơn ngành -Vùng tổng hợp:gồm các xí nghiệp,cụm công nghiệp, khu công nghiệp , trung tâm công nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau Đa ngành.

PowerPoint Presentation:

* Đặc điểm: Bao gồm các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp khác,có mối quan hệ mật thiết với nhau. Có ngành công nghiệp chủ chốt, chuyên môn hóa cao. các ngành phục vụ bổ trợ.

PowerPoint Presentation:

Qui mô : -Vùng công nghiệp phân bố trên một qui mô lãnh thỗ rộng lớn -Có tầm ảnh hưởng lớn nền kinh tế trong nước và sức hút với khu vực và thế giới . Việt Nam ta chưa có Vùng công nghiệp .

PowerPoint Presentation:

TỔ CHỨC LÃNH THỔ CễNG NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP ĐIỂM CễNG NGIỆP VÙNG CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC ĐẠT HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO

Củng cố : Nối cột A với cột B sao cho hợp lí ?:

Củng cố : Nối cột A với cột B sao cho hợp lí ? Cột A Cột B 1.Điểm công nghiệp 2. Khu công nghiệp 4.Trung tâm công nghiệp 3.Vùng công nghiệp . a.Có xí hạt nhân hay nòng cốt và định huớng chuyên môn hóa. b. Điểm dân cư và một hoặc hai xí nghiệp công nghiệp. c.Gắn với ñô thị vừa và lớn, có vị trí địa lí thuận lợi. d. Bao gồm nhiều điểm, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối quan hệ về sản xuất . a.Có xí hạt nhân hay nòng cốt và định huớng chuyên môn hóa. b. Điểm dân cư và một hoặc hai xí nghiệp công nghiệp.

PowerPoint Presentation:

Sắp xếp các hình sao cho phù hợp

Dặn dò ::

Dặn dò : Học bài 33 và chuẩn bị bài 34