Dia ly 11 Bai 5 Tiet 2 Một số vấn đề của Mĩ La Tinh

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Dia ly 11 Bai 4 Thực hành- Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Tran Thu Hien - Dia 43A 1 BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC

PowerPoint Presentation:

Tran Thu Hien - Dia 43A 2 BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH Tiết 2: GV hướng dẫn : Th.s Hoàng Hoài Linh SV thực hiện : Trần Thu Hiền Lớp : Địa 43A Thái Nguyên, tháng 3 năm 2011

PowerPoint Presentation:

Tran Thu Hien - Dia 43A 3 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH Bài 5- Tiết 2: Khái quát về khu vực Mĩ La Tinh - Diện tích: 20,5 triệu Km 2 - Dân số: 559,5 triệu người (2005) - Bao gồm: Khu vực Trung Mĩ, Nam Mĩ và các quần đảo trong vịnh Caribe. - Mĩ La Tinh gắn liền với tên tuổi của Cristofor Côlômbô cùng chiếc tàu Santa Maria .

PowerPoint Presentation:

Tran Thu Hien - Dia 43A 4 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH Bài 5- Tiết 2: I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỰ NHIÊN DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI Hình 5.3: Các cảnh quan và khoáng sản chính ở Mĩ La Tinh 1- Tự nhiên Mĩ La Tinh có những cảnh quan và tài nguyên khoáng sản gì?

PowerPoint Presentation:

Tran Thu Hien - Dia 43A 5 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH Bài 5- Tiết 2: I- TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI 1- Tự nhiên: - Khoáng sản phong phú và đa dạng, chủ yếu là kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu. - Đất, khí hậu thuận lợi cho phát triển rừng, chăn nuôi đại gia súc, trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới.

PowerPoint Presentation:

Tran Thu Hien - Dia 43A 6 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH Bài 5- Tiết 2: I- TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI 1- Tự nhiên: - Cảnh quan chủ yếu là rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm, xavan và xavan-rừng với diện tích lớn. Thuận lợi và khó khăn do điều kiện tự nhiên mang lại cho sự phát triển KT- XH của Mĩ La Tinh ?

PowerPoint Presentation:

Tran Thu Hien - Dia 43A 7 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH Bài 5- Tiết 2: * Thuận lợi: - Phát triển CN khai thác khoáng sản. Phát triển chăn nuôi gia súc. Phát triển rừng, trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới. * Khó khăn: Chưa khai thác hiệu quả. Lợi ích không đồng đều.

PowerPoint Presentation:

Tran Thu Hien - Dia 43A 8 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH Bài 5- Tiết 2: I- TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI 1- Tự nhiên: 2- Dân cư- xã hội: Quốc gia GDP theo giá thực tế (tỉ USD) Tỉ trọng GDP của 10% dân cư nghèo nhất Tỉ trọng GDP của 10% dân cư giàu nhất Chi - lê 75,5 1,2 47 Ha - mai - ca 8 2,7 30,3 Mê – hi - cô 51,3 1 43,1 Pa – na - ma 11,6 0,7 43,3 Bảng 5.3: Tỉ trọng thu nhập của các nhóm dân cư trong GDP của một số nước – năm 2000 Em có nhận xét gì về tỷ trọng thu nhập của các nhóm dân cư ở một số nước Mĩ La Tinh?

PowerPoint Presentation:

Tran Thu Hien - Dia 43A 9 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH Bài 5- Tiết 2: - Nhận xét: Khoảng cách chênh lệch giàu nghèo lớn. Số dân nghèo khổ chiếm tỷ lệ lớn: 37- 62% (đầu TK XXI ). Dân cư đô thị chiếm tỷ lệ cao: 75%, 1/3 trong số đó sống trong điều kiện khó khăn. - Nguyên nhân: - Do cải cách ruộng đất không triệt để.

PowerPoint Presentation:

Tran Thu Hien - Dia 43A 10 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH Bài 5- Tiết 2: - Hậu quả: Dân nghèo không có ruộng đất kéo ra thành phố tìm việc đô thị hóa tự phát khó khăn trong cuộc sống. - Ảnh hưởng: Khó khăn trong giải quyết các vấn đề xã hội. Tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế của các quốc gia Mĩ La Tinh.

PowerPoint Presentation:

Tran Thu Hien - Dia 43A 11 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH Bài 5- Tiết 2: I- TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI 1- Tự nhiên: 2- Dân cư- xã hội: II- MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ Hình 5.4. Tốc độ tăng GDP của Mĩ La Tinh

PowerPoint Presentation:

Tran Thu Hien - Dia 43A 12 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH Bài 5- Tiết 2: Hình 5.4. Tốc độ tăng GDP của Mĩ La Tinh Em có nhận xét gì về tốc độ tăng trưởng GDP của Mĩ La Tinh trong giai đoạn 1985- 2004?

PowerPoint Presentation:

Tran Thu Hien - Dia 43A 13 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH Bài 5- Tiết 2: - Tốc độ tăng trưởng GDP không ổn định. Nguyên nhân: Do tình hình chính trị bất ổn. Các quốc gia phát triển không đều.

PowerPoint Presentation:

Tran Thu Hien - Dia 43A 14 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH Bài 5- Tiết 2: Quốc gia GDP Tổng số nợ Quốc gia GDP Tổng số nợ Achentina 151.5 158.0 Mê Hi Cô 676.5 149.9 Braxin 605.0 220.0 Pa Na Ma 13.8 8.8 Chi Lê 94.1 44.6 Pa ra goay 7.1 3.2 Êcuađo 30.3 16.8 Pê-ru 68.6 29.8 Ha Mai Ca 8.0 6.0 Vê-nê-xu-e-la 109.3 33.3 GDP và nợ nước ngoài của một số quốc gia MLT năm 2004 (Đ/v: Tỉ USD)

PowerPoint Presentation:

Tran Thu Hien - Dia 43A 15 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH Bài 5- Tiết 2: MLT phát triển kinh tế chậm, thiếu ổn định , phụ thuộc vào tư bản nước ngoài. Hiện nay nhiều nước đã khống chế được lạm phát. Quá trình cải cách kinh tế gặp nhiều khó khăn.

PowerPoint Presentation:

Tran Thu Hien - Dia 43A 16 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH Bài 5- Tiết 2: Củng cố: Mĩ La Tinh gồm những bộ phận nào? a. Bắc Mĩ-Trung Mĩ và Nam Mĩ b. Bắc Mĩ-Mêhicô c. Eo Trung Mĩ-biển Caribê-Nam Mĩ d. Nam Mĩ

PowerPoint Presentation:

Tran Thu Hien - Dia 43A 17 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH Bài 5- Tiết 2: 2. Rừng Amazon nằm trong đới khí hậu nào? a. Xích đạo b. Ôn đới c. Hoang mạc d. Cận nhiệt

PowerPoint Presentation:

Tran Thu Hien - Dia 43A 18 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH Bài 5- Tiết 2: Bài tập về nhà: - Trả lời câu hỏi cuối bài. - Làm bài tập trong sách giáo khoa. - Chuẩn bị bài sau (tiết 3: Tây Á và Trung Á)

PowerPoint Presentation:

Tran Thu Hien - Dia 43A 19 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH Bài 5- Tiết 2: Kính chúc mọi người sức khỏe!

PowerPoint Presentation:

Tran Thu Hien - Dia 43A 20 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH Bài 5- Tiết 2:

PowerPoint Presentation:

Tran Thu Hien - Dia 43A 21 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH Bài 5- Tiết 2:

PowerPoint Presentation:

Tran Thu Hien - Dia 43A 22 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH Bài 5- Tiết 2: Nợ nước ngoài

PowerPoint Presentation:

Tran Thu Hien - Dia 43A 23 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH Bài 5- Tiết 2: Nhà ổ chuột

PowerPoint Presentation:

Tran Thu Hien - Dia 43A 24 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH Bài 5- Tiết 2:

PowerPoint Presentation:

Tran Thu Hien - Dia 43A 25 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH Bài 5- Tiết 2:

PowerPoint Presentation:

Tran Thu Hien - Dia 43A 26 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH Bài 5- Tiết 2: