bai 7 su phat trien lich su va nen van hoa da dangAn Do

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

BÀI 7 SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ

PowerPoint Presentation:

Bài 7:SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ 1. Sự phát triển của lịch sử và văn hóa truyền thống trên toàn lãnh thổ Ấn Độ Bước vào thế kỉ VII tình hình đất nước Ấn Độ diễn ra như thế nào? Từ thế kỉ VII-XII, Ấn Độ rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán. Nổi lên vai trò của nước Pa-la ở vùng Đông Bắc và nước Pa-la-va ở miền nam.

PowerPoint Presentation:

Bài 7:SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ Pa-La Pa-la-va Lược đồ Ấn Độ thời cổ đại

PowerPoint Presentation:

Bài 7:SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ Nguyên nhân dẫn đến sự chia rẽ và phân tán này? Vậy sự phân liệt có nói lên tình trạng khủng hoảng của đất nước Ấn Độ không? Phản ánh điều gì? - Mỗi nước lại tiếp tục phát triển sâu rộng nền văn hóa của mình trên cơ sở nền văn hóa truyền thống Ấn Độ.

PowerPoint Presentation:

Bài 7:SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ Theo em nước Pa-la-va có vai trò như thế nào đối với sự phát triển kinh tế văn hóa của Ấn Độ?

PowerPoint Presentation:

Bài 7:SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ Pa-la-va Lược đồ Ấn Độ thời cổ đại

PowerPoint Presentation:

Bài 7:SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ Em có nhận xét gì về sự phát triển của văn hóa Ấn Độ thời kì này? Văn hóa truyền thống Ấn Độ phát triển rộng trên toàn lãnh thổ và có ảnh hưởng ra bên ngoài (Đông Nam Á..)

PowerPoint Presentation:

Ăngcovat

PowerPoint Presentation:

Tháp Thac Luông ở Viêng Chăn Lào

PowerPoint Presentation:

Thánh Điện Mỹ Sơn Việt Nam

PowerPoint Presentation:

Bài 7:SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ 2. Vương triều hồi giáo Đê-Li Vương triều hồi giáo Đê-li ra đời trong hoàn cảnh nào?

PowerPoint Presentation:

VƯƠNG QUỐC HỒI GIÁO TUỐC ÔTTÔMAN VƯƠNG QUỐC HỒI GIÁO ÔMÊAT (661-1171) BÁT ĐA VƯƠNG QUỐC HỒI GIÁO ARẬP ABATXIT (705-1055) ĐÊ-LI VƯƠNG QUỐC HỒI GIÁO ĐÊ-LI(1206-1526) VƯƠNG QUỐC HỒI GIÁO TUỐC SENGLUC(1055-1258)

PowerPoint Presentation:

Bài 7:SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ 2. Vương triều hồi giáo Đê-Li * Quá trình hình thành: - Năm 1206, người Hồi giáo chiếm vào đất Ấn Độ, lập nên vương quốc Hồi giáo Ấn Độ, gọi là Đê- li (1206-1526)

PowerPoint Presentation:

Bài 7:SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ Hoạt động nhóm: Nhóm 1: Nêu chính sách thống trị của vương triều Hồi giáo Đê-li? Nhóm 2: Nêu chính sách về tôn giáo của vương triều Hồi giáo Đê-li? Nhóm 3: Nêu chính sách về văn hóa của vương triều Hồi giáo Đê-li? Nhóm 4: Tìm hiểu thành tựu về kiến trúc của vương triều Hồi giáo Đê-li?

PowerPoint Presentation:

Chính sách thống trị Về tôn giáo Về văn hóa Về kiến trúc Bài 7:SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ 2. Vương triều hồi giáo Đê-Li Tự dành cho mình quyền ưu tiên ruộng đất, địa vị trong bộ máy quan lại, thi hành nhiều chính sách mềm mỏng Truyền bá ,áp đặt Hồi giáo => xuất hiện sự phân biệt tôn giáo Văn hóa Hồi giáo du nhập vào Ấn Độ => văn hóa Ấn Độ phong phú hơn xây dựng một số công trình mang dấu ấn kiến trúc Hồi giáo, xây dựng kinh đô Đê-li trở thành một trong những thành phố lớn nhất thế giới.

PowerPoint Presentation:

Bài 7:SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ Theo em vương triều Hồi giáo Đê-li có vị trí như thế nào trong lich sử văn hóa Ấn Độ? Bước đầu tạo sự giao lưu văn hóa Đông- Tây Truyền bá đạo Hồi một số nước ở Đông Nam Á (Inđônêxia, Malaixia...) * Vị trí

PowerPoint Presentation:

NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO Nghệ thuật phật giáo

PowerPoint Presentation:

Kiến trúc Hin Đu

PowerPoint Presentation:

Kiến trúc Hin Đu

PowerPoint Presentation:

NGHỆ THUẬT HINDU Nghệ thuật Hin Đu

PowerPoint Presentation:

Kiến trúc Hồi giáo

PowerPoint Presentation:

Bài 7:SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ Người Hồi giáo đang cầu nguyện

PowerPoint Presentation:

Bài 7:SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ 3. Vương triều Mô-gôn Trình bày quá trình thành lập vương triều Mô-gôn? * Qúa trình hình thành: - Năm 1398 vua Ti-Mua-Leng tấn công vào Ấn Độ,đến năm 1526 vua Babua đánh chiếm Đê- li lập ra vương triều Mô-gôn (1526-1707)

PowerPoint Presentation:

Em có nhận xét gì về vương triều Mô-gôn? Các ông vua ra sức củng cố Vương triều theo hướng “Ấn Độ hóa” Xây dựng đất nước phát triển mạnh dưới thời vua A-Cơ-ba

PowerPoint Presentation:

Bài 7:SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ * Những chính sách của A-Cơ-Ba A-Cơ-Ba đã thi hành những sách gì để cai trị Ấn Độ? Xây dựng 1 chính quyền mạnh mẽ: 3 thành phần quan lại có tỷ lệ bằng nhau. Xây dựng khối hòa hợp dân tộc => Đoàn kết các dân tộc. Thúc đẩy kinh tế phát triển: đo đạc lại ruộng đất, thống nhất đơn vị đo lường. Khuyến khích và hổ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa và nghệ thuật.

PowerPoint Presentation:

Bài 7:SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ Tác động của những chính sách này đối với sự phát triển của Ấn Độ? => Xã hội ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa có nhiều thành tựu mới, đất nước thịnh vượng.

PowerPoint Presentation:

Pháo đài Agra kiến trúc thời Acơba

PowerPoint Presentation:

Sự phát triển lịch sử và Nền văn hoá Đa Dạng ấn độ

PowerPoint Presentation:

Vai trò của vương triều Mô-gôn trong lịch sử Ấn Độ ? * Vai trò:

PowerPoint Presentation:

Sau khi vua A-Cơ-Ba qua đời các vị vua kế tiếp cai trị đất nước như thế nào? Đàn áp quyết liệt, hình phạt khắc nghiệt, đóng thuế và lao dịch nặng nề Xây dựng nhiều công trình kiến trúc: lăng mộ Ta-giơ Ma –han và lâu đài thành đỏ (La-ki-la)

PowerPoint Presentation:

Lăng TajMahal Lăng là một kiến trúc đồ sộ hình bát giác, cao 75m, được xây bằng đá cẩm thạch và sa thạch đỏ, nóc vòm tròn “củ hành”,trên sân thượng là 4 nhà “tum”bát giác nóc vòm tròn như hình lăng thu nhỏ. Bốn góc là 4 tháp tròn đứng nhô cao, trên đĩnh cũng là 4 vọng lâu xây kiểu nhà tum thu nhỏ nữa. Đây là công trình do vua Sa Gia-Han xây dựng năm 1631 nhằm thể hiện tình yêu với hoàng hậu.(vợ ông) TajMahal là dấu ấn văn minh phương Đông thế kỉ XVII

PowerPoint Presentation:

LĂNG TAJƠ MA HAN

PowerPoint Presentation:

Thành Đỏ

PowerPoint Presentation:

Sự phát triển lịch sử và nền văn hoá đa dạng Ấn Độ

PowerPoint Presentation:

Em có nhận xét gì về những chính sách của Gia-han-ghi-a và Sa Gia-han ?

PowerPoint Presentation:

Làm cho sự đối kháng của nhân dân tăng thêm, đã đốt cháy tất cả thành quả của vua A-cơ-ba. Ấn Độ rơi vào tình trạng khủng hoảng

PowerPoint Presentation:

Bài 7:SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ Em hãy so sánh chính sách của A-Cơ-Ba với chính sách cai trị của vương triều Đê-li?

Giống nhau:Đều là vương triều ngoại tộc Khác nhau::

Giống nhau :Đều là vương triều ngoại tộc Khác nhau: Vương triều Đê-li Hồi giáo Đê-li Mang theo đạo hồi Có những quyền ưu tiên trong bộ máy nhà nước Phân biệt tôn giáo và sắc tộc Vương triều Mô-gôn Không mang theo tôn giáo Quan lại có tỉ lệ bằng nhau Hòa hợp dân tộc.

PowerPoint Presentation:

Bài học đến đây đã kết thúc xin chào và hẹn gặp lại