Lich su 12 Bai 26 Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH (198

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10 Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986-2000)

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Sở GD-ĐT Sơn La Trung tâm GDTX Bắc Yên Giáo viên : Trần Thị Liêm Tổ: Xã hội

PowerPoint Presentation:

Bài đ nước trên đường đổi mới đ lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000) (Tiết 1)

PowerPoint Presentation:

I.Đường lối đổi mới của đảng 1.Hoàn cảnh lịch sử mới Đảng ta đề ra đường lối đổi mới trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào?

PowerPoint Presentation:

1.Hoàn cảnh lịch sử mới Trong nước Thế giới ND ta giành nhiều t.tựu trong xd CNXH và BVTQ… KT – XH khủng hoảng trầm trọng… CMKHCN ph.triển mạnh mẽ… CNXH Kh.hoảng… =>Đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải đổi mới I.Đường lối đổi mới của đảng Tình hình thế giới có những thay đổi như thế nào?

PowerPoint Presentation:

I.Đường lối đổi mới của đảng 2.Đường lối đổi mới của Đảng Sự kiện nào đánh dấu Đảng ta bắt đầu quá trình đổi mới?

PowerPoint Presentation:

I.Đường lối đổi mới của đảng 2.Đường lối đổi mới của Đảng - Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra đầu tiên tại Đại hội VI (12-1986), được điều chỉnh bổ sung và phát triển ở Đại hội VII và các đại hội sau

PowerPoint Presentation:

Quan điểm đổi mới ĐM không phải là phủ định sạch trơn… ĐM phải giữ vững mục tiêu ĐLDT & CNXH ĐM là yêu cầu khách quan.. ĐM toàn diện, đ bộ

PowerPoint Presentation:

I.Đường lối đổi mới của đảng 2.Đường lối đổi mới của Đảng - Nội dung: Đổi mới phải toàn diện và đồng đ mới kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế… + Đổi mới kinh tế: + Đổi mới chính trị:

PowerPoint Presentation:

II. quá trình thực hiện Đường lối đổi mới (1986-2000)

PowerPoint Presentation:

II. quá trình thực hiện Đường lối đổi mới(1986-2000) 1.Thực hiện kế hoạch 5 năm 1986-1990 a.Đại hội VI(12-1986) mở đầu công cuộc đổi mới

PowerPoint Presentation:

Đại hội VI ( 15->18-12-1986) tại Hà Nội,với 1129 đại biểu và 35 đoàn đại biểu quốc tế

PowerPoint Presentation:

Tổng Bí thư: Nguyễn Văn Linh (1915 – 1998)

PowerPoint Presentation:

II. quá trình thực hiện Đường lối đổi mới(1986-2000) 1.Thực hiện kế hoạch 5 năm 1986-1990 a.Đại hội VI(12-1986) mở đầu công cuộc đổi mới -Khẳng định tiếp tục đường lối cách mạng XHCN… -Kế hoạch 5 năm (1986-1990):Thực hiện 3 chương trình kinh tế lớn: Lương thực-thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. b.Kết quả bước đầu của công cuộc đổi mới -Thành tựu:

PowerPoint Presentation:

II. quá trình thực hiện Đường lối đổi mới(1986-2000) 1.Thực hiện kế hoạch 5 năm 1986-1990 -Thành tựu: +Lương thực-thực phẩm

PowerPoint Presentation:

THU HOẠCH LÚA

PowerPoint Presentation:

II. quá trình thực hiện Đường lối đổi mới(1986-2000) 1.Thực hiện kế hoạch 5 năm 1986-1990 -Thành tựu: +Hàng hóa trên thị trường: +Lương thực-thực phẩm

PowerPoint Presentation:

Sản xuất hàng gốm sứ Nhà máy dệt Sản xuất bao bì Sản xuất hàng tiêu dùng

PowerPoint Presentation:

II. quá trình thực hiện Đường lối đổi mới(1986-2000) 1.Thực hiện kế hoạch 5 năm 1986-1990 -Thành tựu: +Hàng hóa trên thị trường: +Lương thực-thực phẩm: +Kinh tế đối ngoại:

PowerPoint Presentation:

Sản xuất hàng xuất khẩu

PowerPoint Presentation:

1989, đã xuất khẩu 1,5 triệu tấn gạo

PowerPoint Presentation:

II. quá trình thực hiện Đường lối đổi mới(1986-2000) 1.Thực hiện kế hoạch 5 năm 1986-1990 -Thành tựu: +Hàng hóa trên thị trường: +Lương thực-thực phẩm: +Kinh tế đối ngoại: + Cơ chế kinh tế: + Lạm phát: + Quản lý nhà nước: -Khó khăn, yếu kém: Kinh tế còn mất cân đối, lạm phát vẫn ở mức cao, lao động thiếu việc làm, tình trạng tham nhũng, mất dân chủ…chưa được khắc phục.

PowerPoint Presentation:

bài tập Lập bảng thống kê 2 kế hoạch Nhà nước 5 năm(1981-1985) và (1986-1990).

PowerPoint Presentation:

Nội dung Kế hoạch nhà nước 5 năm1981-1985 Kế hoạch nhà nước 5 năm 1986-1990 1. Lương thực-thực phẩm 2.Hàng hoá trên thị trường 3.Kinh tế đối ngoại 4. Lạm phát 5. Cơ chế kinh tế 6.Bộ máy nhà nước Thiếu ăn, nhậpkhẩu. Khan hiếm. Mất cân đối. Tăng nhanh. Bao cấp. Cồng kềnh, quan liêu. Sắp xếp lại, phát huy dân chủ. Hình thành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. Kiềm chế được một bước đà lạm phát. Cân bằng xuất - nhập khẩu. Dồi dào, đa dạng, lưu thông tương đối thuận lợi, tiến bộ về mẫu mã và chất lượng. Đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu.

PowerPoint Presentation:

Xin Chân Thành Cảm Ơn Thầy Cô và Các Em!

authorStream Live Help