LS10 T40 Bai 32 CM cong nghiep o chau Au

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Tiết 40 – Bài 32 GV: NGUYỄN CHÍ THUẬN TRƯỜNG THPT DĨ AN – BÌNH DƯƠNG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU

PowerPoint Presentation:

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU Bài 32 - 1. Cách mạng công nghiệp ở Anh -Nguyên nhân : CMTS nổ ra sớm, tạo điều kiện để đẩy mạnh sản xuất ; tư bản, nhân công và sự phát triển kĩ thuật. -Thời gian : Bắt đầu từ những năm 60 thế kỉ XVIII và kết thúc vào những năm 40 thế kỉ XIX.

PowerPoint Presentation:

-P hát minh kĩ thuật đầu tiên trong công nghiệp dệt vải bông : +1764, Giêm Ha-ri-vơ chế ra máy kéo sợi Gien-ni. +1769, Ác-crai-tơ chế ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước. +1779, Crôm-tơn cải tiến máy kéo sợi, năng suất trong ngành kéo sợi tăng lên rất nhiều. + 1785, Các-rai : máy dệt chạy bằng sức nước => năng suất tăng 40 lần.

PowerPoint Presentation:

Xa quay tay Máy kéo sợi Gienny Máy kéo sợi bằng sức nước Máy kéo sợi của Cácraitơ Những phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn sản xuất

PowerPoint Presentation:

Máy móc chạy bằng sức nước nhà máy dệt phải xây dựng gần bờ sông 1785, Các-rai : máy dệt chạy bằng sức nước => năng suất tăng 40 lần

PowerPoint Presentation:

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU Bài 32 - + 1784, Giêm Oát phát minh máy hơi nước =>khởi đầu công nghiệp hoá ở Anh.

PowerPoint Presentation:

Động cơ hơi nước 1784, Giêm Oát phát minh máy hơi nước => khởi đầu công nghiệp hoá ở Anh

PowerPoint Presentation:

James Watt (19 tháng 1 năm 1736 – 19 tháng 8 năm 1819 ) là nhà phát minh người Scotland và là một kỹ sư đã có những cải tiến cho máy hơi nước. “Người đã nhân lên gấp nhiều lần sức mạnh của con người”

PowerPoint Presentation:

Nhà máy dệt bằng hơi nước được xây dựng nhiều nơi

PowerPoint Presentation:

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU Bài 32 - 1735 phát minh phương pháp nấu than cốc => luyện gang thép. 1884 lò luyện gang Bessemer đầu tiên được xây dựng, các cầu gỗ thay bằng cầu sắt.

PowerPoint Presentation:

1735, phát minh phương pháp nấu than cốc => luyện gang thép. 1884, lò luyện gang Bessemer đầu tiên được xây dựng, các cầu gỗ thay bằng cầu sắt.

PowerPoint Presentation:

Cầu Long Biên – Hà Nội do kĩ sư Eiffel thiết kế

PowerPoint Presentation:

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU Bài 32 - + 1814, Xti-phen-xơn phát minh đầu máy xe lửa. => Đầu thế kỷ XIX tàu thuỷ và xe lửa xuất hiện với đầu máy chạy bằng hơi nước.

PowerPoint Presentation:

1814, Xti-phen-xơn phát minh đầu máy xe lửa

PowerPoint Presentation:

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU Bài 32 - Giữa thế kỉ XIX Anh là “công xưởng của thế giới”, Luân Đôn là trung tâm thương mại đầu tiên của châu Âu.

PowerPoint Presentation:

Giữa thế kỉ XIX Anh là “công xưởng của thế giới”

PowerPoint Presentation:

Luân Đôn là trung tâm thương mại đầu tiên của châu Âu

PowerPoint Presentation:

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU Bài 32 - 2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức * Pháp : Bắt đầu từ công nghiệp nhẹ vào những năm 30 của thế kỷ XIX và phát triển mạnh vào những năm 1850 - 1870. - Phát minh : máy hơi nước tăng hơn 5 lần, chiều dài đường sắt tăng 5,5 lần, tàu chạy bằng hơi nước tăng hơn 3,5 lần. - Tác động : + Kinh tế Pháp vươn lên thứ 2 thế giới. + Bộ mặt Pari và các thành phố thay đổi rõ rệt.

PowerPoint Presentation:

Bộ mặt Pari và các thành phố thay đổi rõ rệt

PowerPoint Presentation:

* Đức : Từ những năm 40 của thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XIX tốc độ phát triển mạnh. - Sản lượng sắt, thép tăng gấp đôi…. - Nông nghiệp : Máy móc cũng thâm nhập và được đưa vào sử dụng nhiều. Máy cày, bừa, máy gặt, sử dựng phân bón. - Đặc điểm : Cách mạng công nghiệp ở Đức diễn ra với tốc độ phát triển nhanh, kỷ lục.

PowerPoint Presentation:

Máy móc cũng thâm nhập và được đưa vào sử dụng nhiều

PowerPoint Presentation:

3. Hệ quả của CM công nghiệp - Kinh tế : +Nâng cao năng suất lao động, làm tăng khối lượng sản phẩm cho xã hội. +Thay đổi bộ mặt các nước tư bản, nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân ra đời.

PowerPoint Presentation:

- Xã hội : +Hình thành 2 giai cấp : tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp. +Tư sản công nghiệp nắm tư liệu sản xuất và quyền thống trị. Vô sản công nghiệp làm thuê, đời sống cơ cực => đấu tranh giữa vô sản với tư sản.

PowerPoint Presentation:

N ối các sự kiện sau đây : 1764 1785 Ác-rai-tơ phát minh máy kéo s ợi ch ạy b ằng s ức n ước Các-rai phát minh máy d ệt Ha-ri-vơ phát minh máy kéo s ợi Giêm Oát phát minh máy hơi n ước 1769 1784 1764 1769

PowerPoint Presentation:

Anh đã tiến hành xong CMTS. Giai cấp Tư sản Anh có nhiều vốn. Anh có nền kinh tế phát triển và có nhiều nhân công. Anh có ba điều kiện: vốn, nhân công và kỹ thuật. CMCN diễn ra đầu tiên ở Anh vì:

PowerPoint Presentation:

CMCN Anh diễn ra bắt đầu từ công nghiệp nhẹ vì: Đòi hỏi ít nguyên liệu, tư bản thu hồi nhanh Đòi hỏi ít vốn, tư bản thu hồi nhanh, lợi nhuận cao. Đòi hỏi ít vốn, sản phẩm tiêu thụ nhanh. Đòi hỏi ít nguyên liệu, tư bản thu hồi nhanh, lợi nhuận nhiều.

PowerPoint Presentation:

Máy hơi nước Vì máy hơi nước nó đã làm cho nền công nghiệp thoát khỏi sự lệ thuộc vào nguồn nước. Máy hơi nước có thể ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sx lúc đầu trong ngành dệt, luyện kim, khai mỏ, sau lan nhanh các ngành khác. Theo em, phát minh nào có ý nghĩa quan trọng nhất? Vì sao?